Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko

Základná škola v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza 520 kusov základná škola.

Základná škola, Stredné Slovensko:, 1 z 9

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, základná škola, Základná Škola Karpatská Ulica, Gymnázium Varšavská cesta 1, Gymnázium Martina Hattalu, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Základná umelecká škola, Základná škola Krivá, ZŠ Bystrická, Základná škola s materskou školou Vitanová, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola, Námestie mladosti 1, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Stredná odborná škola dopravná, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, základná škola, Základná škola Alexandra Dubčeka, Spojená škola, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, ZŠ Jána Vojtaššáka, Základná škola Márie Rázusovej, Spojená škola, Základná škola Súľov - Hradná, Súkromná stredná odborná škola, Prvé slovenské literárne gymnázium, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, základná škola, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Gymnázium KNM, Stredná priemyselná škola technická, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Spojená katolícka škola, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola Nábrežná, SPŠ lesnícka, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, základná škola, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, 7Základná škola, základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Základná škola s materskou škôlkou, Základná škola Oščadnica, , Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Diviaky, Základná umelecká škola, Základná škola v Závadke nad Hronom

Základná škola, Stredné Slovensko:, 2 z 9

Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium M. Galandu, základná škola, Stredné odborné učilište služieb, ZŠ Jozefa Kollára, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola M. R. Štefánika, Základná škola Clementisova, Obchodná akadémia, základná škola, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, základná škola, Umelecká škola, Materská škola Za dráhou, Základná umelecká škola, Bilingválne Gymnázium, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Trnové, základná škola, Spojená škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Športové gymnázium Žilina, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, Súkromná obchodná akadémia, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, základná škola, Stredná odborná škola hotela a služieb, základná škola, základná škola, Konzervatórium, Gymnázium Veľká Okružná, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Materská škola, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Konzervatórium Žilina, Gymnázium Jozefa Lettricha, ZŠ SNP 20, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola strojnícka, Spojená škola internátna Kremnica, Základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Gymnázium Andreja Sládkoviča, základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove

Základná škola, Stredné Slovensko:, 3 z 9

Základná škola Jozefa Krónera, Základná škola Turčianske Teplice, Základna škola Brezno - Zadne Halny, základná škola, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, Základná škola Mihálya Tompu, základná škola, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola Gaštanová, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, Evanjelické gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, VI. Základná škola Ružomberok, Základná škola Lichardova, základná škola, ZŠ Golianova, ZS Sama Cambela, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, základná škola, Gymnázium, Diagnostické centrum, Súkromné gymnázium, IV. Základná škola, Gymnázium, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Hlinská, Hotelová a obchodná akadémia, základná škola, Materská škola - Bystrická cesta, základná škola, základná škola, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, základná škola, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, Spojená škola kráľovnej pokoja, Základná škola Limbová, Spojená škola kráľovnej pokoja, Základná škola Divín, základná škola, základná škola, Hotelová Akadémia, základná škola, Spojená škola, Základná škola Jahodnícka, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, základná škola, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka

Základná škola, Stredné Slovensko:, 4 z 9

základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Regionálne centrum autistov, základná škola, Základná škola, Gymnázium Františka Švantnera, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, základná škola, základná škola, Základná škola Jarná, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, základná škola, Detský domov, Špeciálna základná škola, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Základná škola s materskou školou Liptovské Revúce, základná škola, , Hlboké nad Váhom, Gymnázium, ŠUV, základná škola, SPŠ, Základná škola s materskou školou, Závodie, základná škola, ZŠ Pavla Dobšinského, Základná škola s materskou školou, Oravská Jasenica, základná škola, Pomocná škola, ZŠ Lietavská Lúčka 1. stupeň, základná škola, základná škola, Základná škola Pavla Mudroňa, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Liptovská Osada, základná škola, Stredná odborná škola podnikania

Základná škola, Stredné Slovensko:, 5 z 9

ZŠ Školská 3, ZŠ Slobody 2, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Cirkevná škola v Novej Bani, základná škola, Základná škola Arnolda Ipolyiho, základná škola, základná škola, Zakladná škola s materskou škôlkou, Sv. Vincenta, Základná škola svätého Vincenta, Obchodná akadémia, Zružená stredná škola Nová Baňa, umelecká škola Jánoš, Základná škola Dúbrava, základná škola, sv. Vincenta, základná škola, Základná škola s materskou školou, Pionierska 4, Základná škola Pionierska 4, Základná škola, Základná škola Pionierska 2, ZŠ a MŠ, Pionierska 2, Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola pri Oravici, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, ZŠ Sklené Teplice, Základná škola, základná škola, CVČ, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Horný Vadičov, Základna a Materská škola, základná škola, CZŠ sv. Jána Bosca, Špeciálna základná škola internátna, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ + MŠ, Stredná pedagogická odborná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 6 z 9

základná škola, ZŠ Andreja Hlinku, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Svrčinovec, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ J.Slávika Neresnického, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Music school, ZŠ A. Sládkoviča, základná škola, základná škola, , základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ, Senohrad č.129, Internátna škola sv. Jozefa, základná škola, základná škola, Umelecká škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Snežnica, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, , Špeciálna základna škola, ZŠ s MŠ Rosina, základná škola, ZŠ s MŠ, , základná škola, Zakladná škola, Základná škola a materská škola T. G. Masaryka, základná škola, základná škola, ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, základná škola, MŠ a ZŠ Lučatín, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola - Liečebno výchovné sanatórium Lubochňa dolina, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 7 z 9

základná škola, ZŠ Likavka, Základná škola s materskou školou, Materská škôlka, 4. Základná škola, Základná škola Lisková, Školská jedáleň, Škola Jána Kollára, základná škola, základná škola, , ZŠ s MŠ Rosina, základná škola, Základná a materská škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Ludrová 90, základná škola, Základná škola, Stredná lesnícka škola, , základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola Ratková, základná škola, Škola, Základná škola s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej, Gymnázium A.H. Škultétyho, Súkromná základná umelecká škola - Katolícky kruh, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Krivá, Základná škola, ZŠ Beňuš, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Hrušov, Základná škola, , základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, ZŠ M. Kukučína DK, Základná škola, ZŠ Hybe, ZŠ Hybe, Základná škola Turie, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 8 z 9

základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, 2. Základná škola, Základná a Materská Škola, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola Ružomberok:, ZŠ a MŠ Kubínyho nám., ZŠ a MŠ Kubínyho nám., základná škola, základná škola, ZŠ M.R. Štefánika, Základná škola Pavla Križku, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, základná škola, ZŠ interna pre sluchovo postihnutých, Špeciálna základná škola, Základná škola L. Novomeského, , základná škola, ZŠ Vajanského, základná škola, Základná škola Biely Potok, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Poľná, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, I. Základná škola, I. Základná škola, SSOŠH a SG, ZŠ Komenského, základná škola, SoŠ Turany, Základná škola s materskou školou Pliešovce, základná škola, II. Základná škola, Základná škola s materskou školou ul. priehradná, Základná škola s materskou školou ul. Dolinského, ZŠ Klačno, Pedagogická a sociálna akadámia, ZŠ Hriňový, základná škola, IV. Základná škola, základná škola, ZŠ Hriňová, základná škola, Detský domov Bytča, základná škola, OA a SOU v Detve, základná škola

Základná škola, Stredné Slovensko:, 9 z 9

Gymnázium Detva, Stredná odborná škola, III. Základná škola, Stredná odborná škola dopravná, Základná škola, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola Rázusova, Autoškola Gonda, Základná škola, Ľudová škola majstra Jána Jesenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Skalité, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ Štefana Žáryho, základná škola, základná škola, ZŠ Benice, Základná škola ul. A. Stodolu, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola technická, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola

základná škola inde

Žilinský kraj (285x), Banskobystrický kraj (235x), Liptov (95x), Horehronie (58x), okres Žilina (56x), okres Ružomberok (55x), Turiec (53x), okres Martin (42x), Orava (40x), okres Liptovský Mikuláš (40x), Žilina (39x), Kysuce (32x), okres Brezno (30x), okres Žiar nad Hronom (29x), okres Banská Bystrica (28x), Ružomberok (28x), okres Námestovo (24x), okres Čadca (23x), okres Lučenec (22x), Mikroregión Ekológ (22x), Martin (20x), Banská Bystrica (19x), okres Veľký Krtíš (18x), okres Revúca (18x), okres Zvolen (18x), okres Rimavská Sobota (17x), Mikroregión Podpoľanie (15x), Lučenec (15x), okres Detva (15x), Mikroregión Sitno (14x)
základná škola v Žilinský kraj
základná škola v Banskobystrický kraj
základná škola v Liptov

Podobné, Stredné Slovensko:

754x vzdelavanie, 520x základná škola, 163x skôlka, 38x stredná škola, 21x univerzita, 12x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stredne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.