Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » turistika » miesto

Miesto, Stredné Slovensko

Miesto v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Tesárska roklina, Domašínsky meander, Staré lazy, Pod stráne, Vyšné Kamence, Fialkové údolie, Na Šobove, Polom, Pri Rajčanke, Frambor, Depo, Rovne, Horevažie pod hôrkou, Niže mesta medzi cestami, Dukelská štvrť, Lopata, Kňazovica, Píla, Nad mlynom, Skalka, Medzi cestami, Suľkov, Podžiarie, Podslivčia, Hadová, U Gabrhelov, Chata na Drozdove, Katinove dvory, Nový Štefultov, Krzienok, Šibenice, Brehy, Pod Kelovo, Fujacova lúka, Bielisko, Pod Hutiskom, Kaňov vŕšok, Kapustná záhrada, Kňazova Lehota, Pleš, Smrečina, Cesta na Bukovinu, Markovice, Hrabovo, Štefultov, Koryto, Golfusov majer, Pod Sitnom, Odlištie, Záhlodčie, Bobrovečky, Na Záhrady, Podhatie, Role, Pri mlynci, Hôrka, Hore dolinkou, Šimunov jarok, Dolina, Šimunov

Miesto, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Vážne, Pod Príbojom, Kaluže, Pod studničky, Bariny, Kostelné, Lúka, Pod stenami, Nižná tarnócka dolina, Nábrežie, Malé vrabčie, Na vršku, Lazúr, Nižné Kamence, Lán, Lány, Do potočka, Slanická Osada, Sedliská, Dolinky, Opatové Moravce, Bulvár, Skotňa, Paše, Pod Drobniou, Ivančíkovo, Predevsie, Kapustniská, Horná Skotňa, Rovinka, Záhumnie, Pod Hríbami, Potok, Za Hronom, Pod Háje, Záhumnie, Dolu Lánie, Krčovanina, Slúkova jama, Dolina, Paseky, Dúbrava, Panská jabloň, Lonec, Méheš, Pri Dendišovcoch, Slnečná Stráň, Z hora vyšného potoka, Záhradky, Poliačikovci, Majerské sihote, Kapustnice, Pred Mlynom, Ferkovská, Obora, Pri zápalkárni, Do Vrškov, Žužňava, Pri horárni, Tomášová

Miesto, Stredné Slovensko:, 3 z 17

Šindliarky, Kotolnice, Na Zemach, Cígendlovci, Prokovci, Zalipňák, Horná zem, Fiškálska lúka, Baniská, Príslop, Pod Lipkou, Trstie, Prístav, Mlynský náhon, Zemov Jarok, Fotkovci, Záchrastie, Pri škole, Vindišlajtňa, Vrchdolinka, Priehrada, Báne, Kašná hôrka, Horní Šmídelovci, Kamence, Kozákovci, Šmídelovci, Dubcova lavica, Feriancov rígeľ, Hollého dolina, Sečiansky, Na pažiti, Gruntovci, Šľamiarka, Lietajovci, Piloimpregna, Kapustniská, Najpalovci, Haštalovci, Jožkovci, Richtárov vrch, Nemcovci, Pelúchovci, Kajlovka, Dubcovci, Báňovci, Horní Šimunovci, Pelúchovci, Šimunova dolina, Sihoť, Kováčová, Dolné Tepličky, Hrbatá lúka, Ďurovci, Nový Chlmec, Pažiť, Jalšová, Rígeľ, Bartošovci, Nad Dielcom

Miesto, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Horevažie, U Hlubiny, Motuzy, Ležisko, Baňa Mária, Tomášikovci, Vrchy, Prochotsky Jarok, Niže dediny, Kolónia, Hefkovci, Pod Koreňom, Hyklovci, Pílenovci, Poddubie, Obkiatňovci, V Dolnom Kúte, Kútovská cesta, Franíkovci, Laurincovci, Kolo, Hrošovci, Jama Leopold, Peklušovci, Osenisko, Števkovci, Žňavovci, Zvoničkovci, Ílend, Brigantovci, Brezie, Hrabiny, Priehyba, Zábreh, Horná Huta, Lukové, Brehy, Do Pavkov, Trnkovci, Prostredný Vadičov, Červená voda, Dubník, Ištvánikovci, Kútovci, Borovinci, Pravdovsko, Štálik, Rovne, Srbky, Veľká banka, Dolná Huta, Koliba, Grendeľ, Muránsky vrch, Hrošova úboč, Hrabcovci, Banska Hodrusa, Nižné pole, Unverzagtova štôlňa, Kamenné pole

Miesto, Stredné Slovensko:, 5 z 17

Vyše mesta od Kysuce, Zajačia dolina, Artovské, Ferovci, Medveďovci, Pred dolinkou, Majerčák, Pozmanov Dvor, Srnosiete, Podstránie, Do stružky, Hricovci, Za ulicou, Zelené, Pred Malou dolinou, Osúchove dvory, Záhumnia, Malinárovci, Hluošková Dolina, Bludné, Hefkovci, Ištvánikova pasienka, Cúdenica, Pod Skalkou, Windwies, U Andrezalov, Pivovarská dolina, Predmestie, Biela Púť, Podchreničie, Vyše kostola, Kameň, Dolní Šimunovci, Španie, Polsklady, Stachov jarok, U Janíkov, Jama Lill, Palajovci, Zadný lán, Nižná Roveň, Kráľova dolina, Kalinka, Valovská, Závodie, Pod majerom, Raková, Medzi cestami, Hámre, Vršanovci, Nižné Flaky, Do Šmídelov, Gruntal, Malé vrbiny, Rybnický Mlyn, Beňovolehotský, Pod Bukovinkou, Nižnianske záhrady, Pri mlyne, Hanesovci

Miesto, Stredné Slovensko:, 6 z 17

Novina, Zadielie, Škriablikovci, Tajchtík, Jasná, Sedlisko, Kohnet, Plieška, Záhumnice, Veľká Iľanová, Blatná, Malá Bukovina, Lániky, Nad hôrkou, Končatý vrch, Krupinica, Medzi potoky, Huťanov kopec, Kráľovce, Dolina, Kočnerovci, Pri kríži, Gliedenô, Poruba - Gecel, Bálik, Vršanova pažiť, Sviňacia, Kopanice, Viničná cesta, Mičuchovské, Podvŕšky, Podchraničie, Na hrb, Kapustnice, Vinica, Bačovci, Trnovka, Valahanusovci, Ďuriakove, Brezno-Tisovec, Za vrchnou chrasťou, Prieloh, Kemena Zahradka, Štefankova cesta, Zastávek, Strmý Hrb, Mäsiarik, Mihálik, Korytárov mlyn, Huťanovci, Ďurčekovci, Malý Bysterec, Močidlá, Dedisky, Záhumnie, Cabajovci, Sad, Nad Šibenicami, Dolný Kelčov, Rybník

Miesto, Stredné Slovensko:, 7 z 17

Kapustnice, Čertiaž, Panské Kopánky, U Solikov, Pri mlyne, U Dodulov, Nad mlynom, Pod Kosiskom, Rúbaň, Horekoncové, Hrbatý most, Ploštinček, Ovčovce, Pod Vornice i pod medzu, Bochmanovci, Pavlíkovia, Horná Trnávka, U Cipárov, Orava Nižná, Padličkovo, Kurienkovy, Chalúpkovo, Záhradiska, Jasienka, Podkálovo, Podlieskova, Jamnické plesá, Pod Hradzkou, Veľký vrch, Za Potokom, Dve vody, Dielce, Klčoviská, Gliane, Široké Horekončia, Nad Pekelnov, Priečne, Tokárovci, Hldočín, Machutov, Spálenisko, Kopanica, Okrut, Pod záhradami, ZaMakovicou, Egreš, U Šupíkov, Upotočné, Závodie, Jedľovník, U Kubalov, Dučkov, Mičianovia, Hadiaskala, Zadná Šatina, Lazy, Martinovci, U Šulanov, Močidlo, Izbica

Miesto, Stredné Slovensko:, 8 z 17

Pod slatinkou, Jelení grúň, Zákľuka, Mlynná, Dadov, Moderštolňa-Domky, Záhrady, Abelovci, Chajboš, Hlboké, Pod Dolinkami, U Veselkov, U Žilinčiarov, U Chalanov, Brdo, Sidorky, Boroviny, Orava, Lúčky medzi cestami, Vŕšok, Noviny, U Kadákov, U Sojkov, Kňazove lúky, Na Michalke, Turkov, Nad mlynom, Šlamiarka, Za kamennou cestou, Konopnice, Redika, Zábrež, Antolova dolinka, Pred Hanovím, Baradina, Lúčka, Záhumnie od Vŕškov, Nižné lúky, Pod Skalinou, Kratiny, Malá kúria, Urešie, Dybalka, Holubovo, Ustudničie, Nad mlynom, Raganov mlyn, Záhumnie, U Kuchajdov, Jančulova, Kaštiel, Kúty, Zlámana, Pongrácovie, Pažite, Šiašovo, Dolné záhrady, Šafárovské, Útlaky, Cigánska osada

Miesto, Stredné Slovensko:, 9 z 17

Fiľakovské Kľačany, Stošianka, Prídavky, Tomanovci, Veľká Suchá, Jánošíkova, Záhrady pri cintoríne, Chlipňačky, Nadsadie, Ústie nad Priehradou, Prelomené, Dúbravy, Kurtáň, Zádvorie, Pri strmom chodníčku, Čierny lúh, Vysoký breh, Široké hore Končia, Škradné, Birkášovci, Za mostom, Šarinova stráň, Podhorianka, Hájisko, Sekcia B, Stráne, Horná dolina, Kapustniská, Konice, Konopnica, Záročné a Lániky, Vyšné záhrady, Sibéria, Ružová osada, Števkov diel, Hájovňa Svidovo, Lánce, Vyšné Markovo, Dvorec, Mackov vŕšok, Pred Uhlište, Za Čachovom, Hlboká, Záhumnie od Sliača, Derelka, U Mozolíka, Horný Kamenec, Daňaca, Chvastková, Pod Skalica, Halma, V Roháčoch, Pred dolinou, Althandel, Mogoňovci, Promenády, Močiar, Za riekou, Balička, Husté jedle

Miesto, Stredné Slovensko:, 10 z 17

Rakytovec, Kohútovo, Hudcovci, Kukuričniská, Brehy, U Maľovaníka, U Romančíka, U Drľaka, Nad cintorínom, Na vŕšku, Ski Park Racibor, Horní Barinci, Medzilužie, Rovne, Hrabcova dolina, Srňacie, Mindákovci, Piatková, U Majtána, Pod Hliniskom, Hájovňa Michalová, Dolný Záhrb, Pod Malým vrchom, Zlatné, Na Lúčie, U Červenčíka, Jánošovská, Uhrová, Pod Breh, Pažitie, Za kaštielom, Vrchné humná, Štrkový breh, Kypré zeme, Rakovec, U Muchu, Gažovia, Lenorova lúka, Krasačník, Červencovia, Na chotári, Štievelovci, Za záhradami, Jánošíky, U Pistovčaka, Dolní Barinci, Holcer, Ohrad, Macovci, Tomková pustatina, Škrobák, Cengárovci, Horné Terany, Breznický, Za Spratekom, Dúbrava, U Cisárika, Pod dúbravou, Obrázok, Machajové

Miesto, Stredné Slovensko:, 11 z 17

Dankova pustatina, Pustatina, Lavkovske, Majer Ostrolúckych, Dolné prielohy, Tehelňa, U Bľačov, Stodolisko, Pri Hradzianskom chotári, Horné záhrady, Háj, U Lacov, Pálikovec, Kopaničky, Pílova chrásť, U Dzurinov, Hrehušky, Hámor, Horné selá, Hadovka, Lenorovci, U Hulíka, Kolčovnica, Nad Mostiskom, Kapustnice, Červeňovia, Na Stráži, Verbeška, Mlynský jarok, Trstica, U Mackov, Veľké Dáľovce, Krajčov kút, Hajles, Pod hrbom, Vyšná Bratkovica, Štepník, Selá, V Dolinke, Hranice, Hrnčiarovci, Lúky, Pod Jakubovo, Plačiská, Lavrovky, Do poľa, Lúčky od vody, Kišovia, Do Ilovca, Kremnička, Záhumnie, Hrádza, Španica, Horná roveň, Hŕbok, Vráblikovci, Hliny, Na Pleš, Brezenec, Jarčula

Miesto, Stredné Slovensko:, 12 z 17

Výhoniská, Kapica, Horná Dúbrava, Kozovia, U Halgaši, Nad Včelínom, Lábajovci, Pod Skladmi, Horné Príbelce, Nadomie, Báčovce, Slivkový sad, U Bogáni, Novohradská strana, Bexáplovci, Grenovia, Halmička, Krúpovo, Kúty, U Ninikov, Iľanovo, Medzi vodami, Pod skalkou, Sedlo, Predky, Úšust, Kratiny, Podhorskí, Močiare, Podhorie, Predný bok, Medzi potokmi, Kaplanské, Na lán, Bobovišné, Poniže záhrad, Turiec, Solisko, Pod dedinou, U Nuchalov, Pod Sviňankou, Štvrtky, Na Mlynček, Svinská lúka, Záhumnie, Pod hájske lúky, K matke Božej, Páterov klin, Nižné Stráne, Burkov vrch, Lazce, Okrúhlica, Predpekelná, Slaná Voda, Chalani, Široké, Tŕsťa, V Baničnom, Detská ozdravovňa, Dúbravky

Miesto, Stredné Slovensko:, 13 z 17

Vršky, Pod kruh, Priepadliská, Paľovo, Janova dolinka, Sedlište, Filier, Záhrady, Pod vinicami, Nad mlynom, Páterka, Hrb, Zdola Malej Viesky, Pri Močidlách, Kučelách, Tisovník, Tŕstie, Horné konopiská, Na lúkach, Hrby, Pred Baničným, Pod hŕbkami, Lachovia, Starý majer, Klinček, Za humnami, Záhrady, Dolní Chovancovci, Kapustnice, Za chrastie, Mierový háj, Kapustnice a konopnice, Dubina, Polom, Za hôrku, Pri cintoríne, Adamovec, Ševcovo, Hrabinka, Pri viniciach, Nad Hroncom, Nad Syravkou, Dolinka, Viničný vrch, Hrnčiarka, Sýkorka, Priečnica, Lokart, Ponižej kríža, Jombíkov bok, Chalúpkova roľa, Paseky, Štepník, Záhrady, Pod poľanou, Liptovské Hole, Rovne, Chatová oblasť Pod Dobakom, Na dlhé, Malý Bretonec

Miesto, Stredné Slovensko:, 14 z 17

Zemani, Pod bukovinkou, Gulášovo Zahájčie, Holienkovia, Do Stúp, Pustatina, Talapkovia, Krčovaniská, Ku žliabku pri dobrej vode, Podhorné Sivákové, Uhliská, Latošovo Podvratie, Predné bôrie, Salaš, Záhumenie za záhradami, Putiska, Malý Šveškovec, Pri válove, Staré Lazy, Nad chalupami, Kopanica, Záhrady, Hromy, Diel a Zadiel, Nižné Kapustnice, Rybník, Pavlová, Za jamou, triedička, Kalabusi, Oblazy, Pod cintorínom, Malkovská, Čerenka, Podbučky, Za kostolom, Mlyn, Pod predný haj, Chmeľúsovo pole, Dolné Terany, Mršinisko, Chrástky, Kraviarky, Červená skala, Nad majomskou cestou, Za Plav, Skalica, U Kubaščíkov, Za žliebkom, Močiarka, Kliny, Jama Leopold, Panská koliba, Striežovce, Latky, Žrebíky, U Sobolov, Pravička, Prieloh, Predná Kýčera

Miesto, Stredné Slovensko:, 15 z 17

Mazúrovia, Podvršie, Putiská, Perisko, Pod Kr -ovec, Prosnia, Nad zábrehom, Bohmova cesta, Rovné, Kúty, Pod štepmi, Do Kňažovca, Pod Nedielku, Podrimáň, Za medzu, Výhon, Pod dubom, Prostredné lúky, Cezpolie, Malé tŕstie, Medzi haj, Strana, Ružomberček, Šuflek, Rovné pri kríži, Noskovec, Centrum (Čadca), Nižné sedliská, Na lúkach, Za višnie, Do Uhliarov, Vápenica, Záhorčie, Jama Matej, Zvonička, Lán, Pred Svarínom, Za Lány, Mlynárov jarok, Sadová, Priosie, Krúžky, Predmlynie, Nad humnom, Sekcia A, Pod stráňou, Pod Úhradom, Veľké tŕstie, Lazisko, Breh, Pod Lysou, Vlčie jamy, Za Váhom, Sekcia F, Dolný vrch, Vinička, Tri kopy, Hanuška, Polomy, Sekcia E

Miesto, Stredné Slovensko:, 16 z 17

Konopiská, Jamy, Mackova roľa, Pri Bánovej, U Galjeríkov, Sadisko, Pod dvor, Klin, Zvonica, Košarisko, Šadibolovia, Bahná, Pochybov zárubok, Za Lazy, Pod Lovisko, Nad studienkami, Podskalica, Sihoť, Na doline, Mníšany, Havranovci, Dlhé, Jama, Močiar, Nadsadisko, Predné Porubné, Tajchárovci, Kapitulovo, Ostredok, Predná Ďurdinová, Prašivina, Horní Chovancovci, Likavka, Miškovia, Holienkova, Sporinskovia, Za zahrady, Járky, Horné Richtárovo, Štiavnica, Zábava, Ostredok, Rimáň, Smetanovské diely, Sobolová, Brhlová, Horná Turecká, Kosodrevina, Medveďovce, Nad Pakancom, Kočí zámok, Hony, U Pantokov, Mančarské, Granátov zárubok, Ráztoky, Brodkove, Turkov, Rečenová, Farská lúka, Nová Bystrica

Miesto, Stredné Slovensko:, 17 z 17

Tižinky, Senkovo, Pod Hôrkou, Močiary, Hrby, Pri pivniciach, Čigág, Štiavnik, Pustina, Hrkáč, Záblatie, Jama, Puškátka, Osrblianka, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Bachronovce, Podskaličie, Medzi vodami, U Blškov, Krížnice, Rozkoš, Kosariska, Gápel, Dolný sad, Jančulovia, Fulierovia, Niževsie, Pod kostolné, Lubce, Drakšiar, Píla, Jóbova ráztoka, Dolevodie, Mičlovce, Modrý Kameň, Paseky, Kraviarská, Jamky, Vyšné kapustniská, Kamenné

miesto inde

Banskobystrický kraj (16030x), Žilinský kraj (12184x), Horehronie (2925x), Liptov (2809x), okres Rimavská Sobota (2485x), Orava (2410x), Turiec (2389x), Kysuce (2079x), okres Veľký Krtíš (2037x), okres Žilina (1850x), okres Liptovský Mikuláš (1694x), okres Krupina (1675x), okres Banská Bystrica (1516x), okres Martin (1476x), okres Dolný Kubín (1438x), okres Brezno (1411x), okres Lučenec (1368x), okres Čadca (1342x), okres Revúca (1197x), okres Ružomberok (1116x), okres Žarnovica (963x), okres Zvolen (956x), Mikroregión Ekológ (935x), okres Turčianske Teplice (916x), okres Poltár (911x), Mikroregión Východný Hont (755x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Žiar nad Hronom (703x), okres Bytča (699x), Mikroregión Horehron (617x)
miesto v Banskobystrický kraj
miesto v Žilinský kraj
miesto v Horehronie

Podobné, Stredné Slovensko:

39443x turistika, 28203x miesto, 3320x orientačný bod, 2570x strom, 1446x turistické informácie, 880x poľovnícky posed, 735x prístrešok, altánok, 657x chranený strom, 353x ohnisko, 290x atrakcia, 253x orientačná mapa, 251x štôlňa, 208x miesto na piknik, 183x studňa, 57x komín, 14x pamätník, bojisko, 12x ZOO, 6x väznica, 4x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stredne-slovensko.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.