Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko

Základná škola v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza 595 kusov základná škola.

Základná škola, Stredné Slovensko:, 1 z 10

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, základná škola, Základná Škola Karpatská Ulica, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná škola Oščadnica-Ústredie, Gymnázium Martina Hattalu, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Spojená škola svätého Jozefa, Gymnázium, Základná škola Petra Škrabáka, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Spojená škola internátna, Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola, Špeciálna základná škola, Súkromná základná škola, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Základná škola Janka Kráľa, Základná škola, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Základná škola sv. Vincenta, Spojená škola, ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Spojená škola,Palárikova, Čadca, Základná škola M. R. Štefánika, Základná škola Krivá, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Základná a materská súkromná škola Dráčik, Základná škola, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Gymnázium, ZŠ Bystrická, Základná škola s materskou školou Vitanová, Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola Dve ruky, Základná škola s materskou školou Čadca-Horelica, Základná škola, Námestie mladosti 1, VI. Základná škola Ružomberok, Spojená škola -SOŠ strojnícka, SOŠ podnikania, SOŠ rybárska, Základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Súkromná základná škola, Stredná odborná škola podnikania, Súkromná základná škola, Gymnázium Mikuláša Kováča, Základná škola sv. Dominika Savia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná umelecká škola, Obchodná akadémia

Základná škola, Stredné Slovensko:, 2 z 10

Stredná odborná škola dopravná, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Základná škola, Základná škola Mládežnícka, Špeciálna základná škola, Základná škola Alexandra Dubčeka, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Základná škola, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Základná škola, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, 1. Základná škola, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná škola Lichardova, 3. Základná škola, Gymnázium bilingválne, Hotelová akadémia, Stredná odborná škola informačných technológií, ZŠ P. Kellnera Hostinského, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Jahodnícka, Súkromná základná škola BellAmos, Špeciálna základná škola, Stredná priemyslená škola stavebná, Obchodná akadémia Dolný Kubín, Základná škola s materskou školou Čierne-Vyšný koniec, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Stredná odborná škola automobilová, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná škola Čierne-Ústredie, Základná škola Apoštola Pavla, Stredná zdravotnícka škola, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Základná škola Jarná, Detský domov, Základná umelecká škola Jozefa Potočára, Stredná odborná škola elektrotechnická, Stredná zdravotnícka škola, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, Gymnázium, Gymnázium Hlinská, Cirkevná základná škola Jána Palárika, Evanjelická základná škola, základná škola, Gymnázium M. M. Hodžu, Základná škola, základná škola, Spojená škola, Základná škola s materskou školou, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná škola s materskou školou, ZŠ Jána Vojtaššáka

Základná škola, Stredné Slovensko:, 3 z 10

Základná škola Márie Rázusovej, Súkromná základná umelecká škola Jánoš, ZŠ Likavka, Stredná odborná škola podnikania, Spojená škola, Základná škola Milana Mravca, Základná škola Súľov - Hradná, Súkromná stredná odborná škola, Prvé slovenské literárne gymnázium, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Základná škola Janka Matúšku, Základná škola Biely Potok, Základná škola Dolinský potok, ZUŠ P. M. Bohúňa, základná škola, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Gymnázium, Stredná priemyselná škola technická, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Gymnázium Andreja Kmeťa, Spojená katolícka škola, Základná škola Nábrežná, SPŠ lesnícka, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, základná škola, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, 7Základná škola, Špeciálna základná škola s materskou školou, základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Základná škola, , Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná umelecká škola, Základná škola Diviaky, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, Základná škola J. G. Tajovského, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola, Základná škola s materskou škôlkou, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium M. Galandu, ZŠ Jozefa Kollára, Základná škola s materskou školou, Základná škola Clementisova, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia, základná škola, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná škola Jozefa Hanulu, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 4 z 10

Základná umelecká škola, Súkromná základná umelecká škola, Stredná odborná škola technická, Základná škola Trnové, základná škola, Špeciálna základná škola, Spojená škola, základná škola, Športové gymnázium Žilina, základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Spojená škola internátna, Školská jedáleň, Stredná odborná škola hotela a služieb, základná škola, Gymnázium Veľká Okružná, Gymnázium Jozefa Lettricha, základná škola, základná škola, Konzervatórium, Konzervatórium Žilina, základná škola, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Stredná odborná škola strojnícka, Športové gymnázium, Základná škola Jána Amosa Komenského, ZŠ SNP 20, Spojená škola internátna Kremnica, Štátna Jazyková Škola, Obchodná akadémia, Spojená škola internátna Kremnica, základná škola, Špeciálna základná škola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Základná škola Turčianske Teplice, Súkromná hotelová akadémia, základná škola, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Základná škola Mihálya Tompu, Základná škola Jozefa Krónera, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, základná škola, Evanjelické gymnázium, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Stredná odborná škola stavebná, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, Stredná škola Požiarnej Ochrany MV SR, Základná škola Gaštanová, ZŠ Golianova, Stredná lesnícka škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, základná škola, základná škola, ZS Sama Cambela, základná škola, ZŠ s MŠ Hradná

Základná škola, Stredné Slovensko:, 5 z 10

základná škola, Súkromné gymnázium, Špeciálna základná škola, IV. Základná škola, základná škola, Gymnázium, Diagnostické centrum, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Rázusova, základná škola, základná škola, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, Základná škola Zákopčie, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola kráľovnej pokoja, Základná škola Divín, Základná škola, Základná škola Limbová, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, ZŠsMŠ Klubina, Hotelová Akadémia, Základná škola s materskou školou Podhájska 10A, Spojená škola, základná škola, základná škola, Regionálne centrum autistov, Základná škola s materskou školou Kudlov, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, Stredné odborné učilište služieb, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Gymnázium Františka Švantnera, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola s materskou školou Podzávoz, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

Základná škola, Stredné Slovensko:, 6 z 10

základná škola, , Základná škola s materskou školou Liptovské Revúce, Gymnázium, ŠUV, Hlboké nad Váhom, SPŠ, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Závodie, ZŠ Pavla Dobšinského, Materská škola, Súkromná obchodná akadémia, základná škola, základná škola, ZŠ Lietavská Lúčka 1. stupeň, základná škola, Základná škola Pavla Mudroňa, Pomocná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Školská 3, Základná škola s materskou školou Liptovská Osada, ZŠ Slobody 2, Základná škola s materskou školou, základná škola, Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, základná škola, Milana Rúfusa, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Arnolda Ipolyiho, základná škola, základná škola, Zakladná škola s materskou škôlkou, Cirkevná škola v Novej Bani, základná škola, Zružená stredná škola Nová Baňa, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, Obchodná akadémia, Základná škola, Základná škola Dúbrava, základná škola, základná škola, Pionierska 2, Základná škola Pionierska 2, ZŠ a MŠ, Základná škola Pionierska 4, Pionierska 4, základná škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 7 z 10

základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Sklené Teplice, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, CVČ, Základná škola pri Oravici, Základná škola Horný Vadičov, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Hurbanova, CZŠ sv. Jána Bosca, Základná škola s materskou školou Hurbanova, Špeciálna základná škola internátna, Základna a Materská škola, základná škola, ZŠ + MŠ, základná škola, Stredná pedagogická odborná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Andreja Hlinku, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Svrčinovec, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ J.Slávika Neresnického, základná škola, ZŠ A. Sládkoviča, Music school, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ, Senohrad č.129, základná škola, základná škola, , základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 8 z 10

, základná škola, Základná škola s materskou školou Snežnica, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ Rosina, základná škola, ZŠ s MŠ, ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, , Zakladná škola, základná škola, Základná škola a materská škola T. G. Masaryka, MŠ a ZŠ Lučatín, základná škola, Základná škola - Liečebno výchovné sanatórium Lubochňa dolina, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, 4. Základná škola, základná škola, základná škola, Škola Jána Kollára, Stredná odborná škola technická, ZŠ s MŠ Rosina, , základná škola, Základná škola s materskou školou, Materská škôlka, Základná a materská škola, Základná škola Lisková, Gymnázium A.H. Škultétyho, Škola, , Špeciálna základná škola Ratková, Základná škola s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej, Základná škola, Ludrová 90, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola - Katolícky kruh, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, Základná škola Krivá, základná škola, ZŠ Beňuš, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 9 z 10

základná škola, Základná škola, ZŠ Hrušov, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, základná škola, základná škola, Materská škôlka, základná škola, Spojená škola, základná škola, ZŠ M. Kukučína DK, ZŠ Hybe, ZŠ Hybe, základná škola, Základná škola, Základná škola Turie, základná škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, základná škola, základná škola, Základná a Materská Škola, 2. Základná škola, Špeciálna základná škola Ružomberok:, ZŠ a MŠ Kubínyho nám., ZŠ a MŠ Kubínyho nám., základná škola, ZŠ M.R. Štefánika, Základná škola Pavla Križku, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ interna pre sluchovo postihnutých, základná škola, , základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola L. Novomeského, základná škola, , ZŠ Vajanského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Poľná, základná škola, základná škola, I. Základná škola, I. Základná škola, SSOŠH a SG, základná škola, Základná škola s materskou školou ul. priehradná, Základná škola s materskou školou Pliešovce

Základná škola, Stredné Slovensko:, 10 z 10

SoŠ Turany, ZŠ Komenského, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou ul. Dolinského, ZŠ Klačno, Spojená škola, Stredná odborná škola pedagogická, Základná umelecká škola, ZŠ Hriňový, ZŠ Hriňová, IV. Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Milošová u Prívary, Detský domov Bytča, základná škola, OA a SOU v Detve, III. Základná škola, základná škola, II. Základná škola, Gymnázium Detva, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola dopravná, Základná škola, základná škola, Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Autoškola Gonda, Základná škola, Ľudová škola majstra Jána Jesenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Benice, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ Štefana Žáryho, základná škola, Základná škola ul. A. Stodolu, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

základná škola inde

Žilinský kraj (324x), Banskobystrický kraj (271x), Liptov (87x), Horehronie (80x), okres Žilina (67x), Turiec (59x), Kysuce (54x), Žilina (50x), okres Banská Bystrica (49x), okres Martin (48x), okres Ružomberok (48x), Orava (47x), Banská Bystrica (40x), okres Liptovský Mikuláš (39x), okres Čadca (39x), okres Žiar nad Hronom (31x), okres Brezno (31x), okres Lučenec (26x), Ružomberok (25x), Martin (24x), okres Rimavská Sobota (23x), Mikroregión Ekológ (23x), okres Námestovo (21x), okres Zvolen (18x), okres Revúca (18x), okres Veľký Krtíš (18x), okres Detva (17x), Lučenec (17x), Mikroregión Podpoľanie (17x), Liptovský Mikuláš (16x)
základná škola v Žilinský kraj
základná škola v Banskobystrický kraj
základná škola v Liptov

Podobné, Stredné Slovensko:

919x vzdelavanie, 595x základná škola, 243x skôlka, 39x stredná škola, 26x univerzita, 16x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stredne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.