Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » turistika » miesto

Miesto, Stredné Slovensko

Miesto v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Tesárska roklina, Domašínsky meander, Półgórskie Rozstaje, Staré lazy, Pod stráne, Vyšné Kamence, Fialkové údolie, Na Šobove, Polom, Pri Rajčanke, Nový Chlmec, Frambor, Zálochy, Rovne, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Horevažie pod hôrkou, Lopata, Pleš, Kňazovica, Píla, Markovice, Nad mlynom, Skalka, Záhlodčie, Podslivčia, Medzi cestami, Hadová, Kostelné, Suľkov, Kaluže, Pod studničky, Kováčová, U Gabrhelov, Predevsie, Chata na Drozdove, Dolinky, Brehy, Šibenice, Krzienok, Nový Štefultov, Bielisko, Pod Kelovo, Pod Háje, Fujacova lúka, Kňazova Lehota, Hrabovo, Smrečina, Cesta na Bukovinu, Golfusov majer, Štefultov, Pod Sitnom, Odlištie, Podhatie, Lesnianska hoľa, Na Záhrady, Bobrovečky, Pod Príbojom, Dolina, Nábrežie

Miesto, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Bariny, Lúka, Šimunov, Podžiarie, Pod stenami, Vážne, Hôrka, Hore dolinkou, Vindišlajtňa, Pri mlynci, Nižné Kamence, Malé vrabčie, Lán, Sedliská, Šimunov jarok, Role, Na vršku, Do potočka, Nižná tarnócka dolina, Slanická Osada, Lazúr, Pod Drobniou, Opatové Moravce, Horná Skotňa, Ivančíkovo, Bulvár, Rovinka, Skotňa, Kaňov vŕšok, Kapustniská, Lány, Potok, Záhumnie, Záhumnie, Pod Hríbami, Čmelov grúň, Dolina, Krčovanina, Paseky, Slúkova jama, Kapustná záhrada, Dúbrava, Paše, Z hora vyšného potoka, Lonec, Panská jabloň, Poliačikovci, Koryto, Pri Dendišovcoch, Slnečná Stráň, Dolu Lánie, Záhradky, Méheš, Kolo, Pri zápalkárni, Žužňava, Tomášová, Kotolnice, Pred Mlynom, Kapustnice

Miesto, Stredné Slovensko:, 3 z 17

Ferkovská, Pri horárni, Rybnický Mlyn, Do Vrškov, Šindliarky, Prostredný Vadičov, Za Hronom, Majerské sihote, Cígendlovci, Fotkovci, Zemov Jarok, Mlynský náhon, Prokovci, Baniská, Záchrastie, Trnovka, Na Zemach, Horná zem, Príslop, Fiškálska lúka, Trstie, Zalipňák, Kratiny, Pod Lipkou, Prístav, Báne, Vrchdolinka, Kašná hôrka, Horní Šmídelovci, Šľamiarka, Haštalovci, Horní Šimunovci, Dubcova lavica, Kapustniská, Sečiansky, Richtárov vrch, Nemcovci, Dubcovci, Pelúchovci, Piloimpregna, Lietajovci, Pelúchovci, Šmídelovci, Niže dediny, Hollého dolina, Najpalovci, Báňovci, Sihoť, Šimunova dolina, Kajlovka, Feriancov rígeľ, Nižná Roveň, Gruntovci, Jožkovci, Na pažiti, Kozákovci, Ležisko, Hrbatá lúka, Dolné Tepličky, Bartošovci

Miesto, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Pažiť, Kolónia, Motuzy, Horevažie, Ďurovci, Vrchy, Nad Dielcom, Tomášikovci, U Berčáka, Rígeľ, V Dolnom Kúte, Depo, Prochotsky Jarok, U Hlubiny, Baňa Mária, Hefkovci, Borovinci, Pravdovsko, Poddubie, Horná Huta, Žňavovci, Hyklovci, Ílend, Do Pavkov, Pílenovci, Peklušovci, Obkiatňovci, Jama Leopold, Brehy, Lukové, Obora, Ištvánikovci, Zábreh, Pod Koreňom, Hrošovci, Laurincovci, Kútovská cesta, Števkovci, Priehyba, Zvoničkovci, Osenisko, Trnkovci, Hrabiny, Katinove dvory, Kútovci, Červená voda, Brigantovci, Dubník, Jalšová, Franíkovci, Dolná Huta, Vyše mesta od Kysuce, Zajačia dolina, Hluošková Dolina, Ferovci, Unverzagtova štôlňa, Pred dolinkou, Hrošova úboč, Nižné jamy, Rovne

Miesto, Stredné Slovensko:, 5 z 17

Medveďovci, Podhorianka, Srbky, Muránsky vrch, Banska Hodrusa, Hrabcovci, Grendeľ, Majerčák, Jánošíkova, Raková, Koliba, Zelené, Španie, Vyše kostola, Malinárovci, Dvorec, Predmestie, Kamence, Pozmanov Dvor, Podstránie, Ištvánikova pasienka, Podchreničie, Polsklady, Kameň, U Janíkov, Stachov jarok, Kalinka, Jama Lill, Pivovarská dolina, Biela Púť, Pod Skalkou, Pred Malou dolinou, Veľká banka, Hricovci, Závodie, Pod Hutiskom, Cúdenica, Zadný lán, Pod majerom, Dolní Šimunovci, Artovské, Kráľova dolina, Osúchove dvory, Medzi cestami, Štálik, Hefkovci, Windwies, Palajovci, Valovská, Pod Bukovinkou, Hámre, Do Šmídelov, Bludné, Zadielie, Gruntal, Jasná, Vršanovci, U Andrezalov, Škriablikovci, Veľká Iľanová

Miesto, Stredné Slovensko:, 6 z 17

Novina, Pri mlyne, Hanesovci, Malé vrbiny, Plieška, Lániky, Tajchtík, Nižné Flaky, Pod Vornice i pod medzu, Trstica, Poruba - Gecel, Sviňacia, Gliedenô, Valahanusovci, Nad hôrkou, Viničná cesta, Medzi potoky, Bačovci, Kopanice, Ďuriakove, Báčovce, Huťanov kopec, Vinica, Kočnerovci, Mičuchovské, Vršanova pažiť, Dolina, Bálik, Kapustnice, Kráľovce, Podchraničie, Brezno-Tisovec, Na hrb, Za vrchnou chrasťou, Štefankova cesta, Záhumnie, Kemena Zahradka, Korytárov mlyn, Záhumnice, Zastávek, Močidlá, Ďurčekovci, Cabajovci, Sedlisko, Nad Šibenicami, Mäsiarik, Krúpovo, Huťanovci, Dedisky, Beňovolehotský, Prieloh, U Cipárov, Gabrišov zárubok, Roveň, Pod Kosiskom, U Hoľamy, Ploštinček, Panské Kopánky, U Veščarov, Kohnet

Miesto, Stredné Slovensko:, 7 z 17

Pavlíkovia, Pri mlyne, Muňakov zárubok, Rybník, Hrbatý most, Bochmanovci, Horná Trnávka, U Solikov, U Dodulov, U Janka, Čertiaž, Ovčovce, Nad mlynom, Dolný Kelčov, Pustovník, Horekoncové, Dielce, Za Potokom, Dve vody, Machutov, Žarnovická Huta, Kúty, Jamnické plesá, Spálenisko, Orava Nižná, Jasienka, Tokárovci, Mihálik, Podkálovo, Padličkovo, Pri viniciach, Chalúpkovo, Veľký vrch, Okrut, Malý Bysterec, Záhradiska, Klčoviská, Priečne, Nad Pekelnov, Gliane, Kopanica, Pod Hradzkou, Široké Horekončia, Podlieskova, Belianská dolina, Kurienkovy, Nad mlynom, Upotočné, Zákľuka, Abelovci, Pod slatinkou, Lazy, Zadná Šatina, U Chalanov, Na Michalke, Pod Dolinkami, Turkov, U Veselkov, Egreš, Močidlo

Miesto, Stredné Slovensko:, 8 z 17

Brdo, Martinovci, Pod záhradami, Izbica, Dadov, Mičianovia, ZaMakovicou, Jedľovník, U Kubalov, Noviny, Kňazove lúky, Horné Príbelce, Závodie, Lúčky medzi cestami, U Šulanov, Záhumnie, Vŕšok, Hadiaskala, Mlynná, Pustatina, Dučkov, Chajboš, Boroviny, U Kadákov, Jelení grúň, Záhrady, U Sojkov, U Žilinčiarov, U Šupíkov, Orava, Hlboké, Moderštolňa-Domky, Sidorky, Malá kúria, Zlámana, Redika, Kaštiel, Antolova dolinka, Brezie, Nad mlynom, U Kuchajdov, Malá Bukovina, Konopnice, Podhorie, Ustudničie, Zábrež, Šiašovo, K matke Božej, Lúčka, Pod Skalinou, Nižné lúky, Raganov mlyn, Pažite, Dybalka, Pongrácovie, Pred Hanovím, Útlaky, Cigánska osada, Nadsadie, Dolné záhrady

Miesto, Stredné Slovensko:, 9 z 17

Zádvorie, Záhrady pri cintoríne, Vysoký breh, Stavebná hora, Prelomené, Pri škole, Fiľakovské Kľačany, Birkášovci, Kamenné pole, Pri strmom chodníčku, Šarinova stráň, Krupinica, Veľká Suchá, Chlipňačky, Prídavky, Čierny lúh, Pri kríži, Ústie nad Priehradou, Za mostom, Stošianka, Kurtáň, Nižné pole, Tomanovci, Škradné, Priehrada, Široké hore Končia, Malý Šveškovec, Števkov diel, Hlboká, Šafárovské, Záročné a Lániky, Konopnica, Horná dolina, Záhumnia, Stráne, Konice, Pred Uhlište, Kapustniská, Lánce, Hájisko, Srnosiete, Záhumnie od Sliača, Sekcia B, Záhumenie za záhradami, Mackov vŕšok, Vyšné záhrady, Hájovňa Svidovo, Vyšné Markovo, Za Čachovom, Sibéria, Chvastková, Rovne, Nižnianske záhrady, Sad, Balička, Hájovňa Michalová, U Majtána, Piatková, Hrabcova dolina, Pred dolinou

Miesto, Stredné Slovensko:, 10 z 17

Za ulicou, Husté jedle, Nad cintorínom, Mogoňovci, Halma, Za riekou, Rakytovec, Medzilužie, Na Lúčie, Ski Park Racibor, Promenády, Dolný Záhrb, Hudcovci, Horní Barinci, Kukuričniská, Zlatné, Derelka, Daňaca, Záhumnie, Althandel, Horný Kamenec, Pod Malým vrchom, Brehy, Patkôš, U Červenčíka, V Roháčoch, U Mozolíka, U Maľovaníka, Močiar, Pod Hliniskom, Mindákovci, Do stružky, U Romančíka, Kohútovo, Pod Skalica, Na vŕšku, Pustatina, Ohrad, Horné záhrady, U Cisárika, Dankova pustatina, Dolné prielohy, Kopaničky, Za Spratekom, Škrobák, Pažitie, Pod Breh, Štrkový breh, Vrchné humná, Holcer, Lenorovci, Jánošovská, Breznický, Majer Ostrolúckych, Pílova chrásť, Kypré zeme, Horné selá, Lavkovske, U Bľačov, Rakovec

Miesto, Stredné Slovensko:, 11 z 17

Tehelňa, U Hulíka, Horné Terany, U Dzurinov, Jánošíky, Cengárovci, Háj, Štievelovci, Pálikovec, Obrázok, Krasačník, Pod záhradkou, Pri Hradzianskom chotári, Dúbrava, Hámor, Hadovka, Macovci, Končatý vrch, Dolní Barinci, Hrehušky, Stodolisko, Tomková pustatina, U Pistovčaka, Smetanovské diely, U Muchu, Uhrová, Machajové, Lenorova lúka, Červencovia, U Lacov, Pod Jakubovo, Veľké Dáľovce, Novohradská strana, Štepník, Mlynský jarok, Hrnčiarovci, Hrádza, Verbeška, Do Ilovca, Nadomie, Kozovia, U Halgaši, Do poľa, Kapica, Krajčov kút, Lúčky od vody, Pod Skladmi, Selá, Záhumnie, Výhoniská, Kolčovnica, Priosie, Na doline, Halmička, Hŕbok, Horná Dúbrava, Vráblikovci, Hliny, V Dolinke, Járky

Miesto, Stredné Slovensko:, 12 z 17

Vyšná Bratkovica, Bexáplovci, U Bogáni, Kišovia, Jančulova, Kapustnice, Brezenec, Na Pleš, Martakovia, Hranice, Hajles, Lúky, Jarčula, Podvŕšky, Pod hrbom, Horná roveň, Španica, Kraviarky, Nad Mostiskom, Plačiská, Lavrovky, Grenovia, Lábajovci, U Mackov, Slivkový sad, Na Stráži, Kremnička, Gažovia, U Ninikov, Kościółki, Iľanovo, Rúbaň, Pod skalkou, Solisko, Okrúhlica, Za kamennou cestou, Kratiny, Kaplanské, Urešie, Medzi potokmi, Poniže záhrad, Pod hájske lúky, Dolné hlavy, Medzi vodami, Kúty, Štvrtky, Baradina, Holubovo, Pod dedinou, Podhorskí, Na Mlynček, Predný bok, Predky, Predpekelná, Bobovišné, Turiec, Kapustnice, Páterov klin, Nižné Stráne, Svinská lúka

Miesto, Stredné Slovensko:, 13 z 17

Záhumnie od Vŕškov, Pod Sviňankou, Močiare, Strmý Hrb, Slaná Voda, Na lán, Úšust, Sedlo, U Nuchalov, Hrb, Kučelách, Mierový háj, Tŕstie, Zdola Malej Viesky, Bukovinka, Horné konopiská, Za humnami, Klinček, Hrby, Dúbravy, Pod hŕbkami, Filier, Starý majer, V Baničnom, Záhrady, Kapustnice, Nad Hroncom, Za hôrku, Sýkorka, Srňacie, Pred Baničným, Pod vinicami, Paľovo, Dúbravky, Za chrastie, Široké, Janova dolinka, Jombíkov bok, Dolinka, Hrabinka, Dolní Chovancovci, Detská ozdravovňa, Sedlište, Hrnčiarka, Vršky, Chalani, Ružová osada, Viničný vrch, Na lúkach, Nad záhradami, Polom, Nad chalupami, Lachovia, Priepadliská, Ponižej kríža, Chalúpkova roľa, Lokart, Pod kruh, Páterka, Nad mlynom

Miesto, Stredné Slovensko:, 14 z 17

Nad Syravkou, Pri cintoríne, Tisovník, Pri Močidlách, Kapustnice a konopnice, Za záhradami, Dubina, triedička, Paseky, Štepník, Priečnica, Tŕsťa, Oblazy, Kalabusi, Latošovo Podvratie, Gulášovo Zahájčie, Nižné Kapustnice, Pavlová, Malý Bretonec, Putiska, Talapkovia, Pri válove, Predné bôrie, Salaš, Krčovaniská, Záhrady, Liptovské Hole, Rovne, Do Stúp, Holienkovia, Záhrady, Uhliská, Pod bukovinkou, Kopanica, Diel a Zadiel, Pod poľanou, Keraky, Rybník, Záhrady, Hromy, Chatová oblasť Pod Dobakom, Podhorné Sivákové, Na chotári, Ku žliabku pri dobrej vode, Staré Lazy, Hrby, Na dlhé, Dolné Terany, Prieloh, Do Uhliarov, Žrebíky, Rovné pri kríži, Korčeci, Skalica, Predmlynie, Vápenica, Pred Svarínom, Lazce, Bohmova cesta, Malé tŕstie

Miesto, Stredné Slovensko:, 15 z 17

Putiská, Cezpolie, Adamovec, Pod cintorínom, Rovné, Za Plav, Krúžky, Močiarka, Latky, U Kubaščíkov, Striežovce, Za Lány, Do Kňažovca, Nad zábrehom, Šuflek, Perisko, Jama Leopold, Fojtci, Zvonička, Pod Kr -ovec, Pod predný haj, Za medzu, Na lúkach, Pod štepmi, Vinica, Pravička, Mlyn, Chmeľúsovo pole, Panská koliba, Nad majomskou cestou, Medzi haj, Za kostolom, Jama Matej, Za višnie, Za žliebkom, Noskovec, Pod dubom, Mlynárov jarok, Kliny, Podbučky, Strana, Kúty, Centrum (Čadca), Ružomberček, Mazúrovia, Pod Nedielku, Lán, Výhon, Prostredné lúky, Za jamou, Malkovská, Predná Kýčera, Prosnia, Čerenka, Červená skala, Podvršie, Nižné sedliská, Sadová, Za kaštielom, U Sobolov

Miesto, Stredné Slovensko:, 16 z 17

Hldočín, Záhorčie, Mršinisko, Vlčie jamy, Pri Bánovej, Za Váhom, Lazisko, Pod stráňou, Vinička, Kostolná, Za zahrady, Sekcia F, Holienkova, Zvonica, Ostredok, Nad studienkami, Dlhé, Nadsadisko, Kapitulovo, Sihoť, Pod Lysou, Żywieckie Rozstaje, Tajchárovci, Prašivina, Konopiská, Podskalica, Dolný vrch, Mackova roľa, Sekcia A, Bahná, Sporinskovia, U Galjeríkov, Za Lazy, Sekcia E, Jama, Rimáň, Pochybov zárubok, Močiar, Havranovci, Nad Včelínom, Breh, Miškovia, Horní Chovancovci, Jamy, Sobolová, Brhlová, Klin, Veľké tŕstie, Štiavnica, Hanuška, Šadibolovia, Košarisko, Pod dvor, Likavka, Nad humnom, Podrimáň, Mníšany, Pod Lovisko, Zábava, Lukáčová, Predné Porubné

Miesto, Stredné Slovensko:, 17 z 17

Tri kopy, Ostredok, Horné Richtárovo, Sadisko, Predná Ďurdinová, Červeňovia, Pod Úhradom, Hrkáč, Jóbova ráztoka, Granátov zárubok, Bachronovce, Frankovia, Fulierovia, Ivor, Farská lúka, Rečenová, Hony, Rozkoš, Píla, Čigág, Horáreň Hruškovo, Hančinovia, Tále, Polomy, Brodkove, U Blškov, Pätina, Nad Pakancom, Niževsie, Kopánky, Mičlovce, Paseky, Koštíkovce, Kamenné, Osrblianka, Záblatie, Kosariska, Mančarské, Krížnice, Kraviarská

miesto inde

Banskobystrický kraj (16020x), Žilinský kraj (12214x), Horehronie (2916x), Liptov (2824x), okres Rimavská Sobota (2483x), Orava (2413x), Turiec (2396x), Kysuce (2081x), okres Veľký Krtíš (2037x), okres Žilina (1852x), okres Krupina (1676x), okres Liptovský Mikuláš (1674x), okres Banská Bystrica (1514x), okres Martin (1482x), okres Dolný Kubín (1438x), okres Brezno (1404x), okres Lučenec (1367x), okres Čadca (1344x), okres Revúca (1207x), okres Ružomberok (1151x), okres Žarnovica (962x), okres Zvolen (956x), Mikroregión Ekológ (931x), okres Turčianske Teplice (917x), okres Poltár (903x), Mikroregión Východný Hont (755x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Žiar nad Hronom (703x), okres Bytča (699x), Mikroregión Horehron (614x)
miesto v Banskobystrický kraj
miesto v Žilinský kraj
miesto v Horehronie

Podobné, Stredné Slovensko:

40655x turistika, 28223x miesto, 3461x orientačný bod, 3048x strom, 1591x turistické informácie, 1049x poľovnícky posed, 824x prístrešok, altánok, 657x chranený strom, 425x ohnisko, 319x atrakcia, 269x orientačná mapa, 257x štôlňa, 210x miesto na piknik, 209x studňa, 65x komín, 22x pamätník, bojisko, 12x ZOO, 7x vodárenská veža, 6x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stredne-slovensko.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.