Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » turistika » miesto

Miesto, Stredné Slovensko

Miesto v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Tesárska roklina, Domašínsky meander, Staré lazy, Pod stráne, Vyšné Kamence, Fialkové údolie, Na Šobove, Polom, Frambor, Rovne, Pri Rajčanke, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Horevažie pod hôrkou, Pleš, Píla, Kňazova Lehota, Lopata, Markovice, Nad mlynom, Skalka, Podžiarie, Medzi cestami, Pod studničky, Suľkov, Kostelné, Podslivčia, Hadová, Brehy, Nový Štefultov, Krzienok, Chata na Drozdove, Dolinky, Katinove dvory, Šibenice, Bielisko, Fujacova lúka, Pod Kelovo, Hrabovo, Smrečina, Kňazovica, Pod Hutiskom, Vážne, Štefultov, Golfusov majer, Koryto, Podhatie, Odlištie, Na Záhrady, Záhlodčie, Bobrovečky, Šimunov jarok, Bariny, Pod Príbojom, Lúka, Hore dolinkou, Vindišlajtňa, Pri mlynci, Hôrka, Kaluže

Miesto, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Slanická Osada, Lány, Lazúr, Sedliská, Role, Kotolnice, Nižné Kamence, Pod Drobniou, Nižná tarnócka dolina, Dolina, Šimunov, Nábrežie, Šindliarky, Šľamiarka, Do potočka, Malé vrabčie, Na vršku, Lán, Pod stenami, Predevsie, Paše, Ivančíkovo, Kapustniská, Rovinka, Bulvár, Skotňa, Kaňov vŕšok, Horná Skotňa, Pod Háje, Záhumnie, Potok, Záhumnie, Dolina, Slúkova jama, Dúbrava, Krčovanina, Paseky, Kapustná záhrada, Poliačikovci, Panská jabloň, Opatové Moravce, Lonec, Slnečná Stráň, Záhradky, Pri Dendišovcoch, Dolu Lánie, Méheš, Z hora vyšného potoka, Pri zápalkárni, Rybnický Mlyn, Žužňava, Kolo, Majerské sihote, Pri horárni, Tomášová, Prostredný Vadičov, Do Vrškov, Pred Mlynom, Za Hronom, Ferkovská

Miesto, Stredné Slovensko:, 3 z 17

Za bralom, Záchrastie, Zalipňák, Fotkovci, Horná zem, Pod Lipkou, Trstie, Fiškálska lúka, Zemov Jarok, Mlynský náhon, Cígendlovci, Baniská, Príslop, Prokovci, Na Zemach, Ústie nad Priehradou, Závodie, Kamence, Horní Šmídelovci, Báne, Kašná hôrka, Vrchdolinka, Priehrada, Najpalovci, Pelúchovci, Šimunova dolina, Sihoť, Kozákovci, Gruntovci, Richtárov vrch, Kapustniská, Nemcovci, Lietajovci, Šmídelovci, Dubcovci, Dubcova lavica, Pelúchovci, Jožkovci, Horní Šimunovci, Sečiansky, Niže dediny, Haštalovci, Hollého dolina, Kajlovka, Feriancov rígeľ, Piloimpregna, Na pažiti, Báňovci, Kováčová, Depo, Hefkovci, Horevažie, U Gabrhelov, Kolónia, Bartošovci, Nad Dielcom, Ďurovci, Hrbatá lúka, Ležisko, Prochotsky Jarok

Miesto, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Tomášikovci, Rígeľ, Dolné Tepličky, Pod Hríbami, Nový Chlmec, Motuzy, Pažiť, Vrchy, Pod Koreňom, Jalšová, Pílenovci, Horná Huta, Ílend, Lukové, V Dolnom Kúte, Kútovská cesta, Franíkovci, Červená voda, Jama Leopold, Zvoničkovci, Osenisko, Trnkovci, Do Pavkov, Baňa Mária, Peklušovci, Pravdovsko, Obkiatňovci, Obora, Hyklovci, Priehyba, Števkovci, Poddubie, Brehy, Brigantovci, Hrošovci, Ištvánikovci, Zábreh, Kútovci, Dubník, Hrabiny, Borovinci, Laurincovci, Žňavovci, Muránsky vrch, Prídavky, Grendeľ, Medveďovci, Hrošova úboč, Podhorianka, Dolná Huta, Hrabcovci, Ferovci, Nižné pole, Koliba, Rovne, Hluošková Dolina, Veľká banka, Vyše mesta od Kysuce, Jánošíkova, Zajačia dolina

Miesto, Stredné Slovensko:, 5 z 17

Zelené, Unverzagtova štôlňa, Pred dolinkou, Raková, Poruba - Gecel, Osúchove dvory, Cúdenica, Pivovarská dolina, Podchreničie, Stachov jarok, Valovská, Pod majerom, Pozmanov Dvor, Medzi cestami, Malinárovci, Predmestie, Dolní Šimunovci, Podstránie, Ištvánikova pasienka, Banska Hodrusa, Biela Púť, Pred Malou dolinou, Pod Skalkou, Windwies, Palajovci, Cesta na Bukovinu, Zadný lán, Vyše kostola, Štálik, Hricovci, Kalinka, Dvorec, Artovské, Jama Lill, Majerčák, Kameň, Nižná Roveň, Hefkovci, Kráľova dolina, Do stružky, U Janíkov, Hámre, Malá Bukovina, Lániky, Blatná, U Andrezalov, Škriablikovci, Kapustnice, Do Šmídelov, Jasná, Pod Bukovinkou, Nižné Flaky, Novina, Pri mlyne, Zadielie, Hanesovci, Plieška, Tajchtík, Vršanovci, Beňovolehotský

Miesto, Stredné Slovensko:, 6 z 17

Záhumnice, Veľká Iľanová, Bludné, Na hrb, Ďuriakove, Mičuchovské, Trnovka, Bačovci, Útlaky, Kopanice, Pod Kosiskom, Kráľovce, Gruntal, Medzi potoky, Nad hôrkou, Podvŕšky, Brezno-Tisovec, Pri kríži, Viničná cesta, Kočnerovci, Podchraničie, Valahanusovci, Kapustnice, Vršanova pažiť, Krupinica, Za Spratekom, Sviňacia, Huťanov kopec, Bálik, Vinica, Gliedenô, Nad Šibenicami, Kemena Zahradka, Zastávek, Močidlá, Ďurčekovci, Huťanovci, Korytárov mlyn, Cabajovci, Sedlisko, Záhumnie, Štefankova cesta, Krúpovo, Malý Bysterec, Sad, Strmý Hrb, Prieloh, Bochmanovci, Nad mlynom, Dolný Kelčov, Kohnet, Rybník, Filier, Konopnice, U Dodulov, Panské Kopánky, U Cipárov, Ploštinček, Hrbatý most, Horekoncové

Miesto, Stredné Slovensko:, 7 z 17

Ovčovce, U Solikov, Horná Trnávka, Čertiaž, Pod Vornice i pod medzu, Pri mlyne, Pavlíkovia, Kapustnice, Okrut, Spálenisko, Dedisky, Veľký vrch, Kopanica, Dielce, Podkálovo, Pod vinicami, Mihálik, Gliane, Mäsiarik, Kurienkovy, Klčoviská, Jamnické plesá, Priečne, Tokárovci, Podlieskova, Padličkovo, Jasienka, Za Potokom, Pri viniciach, Dve vody, Nad Pekelnov, Machutov, Chalúpkovo, Kúty, Široké Horekončia, Pod Hradzkou, Záhradiska, U Žilinčiarov, Orava, Kňazove lúky, Egreš, Boroviny, Noviny, Mlynná, U Kadákov, Močidlo, Moderštolňa-Domky, Jelení grúň, Turkov, Martinovci, Zákľuka, U Šupíkov, U Kubalov, Horné Príbelce, Pod slatinkou, Záhrady, Pod Dolinkami, Upotočné, Lazy, Hadiaskala

Miesto, Stredné Slovensko:, 8 z 17

Vŕšok, U Šulanov, ZaMakovicou, Pod záhradami, Izbica, Zadná Šatina, Jedľovník, Mičianovia, Nad mlynom, Dadov, Závodie, Dučkov, Abelovci, Šlamiarka, Brdo, Na Michalke, Hlboké, U Veselkov, Lúčky medzi cestami, U Chalanov, Sidorky, U Sojkov, Podhorie, Pod Skalinou, K matke Božej, Nad mlynom, Urešie, Malé vrbiny, Pongrácovie, Pažite, Kaštiel, Lúčka, Nad majomskou cestou, Kratiny, Redika, Medzi potokmi, U Kuchajdov, Malá kúria, Brezie, Šiašovo, Antolova dolinka, Za kamennou cestou, Prístav, Dybalka, Zlámana, Sekcia B, Ponižej kríža, Kurtáň, Za vrchnou chrasťou, Pri škole, Škradné, Veľká Suchá, Birkášovci, Kamenné pole, Prelomené, Za mostom, Ševcovo, Tomanovci, Fiľakovské Kľačany, Srbky

Miesto, Stredné Slovensko:, 9 z 17

Nadsadie, Chlipňačky, Čierny lúh, Široké hore Končia, Dolné záhrady, Pri strmom chodníčku, Zádvorie, Stošianka, Šarinova stráň, Vysoký breh, Cigánska osada, Ružová osada, Števkov diel, Záročné a Lániky, Hájisko, Mackov vŕšok, Sibéria, Vyšné záhrady, Hlboká, Záhumnie od Sliača, Pred Uhlište, Za Čachovom, Horná dolina, Vyšné Markovo, Lánce, Konice, Konopnica, Hájovňa Svidovo, Záhumnia, Kapustniská, Malý Šveškovec, Srnosiete, Nad cintorínom, U Romančíka, Halma, Kukuričniská, U Červenčíka, Mogoňovci, Rakytovec, Polsklady, Hudcovci, Daňaca, Derelka, Močiar, Pod Malým vrchom, Brehy, Ku žliabku pri dobrej vode, Horní Barinci, Pod Skalica, Piatková, Mindákovci, Dolný Záhrb, U Mozolíka, Hájovňa Michalová, Promenády, Pred dolinou, Chvastková, Nižnianske záhrady, Španie, V Roháčoch

Miesto, Stredné Slovensko:, 10 z 17

Na Lúčie, Kohútovo, Balička, Na vŕšku, Rovne, Hrabcova dolina, U Drľaka, Za ulicou, Althandel, Husté jedle, Ski Park Racibor, U Majtána, U Maľovaníka, Pod Hliniskom, Za riekou, Horný Kamenec, Medzilužie, Jánošíky, U Bľačov, Horné záhrady, Dolní Barinci, Obrázok, Breznický, U Hulíka, Jánošovská, Stodolisko, Smetanovské diely, Majer Ostrolúckych, Uhrová, Horné selá, Kopaničky, Pažitie, Pri Hradzianskom chotári, Lenorovci, Pod dúbravou, Štievelovci, Skalica, Hámor, U Dzurinov, Pod Breh, Dankova pustatina, Adamovec, Machajové, Chajboš, Macovci, Ohrad, U Cisárika, Štrkový breh, Holcer, Vrchné humná, Rakovec, U Muchu, Škrobák, Krasačník, Cengárovci, Končatý vrch, Lavkovske, Tehelňa, Dolné prielohy, U Pistovčaka

Miesto, Stredné Slovensko:, 11 z 17

Pílova chrásť, Dolina, Háj, Starý majer, Tomková pustatina, Dúbrava, Kypré zeme, Pustatina, Horné Terany, Lenorova lúka, Pálikovec, Hrehušky, U Lacov, Hadovka, Na Stráži, Hliny, Kolčovnica, U Halgaši, Raganov mlyn, Pod hrbom, Kremnička, Nadomie, Hranice, Brezenec, Horná Dúbrava, Grenovia, Vráblikovci, Jarčula, U Bogáni, Krajčov kút, Na doline, Bexáplovci, Kapica, Selá, Vyšná Bratkovica, U Mackov, Španica, Veľké Dáľovce, Verbeška, Slivkový sad, Lúky, Do Ilovca, Lúčky od vody, Hŕbok, Kapustnice, Pod Jakubovo, Červeňovia, Priosie, Hrádza, Kozovia, Báčovce, Nad Mostiskom, V Dolinke, Nad Včelínom, Na Pleš, Hrnčiarovci, Trstica, Jančulova, Mlynský jarok, Záhumnie

Miesto, Stredné Slovensko:, 12 z 17

Horná roveň, Do poľa, Lábajovci, Novohradská strana, Kišovia, Lavrovky, Plačiská, Záhumnie, Hajles, Járky, Výhoniská, Štepník, Halmička, Predpekelná, Rúbaň, Pod Sviňankou, Močiare, Pred Hanovím, Páterov klin, Bobovišné, Holubovo, Na Mlynček, Štvrtky, Podhorskí, U Ninikov, Ustudničie, Kratiny, Slaná Voda, Kapustné záhrady, Úšust, Kúty, Sedlo, Predný bok, Záhumnie od Vŕškov, Baradina, Dolné hlavy, U Nuchalov, Okrúhlica, Medzi vodami, Pod hájske lúky, Kaplanské, Iľanovo, Poniže záhrad, Na lán, Rečenová, Burkov vrch, Predky, Pod skalkou, Nižné Stráne, Pod dedinou, Svinská lúka, Turiec, Lachovia, Sýkorka, Nad záhradami, Hrnčiarka, Chalúpkova roľa, Pod kruh, Jombíkov bok, Dúbravy

Miesto, Stredné Slovensko:, 13 z 17

Zdola Malej Viesky, V Baničnom, Nad Syravkou, Páterka, Viničný vrch, Hrby, Detská ozdravovňa, Za chrastie, Záhrady, Tŕsťa, Záhrady pri cintoríne, Paľovo, Hrb, Dolinka, Priepadliská, Pri cintoríne, Lokart, Sedlište, Široké, Nad mlynom, Nad Hroncom, Horné konopiská, Pred Baničným, Dúbravky, Hrabinka, Vršky, Tisovník, Klinček, Kapustnice, Za humnami, Nad humnom, Za záhradami, Nad chalupami, Za hôrku, Záhrady, Pavlová, Mierový háj, Na lúkach, Chalani, Dolní Chovancovci, Kapustnice a konopnice, Janova dolinka, Polom, Dubina, Kučelách, Pri Močidlách, Srňacie, Záhrady, Uhliská, Keraky, Pri válove, Záhumenie za záhradami, Oblazy, Nižné Kapustnice, Pod bukovinkou, Diel a Zadiel, Holienkovia, Salaš, Putiska, Zábrež

Miesto, Stredné Slovensko:, 14 z 17

Tŕstie, Do Stúp, Kopanice pod jarkom, Priečnica, Pustatina, Kopanica, Rovne, Pod poľanou, Podhorné Sivákové, Šafárovské, Záhrady, Latošovo Podvratie, Malý Bretonec, Krčovaniská, Chatová oblasť Pod Dobakom, Sagaci, Kypusi, Staré Lazy, Liptovské Hole, Talapkovia, Michali, Rybník, Predné bôrie, Štepník, Na chotári, Paseky, triedička, Červencovia, Panská koliba, Za Lány, Zlatné, Nižné sedliská, Pod hŕbkami, Lazce, Pravička, Strana, Za jamou, Červená skala, Pod dubom, Kraviarky, Pod cintorínom, Predná Kýčera, Prostredné lúky, Na lúkach, Zvonička, Malé tŕstie, U Kubaščíkov, Nad zábrehom, Rovné pri kríži, Pred Svarínom, Močiarka, Putiská, Pod Kr -ovec, Podbučky, Jama Leopold, Do Kňažovca, Mlynárov jarok, Výhon, Za kaštielom, Ružomberček

Miesto, Stredné Slovensko:, 15 z 17

Za medzu, Do Uhliarov, Pod predný haj, Noskovec, Šuflek, Na dlhé, Latky, Bohmova cesta, Čerenka, Rimáň, Prosnia, Podvršie, Predmlynie, Za kostolom, Pod štepmi, Kutiny, Vinica, Mršinisko, Jama Matej, Za žliebkom, Kliny, Za višnie, Lán, Za Plav, Orava Nižná, Rovné, Pod Nedielku, Krúžky, Záhorčie, Hldočín, Korčeci, Malkovská, Mlyn, Sadová, Mazúrovia, Medzi haj, Chmeľúsovo pole, U Sobolov, Perisko, Dolné Terany, Prieloh, Centrum (Čadca), Cezpolie, Chrástky, Lazisko, Šadibolovia, Horní Chovancovci, Breh, Mackova roľa, Tri kopy, Pod Úhradom, Sekcia A, Miškovia, Nadsadisko, Pod Lysou, Havranovci, Dolný vrch, Ostredok, Štiavnica, Predná Ďurdinová

Miesto, Stredné Slovensko:, 16 z 17

Ostredok, Pod Lovisko, Lukáčová, Zábava, Veľké tŕstie, Nižné lúky, Jamy, Za Váhom, Horné Richtárovo, Sekcia F, Holienkova, Za zahrady, Sporinskovia, Mníšany, Močiar, Pod dvor, Za Lazy, Prašivina, Klin, Hanuška, Dlhé, Solisko, Podrimáň, Vinička, Sihoť, Predné Porubné, Vlčie jamy, Zvonica, Sobolová, Brhlová, Pochybov zárubok, Pri Bánovej, Košarisko, Podskalica, Jama, U Galjeríkov, Likavka, Tajchárovci, Nad studienkami, Kapitulovo, Sadisko, Pod stráňou, Sekcia E, Bahná, Pustina, Kosodrevina, Konopiská, U Bielov, Nad Pakancom, Ivor, Konopnice, Gápel, Bobčíkovce, Krížnice, Jančulovia, Medzi vodami, Paseky, Kamenné, Osrblianka, Hony, Hrkáč

Miesto, Stredné Slovensko:, 17 z 17

Farská lúka, Dolný sad, Pod Hôrkou, Niževsie, U Blškov, Bašovňa, Kopánky, Bariny, Záblatie, Lubce, Dolevodie, Kýčera črmná, Mlyn Dolina, Jama, Hrby, Nová Bystrica, Polomy, Senkovo, Ráztoky, U Valcuhov, Mančarské, Frankovia, Podskaličie, Kočí zámok, Bachronovce, Močiary, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Medveďovce, Pätina, Koštíkovce, Zichovia, Pod kostolné, Tále, Drakšiar, Fulierovia, Horáreň Hruškovo, Vyšné kapustniská, Jamky, Puškátka, Horná Turecká

miesto inde

Banskobystrický kraj (16031x), Žilinský kraj (12172x), Horehronie (2926x), Liptov (2807x), okres Rimavská Sobota (2485x), Orava (2399x), Turiec (2389x), Kysuce (2079x), okres Veľký Krtíš (2037x), okres Žilina (1850x), okres Liptovský Mikuláš (1693x), okres Krupina (1675x), okres Banská Bystrica (1516x), okres Martin (1476x), okres Dolný Kubín (1437x), okres Brezno (1412x), okres Lučenec (1368x), okres Čadca (1342x), okres Revúca (1197x), okres Ružomberok (1115x), okres Žarnovica (963x), okres Zvolen (956x), Mikroregión Ekológ (936x), okres Turčianske Teplice (916x), okres Poltár (911x), Mikroregión Východný Hont (755x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Žiar nad Hronom (703x), okres Bytča (699x), Mikroregión Horehron (617x)
miesto v Banskobystrický kraj
miesto v Žilinský kraj
miesto v Horehronie

Podobné, Stredné Slovensko:

38968x turistika, 28191x miesto, 3227x orientačný bod, 2535x strom, 1283x turistické informácie, 832x poľovnícky posed, 679x prístrešok, altánok, 658x chranený strom, 334x ohnisko, 264x atrakcia, 248x štôlňa, 237x orientačná mapa, 205x miesto na piknik, 177x studňa, 59x komín, 14x pamätník, bojisko, 12x ZOO, 6x väznica, 6x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stredne-slovensko.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.