Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » turistika » miesto

Miesto, Stredné Slovensko

Miesto v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Tesárska roklina, Domašínsky meander, Staré lazy, Pod stráne, Vyšné Kamence, Fialkové údolie, Na Šobove, Polom, Pri Rajčanke, Depo, Zálochy, Rovne, Nový Chlmec, Horevažie pod hôrkou, Niže mesta medzi cestami, Dukelská štvrť, Lopata, Píla, Pleš, Skalka, Suľkov, Lúka, Kaluže, Medzi cestami, Pod studničky, Podslivčia, Pod Sitnom, Hadová, Kováčová, U Gabrhelov, Šibenice, Brehy, Dolinky, Nový Štefultov, Krzienok, Bielisko, Hrabovo, Markovice, Kňazovica, Kňazova Lehota, Smrečina, U Janíkov, Pod Hutiskom, Podhatie, Koryto, Vážne, Nad mlynom, Štefultov, Golfusov majer, Odlištie, Záhlodčie, Bobrovečky, Na Záhrady, Pod Príbojom, Šimunov jarok, Sedliská, Hore dolinkou, Šimunov, Pri mlyne, Pri mlynci

Miesto, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Podžiarie, Bariny, Vindišlajtňa, Kostelné, Lazúr, Lány, Na vršku, Šindliarky, Nižná tarnócka dolina, Malé vrabčie, Nábrežie, Pod stenami, Lán, Do potočka, Slanická Osada, Dolina, Pod Drobniou, Hôrka, Nižné Kamence, Role, Skotňa, Rovinka, Bulvár, Paše, Horná Skotňa, Opatové Moravce, Kaňov vŕšok, Ivančíkovo, Predevsie, Potok, Pod Hríbami, Čmelov grúň, Záhumnie, Za Hronom, Pod Háje, Záhumnie, Paseky, Dolina, Kapustná záhrada, Dolu Lánie, Slúkova jama, Krčovanina, Dúbrava, Z hora vyšného potoka, Lonec, Pri Dendišovcoch, Panská jabloň, Záhradky, Poliačikovci, Méheš, Slnečná Stráň, Pred Mlynom, Kotolnice, Pri zápalkárni, Ferkovská, Tomášová, Do Vrškov, Rybnický Mlyn, Pri horárni, Majerské sihote

Miesto, Stredné Slovensko:, 3 z 17

Obora, Žužňava, Zemov Jarok, Na Zemach, Baniská, Pod Lipkou, Mlynský náhon, Prokovci, Fiškálska lúka, Záchrastie, Príslop, Fotkovci, Cígendlovci, Horná zem, Trstie, Kapustniská, Priehrada, Horní Šmídelovci, Kašná hôrka, Vrchdolinka, Pri škole, Báne, Sečiansky, Šľamiarka, Šmídelovci, Dubcovci, Gruntovci, Jožkovci, Lietajovci, Kajlovka, Piloimpregna, Dubcova lavica, Najpalovci, Feriancov rígeľ, Sihoť, Horní Šimunovci, Kapustniská, Šimunova dolina, Pelúchovci, Pelúchovci, Haštalovci, Hollého dolina, Nemcovci, Richtárov vrch, Báňovci, Kozákovci, Na pažiti, Ležisko, U Hlubiny, Hefkovci, Dolné Tepličky, Ďurovci, Horevažie, Baňa Mária, Niže dediny, Tomášikovci, Pažiť, V Dolnom Kúte, Rígeľ, Prochotsky Jarok

Miesto, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Hrbatá lúka, Frambor, Kolónia, Nad Dielcom, Bartošovci, Motuzy, Ištvánikovci, Kútovská cesta, Zvoničkovci, Hrošovci, Pílenovci, Horná Huta, Kolo, Ílend, Do Pavkov, Brehy, Chata na Drozdove, Hyklovci, Peklušovci, Jama Leopold, Pod Koreňom, Obkiatňovci, Števkovci, Trnkovci, Červená voda, Laurincovci, Lukové, Katinove dvory, Dubník, Jalšová, Priehyba, Prostredný Vadičov, Hrabiny, Žňavovci, Franíkovci, Brigantovci, Osenisko, Zábreh, Kútovci, Borovinci, Pravdovsko, Poddubie, Koliba, Pod Kelovo, Nižné pole, Majerčák, Grendeľ, Banska Hodrusa, Muránsky vrch, Pozmanov Dvor, Veľká banka, Unverzagtova štôlňa, Stošianka, Konice, Zajačia dolina, Artovské, Hrabcovci, Medveďovci, Pred dolinkou, Rovne

Miesto, Stredné Slovensko:, 5 z 17

Ferovci, Fujacova lúka, Zelené, Hrošova úboč, Dolná Huta, Vyše mesta od Kysuce, Srnosiete, Windwies, Pivovarská dolina, Vyše kostola, Malinárovci, Španie, Dvorec, Palajovci, Valovská, Pred Malou dolinou, Cesta na Bukovinu, Cúdenica, Jama Lill, Nižná Roveň, Hluošková Dolina, Kalinka, Kráľova dolina, Kamence, Hricovci, Štálik, Polsklady, Záhumnia, Kameň, Biela Púť, Osúchove dvory, U Andrezalov, Hefkovci, Podstránie, Stachov jarok, Predmestie, Pod Skalkou, Do stružky, Pod majerom, Medzi cestami, Ištvánikova pasienka, Zadný lán, Dolní Šimunovci, Podchreničie, Raková, Závodie, Beňovolehotský, Hámre, Do Šmídelov, Malá Bukovina, Jasná, Malé vrbiny, Antolova dolinka, Hanesovci, Pri mlyne, Škriablikovci, Veľká Iľanová, Tajchtík, Kapustnice, Zadielie

Miesto, Stredné Slovensko:, 6 z 17

Sedlisko, Vršanovci, Blatná, Pod Bukovinkou, Bludné, Plieška, Kopanice, Huťanov kopec, Na hrb, Podvŕšky, Medzi potoky, Podchraničie, Gliedenô, Poruba - Gecel, Valahanusovci, Mičuchovské, Krupinica, Bačovci, Vršanova pažiť, Pod Vornice i pod medzu, Za Spratekom, Vinica, Viničná cesta, Dolina, Gruntal, Brezno-Tisovec, Bálik, Báčovce, Končatý vrch, Trnovka, Kapustnice, Vrchné humná, Nad hôrkou, Pri kríži, Kočnerovci, Sviňacia, Ďuriakove, Záhumnice, Lániky, Kemena Zahradka, Cabajovci, Močidlá, Ďurčekovci, Huťanovci, Záhumnie, Mäsiarik, Dedisky, Krúpovo, Prieloh, Strmý Hrb, Iľanovo, Štefankova cesta, Nad Šibenicami, Pod skalkou, Zastávek, Dolný Kelčov, U Solikov, Horná Trnávka, Pod Kosiskom, Bochmanovci

Miesto, Stredné Slovensko:, 7 z 17

Nad mlynom, Čertiaž, Rybník, Hrbatý most, Konopnice, U Dodulov, Panské Kopánky, Filier, U Cipárov, Ploštinček, Ovčovce, Kohnet, Pavlíkovia, Horekoncové, Veľká Suchá, Gliane, Jasienka, Veľký vrch, Tokárovci, Podkálovo, Chalúpkovo, Dve vody, Jamnické plesá, Mihálik, Machutov, Podlieskova, Dielce, Pod Hradzkou, Kurienkovy, Okrut, Pod vinicami, Kopanica, Klčoviská, Široké Horekončia, Za Potokom, Padličkovo, Malý Bysterec, Orava Nižná, Kúty, Nad Pekelnov, Spálenisko, Záhradiska, Priečne, Šlamiarka, Nad mlynom, Egreš, U Šulanov, U Veselkov, Pod slatinkou, Pustatina, Abelovci, Boroviny, ZaMakovicou, Sidorky, Moderštolňa-Domky, Záhrady, Pod Dolinkami, Jelení grúň, Závodie, Noviny

Miesto, Stredné Slovensko:, 8 z 17

Kňazove lúky, Mlynná, U Kadákov, Lúčky medzi cestami, U Kubalov, Turkov, U Žilinčiarov, Pod záhradami, Hadiaskala, Dadov, U Sojkov, Upotočné, Na Michalke, U Chalanov, U Šupíkov, Zadná Šatina, Vŕšok, Horné Príbelce, Jedľovník, Záhumnie, Lazy, Orava, Hlboké, Močidlo, Martinovci, Izbica, Dučkov, Brdo, Za kamennou cestou, Nad majomskou cestou, Záhumnie, Ustudničie, Malá kúria, Pažite, Pongrácovie, Kaštiel, Šiašovo, U Kuchajdov, Jančulova, Raganov mlyn, Prístav, Lúčka, Novina, Nad mlynom, Pod Skalinou, Brezie, Dybalka, Redika, Baradina, Záhumnie od Vŕškov, Zlámana, Kratiny, Zalipňák, Vrchy, Fiľakovské Kľačany, Birkášovci, Dolné záhrady, Ševcovo, Za vrchnou chrasťou, Prídavky

Miesto, Stredné Slovensko:, 9 z 17

Tomanovci, Kamenné pole, Podhorianka, Srbky, Šarinova stráň, Šafárovské, Vysoký breh, Záhrady pri cintoríne, Ústie nad Priehradou, Škradné, Za mostom, Nadsadie, Chlipňačky, Jánošíkova, Cigánska osada, Zádvorie, Široké hore Končia, Malý Šveškovec, Kurtáň, Prelomené, Dúbravy, Ponižej kríža, Čierny lúh, Útlaky, Pri strmom chodníčku, Vyšné záhrady, Stráne, Pred Uhlište, Sibéria, Hájovňa Svidovo, Hájisko, Ružová osada, Vyšné Markovo, Sekcia B, Horná dolina, Števkov diel, Korytárov mlyn, Za Čachovom, Mackov vŕšok, Záročné a Lániky, Konopnica, Hlboká, Záhumnie od Sliača, Lánce, Srňacie, Mičianovia, Na vŕšku, Rakytovec, Pod Malým vrchom, U Červenčíka, Pod Skalica, Daňaca, Piatková, Halma, Mindákovci, U Drľaka, Na Lúčie, Horní Barinci, Horný Kamenec, Husté jedle

Miesto, Stredné Slovensko:, 10 z 17

Močiar, Rovne, Hrabcova dolina, Dolné Terany, Hudcovci, Pred dolinou, Sad, Derelka, Chvastková, U Majtána, Ski Park Racibor, Za ulicou, Nižnianske záhrady, Dolný Záhrb, Nad cintorínom, Hájovňa Michalová, Brehy, U Maľovaníka, Mogoňovci, Pod Hliniskom, Zlatné, Kráľovce, Kohútovo, V Roháčoch, U Romančíka, Medzilužie, Promenády, U Mozolíka, Za riekou, Althandel, Balička, Hadovka, Pustatina, U Muchu, Cengárovci, Pažitie, U Dzurinov, U Pistovčaka, Pálikovec, Dolní Barinci, Holcer, Jánošovská, Lenorovci, U Bľačov, Červencovia, Rakovec, Lenorova lúka, Dolné prielohy, Dúbrava, U Cisárika, U Lacov, Majer Ostrolúckych, Dankova pustatina, Kypré zeme, Pílova chrásť, Hrehušky, Za kaštielom, Ohrad, Nižné Flaky, Chajboš

Miesto, Stredné Slovensko:, 11 z 17

Na dlhé, Lavkovske, Horné záhrady, Krasačník, Škrobák, Hámor, Tehelňa, Macovci, Pod Breh, Smetanovské diely, Štievelovci, Horné selá, Štrkový breh, Breznický, Stodolisko, U Hulíka, Tomková pustatina, Uhrová, Jánošíky, Kopaničky, Pri Hradzianskom chotári, Gažovia, Kapica, Na Pleš, Vyšná Bratkovica, Brezenec, Grenovia, Plačiská, Hŕbok, V Dolinke, Hajles, Kozovia, Na Stráži, Výhoniská, Pod Jakubovo, U Mackov, Veľké Dáľovce, Hrádza, Verbeška, Pod hrbom, Mníšany, Vráblikovci, Novohradská strana, Kišovia, Kremnička, Halmička, Nad Mostiskom, Štepník, Lúky, Selá, Krajčov kút, Horná Dúbrava, Lábajovci, Nadomie, U Bogáni, Do poľa, Na doline, Hliny, Klin, Bexáplovci

Miesto, Stredné Slovensko:, 12 z 17

Horná roveň, Zákľuka, Kraviarky, Lavrovky, Hranice, Kolčovnica, Kapustnice, U Halgaši, Španica, Trstica, Járky, Slivkový sad, Lúčky od vody, Jarčula, Hrnčiarovci, Do Ilovca, Podhorskí, Podhorie, Predpekelná, U Nuchalov, Rúbaň, Predný bok, Pod hájske lúky, Páterov klin, Na lán, Úšust, Štvrtky, Pod Sviňankou, Kapustnice, Kúty, Kratiny, Medzi vodami, Nižné Stráne, Bobovišné, Rečenová, Pod dedinou, Turiec, U Ninikov, Poniže záhrad, Sedlo, Okrúhlica, Svinská lúka, K matke Božej, Slaná Voda, Pred Hanovím, Močiare, Dolné hlavy, Kaplanské, Na Mlynček, Holubovo, Medzi potokmi, Urešie, Zdola Malej Viesky, Na lúkach, Chalúpkova roľa, Nad Hroncom, Sýkorka, Pred Baničným, Klinček, Dolinka

Miesto, Stredné Slovensko:, 13 z 17

Hrb, Dubina, Nad mlynom, Za hôrku, Páterka, Vršky, V Baničnom, Priepadliská, Pavlová, Polom, Detská ozdravovňa, Pri cintoríne, Sedlište, Za chrastie, Hrby, Tisovník, Kučelách, Pri viniciach, Hrabinka, Lachovia, Nad Syravkou, Janova dolinka, Lokart, Horné konopiská, Kapustnice a konopnice, Paľovo, Záhrady, Za humnami, Mierový háj, Priečnica, Kapustnice, Jombíkov bok, Široké, Pod kruh, Hrnčiarka, Viničný vrch, Nad chalupami, Dolní Chovancovci, Pri Močidlách, Uhliská, Putiska, triedička, Staré Lazy, Malý Bretonec, Predné bôrie, Tŕsťa, Krčovaniská, Tŕstie, Salaš, Kopanica, Paseky, Liptovské Hole, Pod bukovinkou, Holienkovia, Chatová oblasť Pod Dobakom, Pri válove, Háj, Rybník, Podhorné Sivákové, Nižné Kapustnice

Miesto, Stredné Slovensko:, 14 z 17

Machajové, Záhumenie za záhradami, Kapustniská, Hromy, Zábrež, Rovne, Chalani, Záhrady, Záhrady, Ku žliabku pri dobrej vode, Do Stúp, Oblazy, Na chotári, Diel a Zadiel, Talapkovia, Pod poľanou, Záhrady, Štepník, Za medzu, Malé tŕstie, Rimáň, U Kubaščíkov, Žrebíky, Starý majer, Záhorčie, Vápenica, Nad zábrehom, Za kostolom, Šuflek, Noskovec, Priosie, Podrimáň, Kapustné záhrady, Mazúrovia, Za Lány, Adamovec, Kliny, Prostredné lúky, Za višnie, Pod hŕbkami, Jama Leopold, Čerenka, Mlyn, Do Kňažovca, Pod predný haj, Medzi haj, Mlynárov jarok, U Sobolov, Putiská, Nižné sedliská, Na lúkach, Latky, Do Uhliarov, Prosnia, Perisko, Predná Kýčera, Podbučky, Pod Nedielku, Za záhradami, Cezpolie

Miesto, Stredné Slovensko:, 15 z 17

Panská koliba, Jama Matej, Močiarka, Krúžky, Malkovská, Za jamou, Pod cintorínom, Strana, Pod dubom, Za žliebkom, Chmeľúsovo pole, Hldočín, Pred Svarínom, Kukuričniská, Pravička, Prieloh, Kúty, Mršinisko, Striežovce, Lán, Lazce, Rovné, Predmlynie, Ružomberček, Zvonička, Bohmova cesta, Červená skala, Centrum (Čadca), Výhon, Pod Kr -ovec, Rovné pri kríži, Za Plav, Skalica, Pod štepmi, Podvršie, Sadová, Zábava, Nad humnom, Pod dvor, Vinička, Nad Včelínom, Pochybov zárubok, Tri kopy, Mackova roľa, Tajchárovci, Solisko, Nedelištske Lazy, Sporinskovia, Polomy, Červeňovia, Nad studienkami, Zvonica, Dolný vrch, Nižné lúky, Lazisko, Pod stráňou, Holienkova, Miškovia, Horné Terany, Podskalica

Miesto, Stredné Slovensko:, 16 z 17

Nadsadisko, Sekcia E, Ostredok, Kapitulovo, Bahná, Štiavnica, Za zahrady, Sekcia F, Obrázok, Pod Úhradom, Vlčie jamy, Konopiská, Breh, Havranovci, Pod Lovisko, Likavka, Sekcia A, Za Váhom, Košarisko, Veľké tŕstie, Predné Porubné, Hanuška, Pod Lysou, Kostolná, Lazy Na Lúkach, Dlhé, Šadibolovia, Za Lazy, Ostredok, U Galjeríkov, Jama, Horné Richtárovo, Sadisko, Sobolová, Brhlová, Jamy, Močiar, Predná Ďurdinová, Horní Chovancovci, Bariny, Pustina, Pod kostolné, Medveďovce, Tále, Nová Bystrica, Mančarské, Horná Turecká, Bobčíkovce, Pri pivniciach, Podskaličie, Mičlovce, Mlynský jarok, Ivor, Konopnice, Štiavnik, Nad Pakancom, Granátov zárubok, Vyšné kapustniská, Močiary, Predky, Kraviarská

Miesto, Stredné Slovensko:, 17 z 17

Modrý Kameň, Frankovia, Paseky, Kosodrevina, Brodkove, Kočí zámok, Pod Hôrkou, U Bielov, Mlyn Dolina, Farská lúka, Jamky, Pri Bánovej, Čigág, Senkovo, Hony, Turkov, Lubce, Nizne Sutarovce, Koštíkovce, Krížnice, Jóbova ráztoka, Prašivina, U Blškov, Pätina, Jančulovia, Kýčera črmná, Osrblianka, Hančinovia, Ráztoky, Zichovia, Hrby, Kopánky, Drakšiar, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Záblatie, Bachronovce, Jama, Medzi vodami, Píla, Fulierovia

miesto inde

Banskobystrický kraj (16030x), Žilinský kraj (12196x), Horehronie (2925x), Liptov (2817x), okres Rimavská Sobota (2485x), Orava (2412x), Turiec (2391x), Kysuce (2079x), okres Veľký Krtíš (2037x), okres Žilina (1850x), okres Liptovský Mikuláš (1702x), okres Krupina (1675x), okres Banská Bystrica (1516x), okres Martin (1478x), okres Dolný Kubín (1438x), okres Brezno (1411x), okres Lučenec (1368x), okres Čadca (1342x), okres Revúca (1197x), okres Ružomberok (1116x), okres Žarnovica (963x), okres Zvolen (956x), Mikroregión Ekológ (935x), okres Turčianske Teplice (916x), okres Poltár (911x), Mikroregión Východný Hont (755x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Žiar nad Hronom (703x), okres Bytča (699x), Mikroregión Horehron (617x)
miesto v Banskobystrický kraj
miesto v Žilinský kraj
miesto v Horehronie

Podobné, Stredné Slovensko:

39584x turistika, 28215x miesto, 3361x orientačný bod, 2589x strom, 1481x turistické informácie, 889x poľovnícky posed, 747x prístrešok, altánok, 657x chranený strom, 358x ohnisko, 291x atrakcia, 258x orientačná mapa, 250x štôlňa, 209x miesto na piknik, 183x studňa, 59x komín, 14x pamätník, bojisko, 12x ZOO, 6x väznica, 4x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stredne-slovensko.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.