Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko

Základná škola v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza 555 kusov základná škola.

Základná škola, Stredné Slovensko:, 1 z 10

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, základná škola, Základná Škola Karpatská Ulica, Gymnázium Varšavská cesta 1, Gymnázium Martina Hattalu, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Základná škola, Spojená škola, Špeciálna základná škola, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Základná škola, ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola Krivá, Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Základná a materská súkromná škola Dráčik, Základná škola, ZŠ Bystrická, Základná škola s materskou školou Vitanová, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola Dve ruky, Základná škola, Námestie mladosti 1, Spojená škola -SOŠ strojnícka, SOŠ podnikania, SOŠ rybárska, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná škola, Stredná odborná škola podnikania, Gymnázium Mikuláša Kováča, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola dopravná, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola Lichardova, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gymnázium bilingválne, Stredná odborná škola informačných technológií, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola Jahodnícka, Základná škola Alexandra Dubčeka, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Stredná odborná škola automobilová, Základná škola Jarná, Stredná odborná škola elektrotechnická, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Hlinská, základná škola, Spojená škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Súkromná základná škola, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Základná škola s materskou školou

Základná škola, Stredné Slovensko:, 2 z 10

Základná škola s materskou školou v Krušetnici, ZŠ Jána Vojtaššáka, Základná škola Márie Rázusovej, Stredná odborná škola podnikania, Spojená škola, Základná škola Súľov - Hradná, Súkromná stredná odborná škola, Prvé slovenské literárne gymnázium, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, základná škola, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Gymnázium KNM, Stredná priemyselná škola technická, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Spojená katolícka škola, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola Nábrežná, SPŠ lesnícka, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, základná škola, základná škola, základná škola, 7Základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Základná škola s materskou škôlkou, , Základná škola Oščadnica, Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná umelecká škola, Základná škola Diviaky, základná škola, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, základná škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola, základná škola, Gymnázium M. Galandu, Základná umelecká škola, základná škola, ZŠ Jozefa Kollára, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola M. R. Štefánika, Obchodná akadémia, Základná škola Clementisova, základná škola, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, Umelecká škola, Materská škola Za dráhou, Základná umelecká škola, Súkromná základná umelecká škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 3 z 10

základná škola, základná škola, Základná škola Trnové, Špeciálna základná škola, základná škola, Spojená škola, Športové gymnázium Žilina, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, Súkromná obchodná akadémia, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Spojená škola internátna, Gymnázium Jozefa Lettricha, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Konzervatórium Žilina, Gymnázium Veľká Okružná, Materská škola, základná škola, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, základná škola, Konzervatórium, základná škola, Stredná odborná škola hotela a služieb, Spojená škola internátna Kremnica, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ SNP 20, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Štátna Jazyková Škola, Stredná odborná škola strojnícka, základná škola, Obchodná akadémia, Športové gymnázium, Základná škola, Základná škola Turčianske Teplice, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Súkromná hotelová akadémia, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, Základná škola Mihálya Tompu, Základná škola Jozefa Krónera, základná škola, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Stredná škola Požiarnej Ochrany MV SR, Evanjelické gymnázium, Základná škola Gaštanová, Stredná odborná škola stavebná, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, VI. Základná škola Ružomberok, ZŠ Golianova, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Stredná odborná škola polytechnická, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 4 z 10

základná škola, Základná škola, ZS Sama Cambela, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Gymnázium, Gymnázium, IV. Základná škola, Súkromné gymnázium, základná škola, základná škola, Diagnostické centrum, Hotelová a obchodná akadémia, Materská škola - Bystrická cesta, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, základná škola, , základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola kráľovnej pokoja, Hotelová Akadémia, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, Základná škola Divín, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, základná škola, Spojená škola, základná škola, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, Regionálne centrum autistov, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Stredné odborné učilište služieb, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, základná škola, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium Františka Švantnera, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Špeciálna základná škola, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Detský domov, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 5 z 10

základná škola, základná škola, základná škola, SPŠ, základná škola, Hlboké nad Váhom, Základná škola s materskou školou Liptovské Revúce, Gymnázium, ŠUV, Základná škola s materskou školou, Závodie, základná škola, Základná škola s materskou školou, Oravská Jasenica, Základná škola s materskou školou, ZŠ Pavla Dobšinského, základná škola, základná škola, Základná škola Limbová, Základná škola Pavla Mudroňa, ZŠ Lietavská Lúčka 1. stupeň, základná škola, Pomocná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola BellAmos, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Liptovská Osada, ZŠ Školská 3, základná škola, základná škola, ZŠ Slobody 2, základná škola, Cirkevná škola v Novej Bani, Základná škola Arnolda Ipolyiho, Zakladná škola s materskou škôlkou, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Sv. Vincenta, základná škola, Zružená stredná škola Nová Baňa, sv. Vincenta, Základná škola svätého Vincenta, základná škola, Základná škola Dúbrava, Obchodná akadémia, umelecká škola Jánoš, Pionierska 2, ZŠ a MŠ, Pionierska 4, Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 6 z 10

Základná škola Pionierska 4, Základná škola Pionierska 2, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola pri Oravici, základná škola, základná škola, CVČ, Základná škola, základná škola, ZŠ Sklené Teplice, Špeciálna základná škola, Základná škola Horný Vadičov, Špeciálna základná škola internátna, CZŠ sv. Jána Bosca, základná škola, Základna a Materská škola, Stredná pedagogická odborná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ + MŠ, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Andreja Hlinku, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Svrčinovec, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ J.Slávika Neresnického, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Music school, základná škola, ZŠ A. Sládkoviča, , Internátna škola sv. Jozefa, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola technická

Základná škola, Stredné Slovensko:, 7 z 10

ZŠ s MŠ, Senohrad č.129, základná škola, základná škola, základná škola, , Základná škola s materskou školou Snežnica, Umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, MŠ a ZŠ Lučatín, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ Rosina, ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, Špeciálna základna škola, základná škola, základná škola, Zakladná škola, základná škola, , ZŠ s MŠ, Základná škola a materská škola T. G. Masaryka, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Likavka, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola - Liečebno výchovné sanatórium Lubochňa dolina, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škôlka, , Školská jedáleň, Základná škola s materskou školou, 4. Základná škola, Škola Jána Kollára, Základná a materská škola, Základná škola Lisková, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ Rosina, základná škola, základná škola, Základná škola, Ludrová 90, Základná škola s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej, základná škola, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola - Katolícky kruh, základná škola, Gymnázium A.H. Škultétyho, , Špeciálna základná škola Ratková, Základná škola, Škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 8 z 10

Stredná lesnícka škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Krivá, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Beňuš, základná škola, Základná škola, , základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Hrušov, Spojená škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škôlka, ZŠ M. Kukučína DK, Základná škola Turie, základná škola, ZŠ Hybe, základná škola, Základná škola, ZŠ Hybe, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná a Materská Škola, Základná umelecká škola, Spojená škola, 2. Základná škola, Špeciálna základná škola Ružomberok:, ZŠ a MŠ Kubínyho nám., ZŠ a MŠ Kubínyho nám., základná škola, ZŠ M.R. Štefánika, základná škola, Základná škola Pavla Križku, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, ZŠ interna pre sluchovo postihnutých, Základná škola L. Novomeského, Špeciálna základná škola, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 9 z 10

, základná škola, ZŠ Vajanského, základná škola, Základná škola Biely Potok, základná škola, ZŠ Poľná, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SSOŠH a SG, I. Základná škola, I. Základná škola, základná škola, ZŠ Komenského, základná škola, Základná škola s materskou školou Pliešovce, základná škola, Základná škola s materskou školou ul. priehradná, SoŠ Turany, Základná škola s materskou školou ul. Dolinského, ZŠ Klačno, Pedagogická a sociálna akadámia, ZŠ Hriňová, základná škola, základná škola, IV. Základná škola, ZŠ Hriňový, základná škola, Detský domov Bytča, základná škola, OA a SOU v Detve, základná škola, III. Základná škola, Stredná odborná škola, II. Základná škola, Gymnázium Detva, Stredná odborná škola dopravná, Základná škola, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola Rázusova, Autoškola Gonda, Základná škola, Ľudová škola majstra Jána Jesenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 10 z 10

základná škola, ZŠ Skalité, základná škola, ZŠ s MŠ Štefana Žáryho, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Benice, základná škola, Základná škola ul. A. Stodolu, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola

základná škola inde

Žilinský kraj (298x), Banskobystrický kraj (257x), Liptov (95x), Horehronie (79x), okres Žilina (67x), Turiec (56x), okres Ružomberok (55x), Žilina (50x), okres Banská Bystrica (49x), okres Martin (45x), okres Liptovský Mikuláš (40x), Banská Bystrica (40x), Orava (39x), Kysuce (32x), okres Žiar nad Hronom (30x), okres Brezno (30x), Ružomberok (28x), okres Čadca (23x), Martin (23x), okres Lučenec (22x), okres Námestovo (22x), Mikroregión Ekológ (22x), okres Revúca (18x), okres Veľký Krtíš (18x), okres Zvolen (18x), okres Rimavská Sobota (17x), okres Detva (15x), Radvaň (15x), Lučenec (15x), Mikroregión Podpoľanie (15x)
základná škola v Žilinský kraj
základná škola v Banskobystrický kraj
základná škola v Liptov

Podobné, Stredné Slovensko:

831x vzdelavanie, 555x základná škola, 200x skôlka, 41x stredná škola, 22x univerzita, 13x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stredne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.