Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » turistika » miesto

Miesto, Stredné Slovensko

Miesto v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Tesárska roklina, Domašínsky meander, Staré lazy, Pod stráne, Vyšné Kamence, Fialkové údolie, Na Šobove, Polom, Rovne, Depo, Nový Chlmec, Pri Rajčanke, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Horevažie pod hôrkou, Lopata, Píla, Kňazova Lehota, Skalka, Záhlodčie, Pod Sitnom, Kaluže, Podslivčia, Podžiarie, Medzi cestami, Hadová, Lúka, Suľkov, Kováčová, U Gabrhelov, Chata na Drozdove, Predevsie, Brehy, Nový Štefultov, Šibenice, Katinove dvory, Pod Háje, Bielisko, Markovice, Kaňov vŕšok, Pleš, Smrečina, Hrabovo, U Janíkov, Kňazovica, Štefultov, Koryto, Vážne, Podhatie, Nad mlynom, Golfusov majer, Na Záhrady, Odlištie, Bobrovečky, Pod Príbojom, Hore dolinkou, Pod studničky, Pri mlyne, Pri mlynci, Kostelné

Miesto, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Šimunov, Bariny, Vindišlajtňa, Nábrežie, Role, Sedliská, Hôrka, Nižná tarnócka dolina, Slanická Osada, Do potočka, Malé vrabčie, Šľamiarka, Lazúr, Šimunov jarok, Na vršku, Nižné Kamence, Šindliarky, Dolina, Pod stenami, Pod Drobniou, Lán, Dolinky, Krzienok, Horná Skotňa, Skotňa, Bulvár, Rovinka, Paše, Ivančíkovo, Lány, Pod Hríbami, Záhumnie, Záhumnie, Potok, Dolina, Kapustná záhrada, Slúkova jama, Paseky, Dúbrava, Dolu Lánie, Krčovanina, Opatové Moravce, Záhradky, Pri Dendišovcoch, Méheš, Poliačikovci, Panská jabloň, Slnečná Stráň, Z hora vyšného potoka, Lonec, Pred Mlynom, Tomášová, Pri zápalkárni, Za bralom, Za Hronom, Prostredný Vadičov, Ferkovská, Pri horárni, Kotolnice, Rybnický Mlyn

Miesto, Stredné Slovensko:, 3 z 17

Do Vrškov, Žužňava, Majerské sihote, Príslop, Horná zem, Záchrastie, Na Zemach, Pod Lipkou, Fiškálska lúka, Cígendlovci, Mlynský náhon, Fotkovci, Baniská, Prokovci, Trstie, Zemov Jarok, Kapustniská, Horní Šmídelovci, Pri škole, Priehrada, Vrchdolinka, Kašná hôrka, Kamence, Báne, Ústie nad Priehradou, Šimunova dolina, Na pažiti, Jožkovci, Lietajovci, Pelúchovci, Piloimpregna, Dubcovci, Hollého dolina, Sihoť, Nižná Roveň, Báňovci, Richtárov vrch, Dubcova lavica, Feriancov rígeľ, Kajlovka, Nemcovci, Haštalovci, Kapustniská, Pelúchovci, Kozákovci, Šmídelovci, Sečiansky, Najpalovci, Gruntovci, Horní Šimunovci, Pažiť, Prochotsky Jarok, Nad Dielcom, Hrbatá lúka, Ležisko, Hefkovci, Rígeľ, Tomášikovci, Ďurovci, Horevažie

Miesto, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Kolónia, Dolné Tepličky, Motuzy, Baňa Mária, Bartošovci, Niže dediny, Horná Huta, Ištvánikovci, Hyklovci, Kútovci, Ílend, Trnkovci, Laurincovci, Kútovská cesta, Lukové, Hrošovci, Obora, Červená voda, Števkovci, Žňavovci, Poddubie, Dubník, Jalšová, Zvoničkovci, Zábreh, V Dolnom Kúte, Pod Koreňom, Jama Leopold, Priehyba, Franíkovci, Hrabiny, Brehy, Pravdovsko, Osenisko, Kolo, Borovinci, Peklušovci, Do Pavkov, Pílenovci, Brigantovci, Obkiatňovci, Medveďovci, Vyše mesta od Kysuce, Grendeľ, Muránsky vrch, Hrošova úboč, Prídavky, Nižné pole, Zajačia dolina, Hrabcovci, Pred dolinkou, Srnosiete, Rovne, Pod Kelovo, Fujacova lúka, Konice, Dolná Huta, Veľká banka, Kameň, Majerčák

Miesto, Stredné Slovensko:, 5 z 17

Hluošková Dolina, Pozmanov Dvor, Koliba, Zelené, Ferovci, Unverzagtova štôlňa, Kamenné pole, Palajovci, Záhumnia, Pivovarská dolina, Raková, Pred Malou dolinou, Vyše kostola, Zadný lán, U Andrezalov, Kráľova dolina, Závodie, Stachov jarok, Predmestie, Pod Skalkou, Polsklady, Banska Hodrusa, Podchreničie, Cesta na Bukovinu, Štálik, Hricovci, Cúdenica, Hefkovci, Do stružky, Podstránie, Ištvánikova pasienka, Kalinka, Medzi cestami, Dolní Šimunovci, Pod majerom, Windwies, Jama Lill, Osúchove dvory, Pod Hutiskom, Za ulicou, Malinárovci, Artovské, Dvorec, Bludné, Biela Púť, Záhumnice, Pod Bukovinkou, Kapustnice, Beňovolehotský, Tajchtík, Antolova dolinka, Malá Bukovina, Škriablikovci, Nižnianske záhrady, Malé vrbiny, Vršanovci, Zadielie, Jasná, Pri mlyne, Valovská

Miesto, Stredné Slovensko:, 6 z 17

Nižné Flaky, Do Šmídelov, Hanesovci, Sedlisko, Hámre, Veľká Iľanová, Lániky, Novina, Blatná, Podvŕšky, Mičuchovské, Ďuriakove, Vršanova pažiť, Kopanice, Medzi potoky, Gruntal, Brezno-Tisovec, Za vrchnou chrasťou, Viničná cesta, Podchraničie, Trnovka, Bačovci, Bálik, Nad hôrkou, Za Spratekom, Krupinica, Kočnerovci, Poruba - Gecel, Vrchné humná, Valahanusovci, Vinica, Sviňacia, Gliedenô, Pri kríži, Na hrb, Huťanov kopec, Iľanovo, Nad Šibenicami, Malý Bysterec, Mäsiarik, Ďurčekovci, Kemena Zahradka, Sad, Huťanovci, Dedisky, Cabajovci, Štefankova cesta, Záhumnie, Prieloh, Pod skalkou, Zastávek, Strmý Hrb, Kurienkovy, Močidlá, Panské Kopánky, Pod Vornice i pod medzu, Rúbaň, Rybník, U Cipárov, Horekoncové

Miesto, Stredné Slovensko:, 7 z 17

Ploštinček, Pod Kosiskom, U Solikov, Pavlíkovia, Hrbatý most, Nad mlynom, Dolný Kelčov, Predný bok, Ovčovce, Bochmanovci, Čertiaž, Kohnet, U Dodulov, Orava Nižná, Jamnické plesá, Chalúpkovo, Gliane, Dielce, Tokárovci, Machutov, Jasienka, Kopanica, Mihálik, Za Potokom, Veľká Suchá, Klčoviská, Spálenisko, Pod Hradzkou, Dve vody, Podkálovo, Padličkovo, Záhradiska, Okrut, Priečne, Hldočín, Nad Pekelnov, Podlieskova, Pri viniciach, Široké Horekončia, Veľký vrch, Pod vinicami, Dučkov, Boroviny, Jedľovník, Kňazove lúky, Izbica, Pustatina, U Žilinčiarov, Pod záhradami, Lúčky medzi cestami, Turkov, Na Michalke, ZaMakovicou, Záhrady, Upotočné, Šlamiarka, Zadná Šatina, Pod Dolinkami, U Kadákov, Sidorky

Miesto, Stredné Slovensko:, 8 z 17

Dadov, U Sojkov, Egreš, Hadiaskala, Závodie, Hlboké, Orava, Vŕšok, Mlynná, Pod slatinkou, Jelení grúň, Záhumnie, Chajboš, Nad mlynom, Močidlo, Martinovci, U Šulanov, U Chalanov, U Šupíkov, Horné Príbelce, Abelovci, U Kubalov, U Veselkov, Brdo, Noviny, Lazy, Za kamennou cestou, Konopnice, Nad mlynom, Horná Trnávka, Redika, Kúty, Malá kúria, Prístav, Plieška, Ustudničie, Zlámana, Záhumnie od Vŕškov, Pred Hanovím, Dybalka, U Kuchajdov, Kratiny, Zábrež, Lúčka, K matke Božej, Kaštiel, Holubovo, Šiašovo, Pod Skalinou, Zalipňák, Pongrácovie, Pažite, Brezie, Baradina, Birkášovci, Podhorianka, Cigánska osada, Čierny lúh, Škradné, Záhrady pri cintoríne

Miesto, Stredné Slovensko:, 9 z 17

Dolné záhrady, Šarinova stráň, Vysoký breh, Tomanovci, Zádvorie, Sekcia B, Chlipňačky, Jánošíkova, Fiľakovské Kľačany, Srbky, Prelomené, Široké hore Končia, Nadsadie, Kurtáň, Ponižej kríža, Stošianka, Útlaky, Pri strmom chodníčku, Za mostom, Vrchy, Záhumnie od Sliača, Horná dolina, Hájovňa Svidovo, Za Čachovom, Hlboká, Konopnica, Hájisko, Vyšné Markovo, Záročné a Lániky, Ružová osada, Sibéria, Lánce, Števkov diel, Mackov vŕšok, Pred Uhlište, Korytárov mlyn, Vyšné záhrady, Husté jedle, Daňaca, U Romančíka, Mogoňovci, Srňacie, Rovne, U Červenčíka, Pod Malým vrchom, Rakytovec, Promenády, Chvastková, Pod Skalica, Derelka, Na vŕšku, Dolné Terany, Mindákovci, Horný Kamenec, Balička, Dolný Záhrb, Zlatné, U Maľovaníka, U Majtána, U Drľaka

Miesto, Stredné Slovensko:, 10 z 17

V Roháčoch, Pod Hliniskom, Za riekou, Močiar, Hájovňa Michalová, Hrabcova dolina, Medzilužie, Ski Park Racibor, Kohútovo, Kráľovce, Hudcovci, Na Lúčie, Brehy, Horní Barinci, Pred dolinou, Nad cintorínom, Mičianovia, Španie, U Mozolíka, Halma, Piatková, Althandel, Smetanovské diely, Dankova pustatina, Rakovec, Pažitie, Štrkový breh, Pod hŕbkami, Stodolisko, U Muchu, Krasačník, Dolina, Ohrad, Pod Breh, Hadovka, Uhrová, U Pistovčaka, U Lacov, Cengárovci, Majer Ostrolúckych, Škrobák, Horné selá, Tehelňa, Dolné prielohy, Macovci, Pod záhradkou, U Hulíka, Kypré zeme, Horné záhrady, Končatý vrch, Hámor, U Dzurinov, Za záhradami, Breznický, Jánošíky, Kopaničky, Tomková pustatina, Pálikovec, Lenorova lúka, U Cisárika

Miesto, Stredné Slovensko:, 11 z 17

Červencovia, Hrehušky, Pustatina, Dúbrava, Lavkovske, Na chotári, Holcer, Lenorovci, Pílova chrásť, Jánošovská, Pod dúbravou, Moderštolňa-Domky, Pri Hradzianskom chotári, Machajové, Štievelovci, Dolní Barinci, U Bľačov, Hajles, Nad Mostiskom, Hŕbok, Do poľa, Do Ilovca, Pod hrbom, Jančulova, Červeňovia, Kraviarky, U Bogáni, Horná roveň, Halmička, Plačiská, U Mackov, Na Pleš, V Dolinke, Kolčovnica, Bexáplovci, Hrnčiarovci, Nad Včelínom, Záhumnie, Kapica, Krajčov kút, Báčovce, Brezenec, Hranice, Španica, Veľké Dáľovce, Lábajovci, Lúčky od vody, Járky, Novohradská strana, Verbeška, Kremnička, U Halgaši, Mníšany, Kapustnice, Trstica, Kapustnice, Hliny, Výhoniská, Slivkový sad, Štepník

Miesto, Stredné Slovensko:, 12 z 17

Jarčula, Zákľuka, Kišovia, Grenovia, Selá, Kozovia, Raganov mlyn, Lavrovky, Lúky, Vráblikovci, Horná Dúbrava, Na Stráži, Hrádza, Vyšná Bratkovica, Burkov vrch, Rečenová, Kaplanské, Na lán, Predpekelná, Medzi vodami, Na Mlynček, Sedlo, Kúty, Močiare, Úšust, Medzi potokmi, Lazce, U Ninikov, Podhorskí, Svinská lúka, Kapustné záhrady, Štvrtky, Pod Sviňankou, Slaná Voda, Páterov klin, Urešie, Kratiny, Dolné hlavy, Pod dedinou, Poniže záhrad, Bobovišné, Pod hájske lúky, Kapustnice, Krúpovo, Podhorie, U Nuchalov, Nižné Stráne, Okrúhlica, Turiec, Pri Močidlách, Sýkorka, Záhrady, Pri cintoríne, Kučelách, Detská ozdravovňa, Tŕstie, Nad mlynom, V Baničnom, Záhrady, Sedlište

Miesto, Stredné Slovensko:, 13 z 17

Hrnčiarka, Hrabinka, Široké, Polom, Lokart, Nad Hroncom, Hrb, Kapustnice a konopnice, Pred Baničným, Hrby, Filier, Paľovo, Páterka, Jombíkov bok, Chalani, Ševcovo, Za humnami, Dolní Chovancovci, Nad Syravkou, Horné konopiská, Tisovník, Za hôrku, Pavlová, Dúbravy, Dolinka, Klinček, Janova dolinka, Zdola Malej Viesky, Vršky, Viničný vrch, Priepadliská, Pod kruh, Chalúpkova roľa, Mierový háj, Za chrastie, Kapustnice, Lachovia, Dúbravky, Na lúkach, Ku žliabku pri dobrej vode, Štepník, Uhliská, Talapkovia, Staré Lazy, Za jamou, Záhrady, Záhumenie za záhradami, Holienkovia, Malý Šveškovec, Kypusi, Kapustniská, Salaš, Predné bôrie, Rovne, Paseky, Malý Bretonec, Tŕsťa, Michali, Priečnica, Diel a Zadiel

Miesto, Stredné Slovensko:, 14 z 17

Chatová oblasť Pod Dobakom, Zemani, Putiska, Oblazy, Záhrady, Kopanica, Krčovaniská, Dubina, Liptovské Hole, triedička, Nad chalupami, Pod poľanou, Do Stúp, Pod bukovinkou, Rybník, Šafárovské, Latošovo Podvratie, Háj, Pri válove, Nižné Kapustnice, Podhorné Sivákové, Pod Kr -ovec, Rovné pri kríži, Ružomberček, Mlyn, Zvonička, Na dlhé, Na lúkach, Fojtci, Korčeci, Prieloh, Krúžky, Latky, Adamovec, Pravička, Putiská, Predná Kýčera, Medzi haj, Nad zábrehom, Chmeľúsovo pole, Nižné sedliská, Mazúrovia, Močiarka, Prostredné lúky, Panská koliba, Záhorčie, Mršinisko, Predmlynie, Sadová, Nad majomskou cestou, Malkovská, U Sobolov, Jama Leopold, Podbučky, Kliny, Do Kňažovca, Za višnie, Pod cintorínom, Čerenka, Za kaštielom

Miesto, Stredné Slovensko:, 15 z 17

Pod Nedielku, Za Lány, Bohmova cesta, U Kubaščíkov, Jama Matej, Za medzu, Za Plav, Strana, Rimáň, Podvršie, Rovné, Kutiny, Za kostolom, Cezpolie, Pred Svarínom, Mlynárov jarok, Lán, Skalica, Vápenica, Chrástky, Za žliebkom, Pod predný haj, Perisko, Pod dubom, Výhon, Prosnia, Šuflek, Kukuričniská, Priosie, Do Uhliarov, Centrum (Čadca), Pod štepmi, Malé tŕstie, Červená skala, Noskovec, Starý majer, Horné Terany, Obrázok, Horné Richtárovo, Sobolová, Brhlová, Kapitulovo, Nižné lúky, Sihoť, Vinička, Za zahrady, Šadibolovia, Sadisko, Pod Lovisko, Ostredok, Ostredok, Podskalica, Nadsadisko, Solisko, Za Lazy, Jama, Zvonica, Havranovci, Sekcia E, Vlčie jamy, Pod dvor

Miesto, Stredné Slovensko:, 16 z 17

Lazisko, Pochybov zárubok, Pod Úhradom, Pri Bánovej, Tajchárovci, Holienkova, Horní Chovancovci, Nad humnom, Sekcia F, Klin, Bahná, Dolný vrch, Nad studienkami, Štiavnica, Zábava, Miškovia, Sekcia A, Hanuška, Likavka, Predná Ďurdinová, Mackova roľa, Košarisko, Močiar, Podrimáň, Breh, Chotáre pod hájom, Prašivina, Jamy, Dlhé, Sporinskovia, Za Váhom, Tri kopy, Pod stráňou, Pod Lysou, U Galjeríkov, Polomy, Predné Porubné, Na doline, Veľké tŕstie, Horná Turecká, Fulierovia, Čigág, Jančulovia, Mančarské, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Tižinky, Jamky, Konopnice, Senkovo, Bachronovce, Koštíkovce, Horáreň Hruškovo, Lubce, Hrkáč, Kosodrevina, Kamenné, Nová Bystrica, U Blškov, Pustina, Kočí zámok

Miesto, Stredné Slovensko:, 17 z 17

Gápel, Štiavnik, Jama, Turkov, Zichovia, Modrý Kameň, Jóbova ráztoka, Bašovňa, Kýčera črmná, Hrby, Paseky, Pätina, Medzi vodami, Brodkove, Ivor, Kraviarská, Ráztoky, Dolevodie, Drakšiar, Bariny, Vyšné kapustniská, Hančinovia, U Bielov, Mlyn Dolina, Konopiská, Hony, Záblatie, Mičlovce, Medveďovce, Granátov zárubok, Pod Jakubovo, Rozkoš, Tále, Bobčíkovce, Pod Hôrkou, Kopánky, Puškátka, Osrblianka, Pod kostolné, Dolný sad

miesto inde

Banskobystrický kraj (16031x), Žilinský kraj (12183x), Horehronie (2926x), Liptov (2807x), okres Rimavská Sobota (2485x), Orava (2409x), Turiec (2389x), Kysuce (2079x), okres Veľký Krtíš (2037x), okres Žilina (1851x), okres Liptovský Mikuláš (1693x), okres Krupina (1675x), okres Banská Bystrica (1516x), okres Martin (1476x), okres Dolný Kubín (1437x), okres Brezno (1412x), okres Lučenec (1368x), okres Čadca (1342x), okres Revúca (1197x), okres Ružomberok (1115x), okres Žarnovica (963x), okres Zvolen (956x), Mikroregión Ekológ (936x), okres Turčianske Teplice (916x), okres Poltár (911x), Mikroregión Východný Hont (755x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Žiar nad Hronom (703x), okres Bytča (699x), Mikroregión Horehron (617x)
miesto v Banskobystrický kraj
miesto v Žilinský kraj
miesto v Horehronie

Podobné, Stredné Slovensko:

39244x turistika, 28202x miesto, 3268x orientačný bod, 2561x strom, 1389x turistické informácie, 854x poľovnícky posed, 712x prístrešok, altánok, 657x chranený strom, 347x ohnisko, 278x atrakcia, 249x štôlňa, 243x orientačná mapa, 208x miesto na piknik, 181x studňa, 58x komín, 14x pamätník, bojisko, 12x ZOO, 6x väznica, 4x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stredne-slovensko.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.