Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » turistika » miesto

Miesto, Stredné Slovensko

Miesto v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusov miesto.

miesto inde

Banskobystrický kraj (15857x), Žilinský kraj (12381x), Horehronie (2850x), Liptov (2833x), Turiec (2507x), okres Rimavská Sobota (2458x), Orava (2395x), Kysuce (2075x), okres Veľký Krtíš (2023x), okres Žilina (1923x), okres Liptovský Mikuláš (1691x), okres Krupina (1656x), okres Martin (1606x), okres Banská Bystrica (1489x), okres Dolný Kubín (1432x), okres Brezno (1363x), okres Lučenec (1355x), okres Čadca (1338x), okres Revúca (1195x), okres Ružomberok (1146x), okres Žarnovica (978x), okres Zvolen (943x), Mikroregión Ekológ (912x), okres Turčianske Teplice (904x), okres Poltár (889x), Mikroregión Východný Hont (746x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Bytča (701x), okres Žiar nad Hronom (695x), Mikroregión Sitno (600x)

Miesto, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Dlhý hon, Rubáň, Bučina, Drozdovky, Kamenný závoz, Janková, Pri Trsti, Úrebrie, Smolinačka, Háj, Biely potok, Farská hora, Brco, Pod smrekom, Urbárske, Hanková, Vyšná Jarabinská, Na Bielu skalu, Zemské, Krivý brod, Borg, Do hája, Dĺžavy, Krivý, Kút, Dúbravy, Kačov bok, Krivý grúň, Do Žiarov, Lipová stráň, Završnie, Ruskové, Čistina, Za Hŕby, Vyše priehonu, Crkovo, Dielce, Stráň, Kutina, Gojovka, Vargov vŕšok, U Mojov, Záborie, Stračie, Cibulisko, Medzi dvoma cestami, Madajka, Nad studňou, Borziková, Kaliny, Biela, Farská lúka, Šárova dolina, Pod jamou, Mrzká, Za Hôrkou, Vlčie jamy, Stará hora, Koncový vrch, Do Uhorského klobúka

Miesto, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Dvoriská, Tomková pustatina, Predná grapa, Dibalová, Kohútovo, U Kormanov, Dolinka, Kyčerky, Balážové a Kopanice, Poruba, Medzipríval, V jamách, Okrúhla dolina, Starohorské javorie, Kameňolom, Pod Miľovou, Háj, Niževsie, Za lazy, Vlčie Jamy, Stehlík, Do osičia, Brusová, Málkovská hŕba, Húšte, Valachovo, Rakové, Pri buku, Gajdošov zárubok, Raveň, Nad zvonicou, Sekolka, U starého mlyna, Lapská, Dolný les, Klozov, Horné Opatovce, Nad mlynom, Bukovina, Na jamu, Kotová, Šajbianka, Bažantnica, Poľana, Malé Makovisko, Do Čalomijského chotára, Pod Lieštím, Lipina, Povrázky, Pod Málikovo, Tabákovka, Zadné Pliešky, Za Hronom, Svetlá, Rapčova Kúpnica, Drienovica, Pod Zlatnou, Rybníky, Nad Lipin, Klementovo

Miesto, Stredné Slovensko:, 3 z 17

Pri mlyne, Malé Zahorany, Cigánska dolina, Veľká Okrúhla, Beláčka, Veľkodáľovský pustý les, Prietržná, Uhriňová, Fiderákovská hŕba, Hlucháňov háj, Babuliarka, Prameň, Kýčera, Hôrky, Diely, Doliny, Pri lieskovej studni, Loger, Chválenská dolina, Mravcov vrch, Dolina, Dubina, Pustatina Morho, Záhorská, Mihalákova grapa, Pod Úbočou, Mačí zámok, Lúky, Dolné povrazy, Hrádok, Kysucká, Urebrie, Dolný čerťaž, Nižovsie, Nize mlyna, Za Kalicou, Jablonské, Pri studni, Beňovo, Kopaniská, Galagoš, Urodné konce, U tŕpky, Havranová, Horné a dolné stráne, Horné lúky, Tvrdé, Žliabky, Pod Ostrým vrchom, Domaniža, Za Vyhňanom, Na samote, Zákľučno, U dubíka, Šinglová, Pod Hrabovskou, Pod úplazom, Koniec blata, Gajdošová skala, Od Lehotského jarku

Miesto, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Hudák, Pod Stávanie, Surová dolina, Ďurkova poľana, Pod Železnou cestou, Hámorský vrch, Cirovky, Pri žanovskom potoku, Kotkodák, Noviny, Párnice, Ratajová, Brezie, Lazy medzi cestami, Javorka, Úklad, Kopáčkov zárubok, Hrochoť, Pod hájom, Dolinové brehy, Dlžiny, Brodný dielec, Bijacov, Pod Hatima, Medzi hriadky, Uhlisko, Šípina, U Moravčíkov, Pod Janičiarky, U Prekálov, Pod záhradami, Horná hora, U Sivákov, Košariská, Nad pivnicami, Na dolina, Pod Červené, Veľký Kalický vrch, Bryšte, Za lazy, Lániky, Drobné zeme, Diel, KÍazova studÍa, Na breziny, Dielik, Vápenica, Sedlo, Kalište, Nad Pekelnov, Za vrchom, Krištanková, Kučere lúka, Pod horou, Čikovský, Ivanová, U Valcuhov, Mlynárska jama, Kašička, Suché

Miesto, Stredné Slovensko:, 5 z 17

Banište, Pastierska, Pod dielcom, Polianky, Za Slúnom, Na vrch hájika, Lopatiny, Dielnice, Vypálená, Horné huty, Ráztoky, Závoz, Baľová lúka, Brodňanka, Všivavá, Bok, Obecné, Šurabská, Štrbáky, Redník, Lazy, Pestrá lúka, Kopanice, Zubra, Kapustnice, Podhaj, Gajdoška, Za hôrkou, Bohušové lúky, Nad jamou, Jama, Kopanica, Rovňanský grúň, Malé jazero, Dolnie pole, Strungy, Pri božej muke, Vilova studňa, Drškov vrch, Na hore, Košiar, Pod medveďkom, Prte, Túf, U Papajov, Jastrabsko, Črtľaž, Kostolné Moravce, Kopanice, Lazy, Struhárka, Končitá, Kostolná, Komanková, Pod Žiar, Margušov, Lástok, Košariská, Šťavica, Kerekište

Miesto, Stredné Slovensko:, 6 z 17

Záhradiská, Háj, Lúčkovie, Nad Šmiarnisko, Prírodná rezervácia Hrabinka, Pod Setisko, Na Jamu, Kratiny, Dinové lúky, Rakytovec, Jastrabová, Giablikovské, Uhliarka, Kemena Zahradka, Kŕčik, Mokrá dolina, Majerová, Neslané, Hájový štít, Niževsie, Trnková láka, Stratenice, Ku škôlke, Kerekét, Pri brode, Hrišovo, Repiská nad Medokýšom, Trnovec, Priechodský les, Za Vricou, Želiarska hora, Dolná Ružová, Brod, Vrch, Za kostolom, Gallisová, Chudejka, Chrasť, Hradište, Pod závozie, Horné lúky, Veľká zem, Od Lutilského, Veľká medza, Kolesnisko, Pod hájik, Kotlový žľab, Nad Pánskou z hradou, Profantka, Bány, Poľana, Kozia roľa, Gašparka, Krivý most, Hôrky, Vr ta, Orságová, Szabóová skala, Zadné rovne, Štefankova cesta

Miesto, Stredné Slovensko:, 7 z 17

Hiadelské sedlo, Zadný Madzín, Kopance, Krivuľa, Nad Konopím, Nad Starými vinicami, Horná Trnávka, Sadenec, Kupcovské, Pod rožok, Prostredný Hŕbok, Pred Uhliskom, Zadná dolina, Rakytie, Bukovina, Tomanovská, Lazina, Diakovo, Kamenný diel, Baránička, Chmelinec, Úkorová, Nad jamy, Klinková, Za Sokolovom, Pánsky háj, Za humná, Na záhradkách, Pod Priehybinou, Záhumnia, Motúzy, Rajtovina, Pod Palkovou lúkou, Od Borovej, Plochá ugora, Zadné Koritiny, Breziny, Bredina, Príhradné, Fulierovia, Za Valy, Jamnické plesá, Hron Pitelová, Pálenica, Volárky, Pod Genčovom, Malá Ľubená, Trebušková, Na Javorku, Ploštiny, Uhorsko, Škorovci, Haneska, Ramžová, Vohan, Rechtorky, Breziny, Malý vŕšok, Pri Anglickej záhrade, Ploština

Miesto, Stredné Slovensko:, 8 z 17

Svrčník, Flak, Skalica, Rovienky, Zákluky, Šloga, Bôrie, Rakytník - Boky, Pažiť, Viergová, Benzekovská, Pod záhrady, Onofaj, Ústup, Chrenščová, Chabzdov zadný hora, Baričákovský vrch, Muránsky vrch, Lisšková jama, Za vysokým, Pod košiare, Imrikovka, Lúčna úvrať, Kopaničky, Maškové, Kováčov, Dolné hájnikovské, Zlatná, Okružkovo údolie, Blažová lúka, Do jaminej, Hunčka, Chráska, Magura, Bukovinka, Smrtný les, Jendrišákov zárubok, Medzi jarkami, Holovky, Podzáhumnie, Starý chodník, Na Sietenec, Košariská, Nad Bartóčkou, Perinová, Pod Zajačok, Semerský Potok, Staré vinice, Dômok, Staré dieliky, Nad Čižnou, Pred Čiernym, Ihlištia, Biela studňa, Veľká hora, Dielničky, Borisková, Kováčovo, Zdola dediny, Štrkový vrch

Miesto, Stredné Slovensko:, 9 z 17

Okrúhla, Nový diel, Za vŕškami, Na valy, Keracké Hôrka, Proskovec, Brezinky, Panský Žiar, U hradu so starou horou, Katrenka, Huseničné, Hrb, Krstdiel, Pod vyšnou horou, Korelnice, Hrubá Bučina, Pri studničke, Pod dubom, Bockov mel, Malé Zabry, Dlhé, Kincelova stráň, Pastovník, Vrchy, Medzi chrastím, Solnicovo, Medzi hate, Za Halierom, Úbrodčie, Lechnerovo, Gočovské vinice, Prosno, Lipiny, Stredný Madzín, Lievik, Za Kišor, Ku panickej studni, Do vrchu, Močiare, Mraznica, U Kerákov, Štvrte, Pod hoľou, Pstruhársko, Pod Veľkou horou, Pivarčov laz, Pod Poľanou, Beležér, Rybník, Medzi studničky, Čierne Rovne, Brána, Kopaničky, Pod vinicou, Jamina, Pod studňou, Mydlová jama, Hrabiny, Struška, Štrkovisko

Miesto, Stredné Slovensko:, 10 z 17

Nad Dubovou, Javoriny, Močiar, Štvrte, Vo vrchu, Medze, Dedinský járok, Horné lúky, Kopanička, Hlánka, Za kopcom, Špalkov zárubok, Dlhé, Rovne, Boženec, Lazčok, Jánova dolina, Konopnice, Mačí zámok, Pálenica, Veľké lúky, Predný Madzín, Nad Mackom, Baňa, Okruhlice, Pod Čerchľou pri mlynku, Egreš, Hríčel, Bielikové prieloky, Čertež, Dehetník, Máč, Lavička, Za vrchom, Niže salaša, Spodný hon, U Belajov, Ďurčov vŕšok, Predné Kopačné, Za pastierňou, Točka, Pred Červencom, Bendová, Dva pne, Roveň, Brodek, Kukačka, Klinék, Jahodné, Prechvalová, pod Skalou, Niva, Mocná hora, Ústranec a snoža, Smejko, Chmelinec, Cudenica, Nad úplazkom, Vokolište, Hole

Miesto, Stredné Slovensko:, 11 z 17

Lopaty, Radvanky, Diel, Kulovisko, Nové Bôrie, Dvorisk, Smrdľavá studňa, Srubitá, Hrby, Lednička, Šutine jarok, Nad cestou, Boky, Pri hruške, Pod Červenou, Pred Dolinské, Valachová, Pri kostole, Záhumnia, Nad Senným, Okošená, Za Hankovou, Janikovia, Mäsiarik, Malá roveň, Veľký Volovec, Surdok, Pod Závozím, Dolné dráhy, lyžiarsky vlek, Blatiská, U Malicherov, Uhlisko, Lazy, Lipovecké Jazerá, Malý laz, Vojtášková grapa, Lúky, U Trebulov, Salaš, Janáčska roľa, Roh, Pasčáková, Za sedlom, Trckové, Za Markušou, Číčerova skala, Dlhé zeme, Za školou, Uhlište, Roviny nad močiarom, Pod kopcom, Zadné lúky, Dlhá roľa, Pod Šatinou, Kapustnice a konopnice, Pod Andrlochom, Nad Chrapovou, Dlhý vrch, Výkraje

Miesto, Stredné Slovensko:, 12 z 17

Ráztoka, Na šípovke, Za kaštieľom, Paseky, Žiebky, U Zizov, Lúčky od vody, Kopanice, Lovásovia, Veľké tŕstie, Horné Matejkovo, Konopiská, Priepore, Hladká za hájom, Pod lazy, Dolina, Budeň, Bobot, Bielisko, Smradľavá studňa, Slatvina, Šiman, Pod Lepieškou, Kyseľka, Suché doly, Do viníc, Hájiky, Okrúhly Prilok, Na dlhom, Sokolče, Bučina, Fajcianovo, Suchá jama, Dlhý vidovec, Tokárová, Úplaz, Hofierske, Šiašov vŕšok, Malé Driňové, Kresačka, Veľký Brankov, Vyšné Uhliská - Briendové, Doliny, Dlhopolcova, Mikušovo, Pod Kľúčom, Hankuš, Dolu Ležiachovskou, Kohárska dolina, Dbalčoky, Bakšova pustatina, Kapustiská, Breziny, Za hájom, U Benkov, Vysočina, Pod horou, Pri Vlčej jame, Ráztoky, Osem stromov

Miesto, Stredné Slovensko:, 13 z 17

Bány, Tatry, Gašparovský vŕšok, Vrchy, Bukové, Niže klinčiarne, Predné hony, Pod vrchy, Zdola Vrbového vŕšku, Akcie, Drahovo, Záhumnie, Kozí chrbát, U Jašulkov, Za Velenou, Goldikarovo, Grapel, Pod Lipovým vrchom, Zadné háje, Záplotie, Pašútov jarok, Závozec, Pod kopanicami, Pod Suchým vrchom, U Holákov, Nad lazy, Mrožčakov zárubok, Za Janíkove zeme, Dielce, Koritiny, Železná baňa, Borovčie, Na Žgripe, Dolová, U Škuľavíka, Breziny, Rebriny, Kopanice, Za Diel, Rígeľ, Nad Bornajičku, Ceriny, Pri Porubcovej studni, Tohájska, Vyšná Šoltýska, Poriečanská vyšná, Nad Háj, Čepeľov bok, Okrúhla, Chmelienec, Mackovská, Krivé, Pod Behárovo, Horné Bystré, Dolná štvrť, Horné lazy, Kúty, Pod Bankov, Zubrík, Za hlbokým

Miesto, Stredné Slovensko:, 14 z 17

Za Vtáčnikom, Klastava, Vtáčnik, Pri Šťavici, Petrákovo, Kankovo, Malý Chmelienec, Stráň, Gregorovo, Jazovec, Záhumnie, Skálie, Frajungy, Pred Čížinou, Nad Úboč, Kosienky, Za záhradami, Pri Kríži, Strapaté, Mursova lúka, Kutina, Prieseka, Kamenie, Zraz, Stráň, Grúň, Turecká, Arenda, Do Rolia, Kúpna hora, Hluchá, Letkovci, Pod Bukovinou, Borovčie, Za Húšťavkou, NADSADIE, Pastva, Za pravý kruh a Sokol, Poľské priekopy, Šariny, Adamová, Úvratec, U Plaskúrov, Žľabiská, Kyčerky, Ostredky, Na chodníku, Holý prieval, Vyšné Ondrejovie, Horné Rovne, Pálenička, Stará dolina, Čmelov grúň, Závoz, Na skalu, Balážov kríž, Pod hájom, Záruby, Brzulov majer, Dolinky

Miesto, Stredné Slovensko:, 15 z 17

Veľké zeme, Kubanovia, Mláky, Nad hájom, Banište, Nad Bukovským, Do hory koncom, Malý Blh, Za Starou riekou, Majerčák, Pri dolnej vode, Železníky, Krátiny koncom cez vodu, Ortváň, Jahodový prieloh, Števkova rúbaň, Rakytiny, Chlebová, Malý hrášok, Záhumnie, Pčelovo, V Žiaroch, Veľkodáľovský les, Pod kotliskom, Rovina, Baniská, Horárová kolibka, Lastovičí chvost, Pajerova dolina, Čierne blato, Srnosiete, Denšová, Na Diel, Danková, Nemcova dolina, Bane, Pod Lipovcom, Tmavá a Húštie, Brody, Vavrecký, Nad Púť, Dezider, Brtošová, Havrané, Záhradnícke grapy, Grúň, Bystrina, Dievčenský kríž, Les na rovine, Nemcová, Niže sklenárskej cesty, Kálnová, Lopatina, Krčmiská, U Žilinčiarov, Cerina, Záhumnia, Kulová, Dúbravka, Sedliská

Miesto, Stredné Slovensko:, 16 z 17

Slukovište, Hýbel, Rakytiny, Murašonky, Trávniky, Rotmanov hon, Šmintorín, Badurovo, Široké, U javora, Zadná Hoľa, Kamenisté, Na dole, Na skalici, Štverná, Jamy, Záskalie, Stádlo, Pri chodníku do Kováč, Pod poľom, Hlocká, Podstránie, Pod Úšustom, U Borovičkov, Piesky, Mravcová, Komorná, Kristiánovci, Vyše mlyna, Hájik, Na jame, Pod stráňou, Platina, Vojtkov lázok, Grúniky, Hora, Stará voda, Klin, Husárovo, Strielnica, Nad konopiskami, Pod vtáčnikom, Kotliny, Pod Salašky, Kráľovo, Konopnice, Jabloňový, Kabancová, Oddycháč, Do chotára, Háj, Nad breziny, Chotár, Pod kozkou, Stoky,jamky a vrchy, Horny haj, Na močiari, Koniarska, Konopisko, Brabírka

Miesto, Stredné Slovensko:, 17 z 17

Čepčínec, Pod bučíkom, Uhlisko, Na brezinách, Konopnica, Krpele, Pod brezinu, Veľké Maselné, Nákovadlička, Stavy, Za záhradami, Bryšno, Jelenia skala, Pod Letkovom, Rudinská, Stráňa, Tehlovňa, Hrab, Kamenná, Olešniansky klin, Pod lazy, Malé Terianske, Studenovo, Fiškálska lúka, Homola, Nad brehom, U lúčok, Tomčalova jama, Dolný kút, U studníc, Vlčia hora, Zadná dolina, Socovský vrch, Mladiny, Nad Havranovým, Jama, Za jarkom, Sklenné, Pekárove jamy, Okrúhle

miesto inde

Banskobystrický kraj (15857x), Žilinský kraj (12381x), Horehronie (2850x), Liptov (2833x), Turiec (2507x), okres Rimavská Sobota (2458x), Orava (2395x), Kysuce (2075x), okres Veľký Krtíš (2023x), okres Žilina (1923x), okres Liptovský Mikuláš (1691x), okres Krupina (1656x), okres Martin (1606x), okres Banská Bystrica (1489x), okres Dolný Kubín (1432x), okres Brezno (1363x), okres Lučenec (1355x), okres Čadca (1338x), okres Revúca (1195x), okres Ružomberok (1146x), okres Žarnovica (978x), okres Zvolen (943x), Mikroregión Ekológ (912x), okres Turčianske Teplice (904x), okres Poltár (889x), Mikroregión Východný Hont (746x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Bytča (701x), okres Žiar nad Hronom (695x), Mikroregión Sitno (600x)
miesto v Banskobystrický kraj
miesto v Žilinský kraj
miesto v Horehronie

Podobné, Stredné Slovensko:

28225x miesto, 4010x orientačný bod, 2515x turistické informácie, 1883x poľovnícky posed, 1156x prístrešok, altánok, 658x chranený strom, 627x ohnisko, 399x atrakcia, 380x orientačná mapa, 358x štôlňa, 341x studňa, 281x miesto na piknik, 78x komín, 15x vodárenská veža, 14x ZOO, 7x väznica, 4x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, Stredné Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku stredne-slovensko.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.