Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko

Základná škola v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza 499 kusov základná škola.

Základná škola, Stredné Slovensko:, 1 z 9

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Základná škola Nesluša, základná škola, Základná Škola Karpatská Ulica, Gymnázium Varšavská cesta 1, Gymnázium Martina Hattalu, Základná umelecká škola, Základná škola Krivá, ZŠ Bystrická, Základná škola s materskou školou Vitanová, Základná škola, Námestie mladosti 1, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, základná škola, Základná škola Alexandra Dubčeka, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, ZŠ Jána Vojtaššáka, Základná škola Márie Rázusovej, Spojená škola, Základná škola Súľov - Hradná, Súkromná stredná odborná škola, Prvé slovenské literárne gymnázium, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, základná škola, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Gymnázium, Gymnázium Andreja Kmeťa, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Spojená škola, Spojená katolícka škola, Základná škola Nábrežná, SPŠ lesnícka, Základná škola M. R. Štefánika, Základná umelecká škola Jána Cikkera, základná škola, základná škola, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, 7Základná škola, základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, , Základná škola, Základná škola Oščadnica, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná umelecká škola, Základná škola Diviaky, Základná škola J. G. Tajovského, základná škola, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 2 z 9

základná škola, základná škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Gymnázium M. Galandu, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou škôlkou, ZŠ Jozefa Kollára, Základná škola s materskou školou, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, základná škola, základná škola, Umelecká škola, Súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Materská škola Za dráhou, základná škola, Základná škola Trnové, základná škola, Spojená škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Gymnázium, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Konzervatórium, Materská škola, Gymnázium Jozefa Lettricha, základná škola, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Stredná odborná škola hotela a služieb, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ SNP 20, Základná škola, Obchodná akadémia, Súkromná hotelová akadémia, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Konzervatórium Žilina, základná škola, Základná škola Turčianske Teplice, Konzervatórium, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, základná škola, základná škola, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Základná škola Jozefa Krónera, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Základná škola Mihálya Tompu, Základná škola Gaštanová, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca

Základná škola, Stredné Slovensko:, 3 z 9

Evanjelické gymnázium, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, VI. Základná škola Ružomberok, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, základná škola, základná škola, ZŠ Golianova, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZS Sama Cambela, Diagnostické centrum, Súkromné gymnázium, Gymnázium, Gymnázium, základná škola, IV. Základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Hotelová a obchodná akadémia, základná škola, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, Materská škola - Bystrická cesta, základná škola, Spojená škola kráľovnej pokoja, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, Základná škola Jahodnícka, Spojená škola, základná škola, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Regionálne centrum autistov, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Stredné odborné učilište služieb, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Františka Švantnera, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Spojená škola Tvrdošín, Detský domov, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne

Základná škola, Stredné Slovensko:, 4 z 9

Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Gymnázium, ŠUV, základná škola, Hlboké nad Váhom, základná škola, SPŠ, , Základná škola s materskou školou Liptovské Revúce, základná škola, ZŠ Pavla Dobšinského, Základná škola s materskou školou, Oravská Jasenica, Súkromná obchodná akadémia, základná škola, Základná škola s materskou školou, Závodie, základná škola, Základná škola Pavla Mudroňa, Základná škola Limbová, základná škola, základná škola, Pomocná škola, ZŠ Lietavská Lúčka 1. stupeň, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Školská 3, Základná škola s materskou školou Liptovská Osada, základná škola, ZŠ Slobody 2, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná škola v Novej Bani, Zakladná škola s materskou škôlkou, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Arnolda Ipolyiho, Zružená stredná škola Nová Baňa, umelecká škola Jánoš, Základná škola svätého Vincenta, Základná škola Dúbrava, sv. Vincenta, základná škola, Sv. Vincenta

Základná škola, Stredné Slovensko:, 5 z 9

Obchodná akadémia, základná škola, Základná škola, Pionierska 2, Pionierska 4, ZŠ a MŠ, Základná škola Pionierska 4, Základná škola Pionierska 2, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Sklené Teplice, Základná škola pri Oravici, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola Horný Vadičov, základná škola, CVČ, základná škola, základná škola, základná škola, Základna a Materská škola, CZŠ sv. Jána Bosca, Špeciálna základná škola internátna, základná škola, Stredná pedagogická odborná škola, základná škola, základná škola, ZŠ + MŠ, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Andreja Hlinku, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Svrčinovec, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ J.Slávika Neresnického, základná škola, základná škola, základná škola, Music school, ZŠ A. Sládkoviča

Základná škola, Stredné Slovensko:, 6 z 9

základná škola, Internátna škola sv. Jozefa, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ, Senohrad č.129, , základná škola, , Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Umelecká škola, Základná škola a materská škola T. G. Masaryka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Zakladná škola, ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, ZŠ s MŠ Rosina, základná škola, Špeciálna základna škola, ZŠ s MŠ, základná škola, , ZŠ Likavka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola - Liečebno výchovné sanatórium Lubochňa dolina, základná škola, Materská škôlka, Základná škola Lisková, 4. Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, ZŠ s MŠ Rosina, , Základná a materská škola, základná škola, Škola Jána Kollára, Školská jedáleň, základná škola, Súkromná základná umelecká škola - Katolícky kruh, Stredná lesnícka škola, Špeciálna základná škola Ratková, Základná škola,

Základná škola, Stredné Slovensko:, 7 z 9

základná škola, základná škola, Gymnázium A.H. Škultétyho, základná škola, Základná škola s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej, Základná škola, základná škola, Škola, základná škola, základná škola, Základná škola Krivá, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Beňuš, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, , základná škola, ZŠ Hrušov, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Turie, ZŠ M. Kukučína DK, ZŠ Hybe, ZŠ Hybe, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, 2. Základná škola, Základná umelecká škola, Evanjelická ľudová škola, Spojená škola, Špeciálna základná škola Ružomberok:, ZŠ a MŠ Kubínyho nám., základná škola, ZŠ a MŠ Kubínyho nám., ZŠ M.R. Štefánika, základná škola, Základná škola Pavla Križku, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ interna pre sluchovo postihnutých, základná škola,

Základná škola, Stredné Slovensko:, 8 z 9

základná škola, Základná škola L. Novomeského, Špeciálna základná škola, základná škola, , základná škola, ZŠ Vajanského, Základná škola Biely Potok, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Poľná, základná škola, základná škola, I. Základná škola, SSOŠH a SG, I. Základná škola, ZŠ Komenského, základná škola, Základná škola s materskou školou Pliešovce, Základná škola s materskou školou ul. priehradná, základná škola, SoŠ Turany, Základná škola s materskou školou ul. Dolinského, ZŠ Klačno, Pedagogická a sociálna akadámia, ZŠ Hriňový, IV. Základná škola, základná škola, ZŠ Hriňová, základná škola, základná škola, Detský domov Bytča, OA a SOU v Detve, základná škola, Gymnázium Detva, Stredná odborná škola, II. Základná škola, základná škola, III. Základná škola, Stredná odborná škola dopravná, základná škola, Základná škola, základná škola, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola Rázusova, Autoškola Gonda, Základná škola, Ľudová škola majstra Jána Jesenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 9 z 9

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Skalité, základná škola, ZŠ Benice, základná škola, ZŠ s MŠ Štefana Žáryho, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola ul. A. Stodolu, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola technická, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola

základná škola inde

Žilinský kraj (264x), Banskobystrický kraj (235x), Liptov (93x), Horehronie (57x), okres Ružomberok (54x), Turiec (50x), okres Žilina (43x), okres Martin (40x), Orava (39x), okres Liptovský Mikuláš (39x), okres Brezno (30x), Kysuce (30x), okres Žiar nad Hronom (29x), Ružomberok (28x), okres Banská Bystrica (27x), Žilina (26x), okres Námestovo (23x), okres Čadca (23x), Mikroregión Ekológ (22x), okres Lučenec (21x), Banská Bystrica (19x), okres Zvolen (18x), Martin (18x), okres Veľký Krtíš (18x), okres Revúca (18x), okres Rimavská Sobota (17x), okres Detva (15x), Mikroregión Podpoľanie (15x), Lučenec (15x), Mikroregión Sitno (14x)
základná škola v Žilinský kraj
základná škola v Banskobystrický kraj
základná škola v Liptov

Podobné, Stredné Slovensko:

735x vzdelavanie, 499x základná škola, 161x skôlka, 42x stredná škola, 21x univerzita, 12x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stredne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.