Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » pamiatky » pamätník

Pamätník, Stredné Slovensko

Pamätník v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza 804 kusov pamätník.

Pamätník, Stredné Slovensko:, 1 z 14

Slovenská národná knižnica, Pamätník SNP - Pancierový vlak Hurban, Pamätník SNP - Pancierový vlak Hurban, Rodný dom P.O. Hviezdoslava, Zvolenský manifest, Štefan Višňovský, Pamätník Memoranda národa slovenského, Pamätník železničiarom, Pamätník železničiarom, Terézia Vansová, Ľudovít Kubáni, Ján Botto, Ivan Krasko, Peter Kellner-Hostinský, Jonatán Dobroslav Čipka, Pavol Jozefi, Daniel Gabriel Lichard, August Horislav Škultéty, Bohuslav Nosák-Nezabudov, Jaroslav Bartolomeides, Juraj Palkovič, Morový stĺp sv. Trojice, Pamätná tabuľa obetiam 2. svetovej vojny, Pamätná tabuľa obetiam 2. svetovej vojny, Blaha Lujza, Pamätník padlým v prvej svetovej vojne, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, Pavol Emanuel Dobšinský, Prva budova Matice slovenskej, 750. výročie obnovenia mestských privilégií mestu Zvolen, Rodný dom Ľudovíta Fullu, Anton Bernolák, Památník vypálení osady Magale, pamätník, pamätník, Pamätník Na skalách, Sídlo Samostatného partizánskeho oddielu S. Nógrádyho, Sídlo vojenskej a partizánskej nemocnice, sv. Ján Nepomucký, Trojmedzie hranic SK-CZ-PL, pamätník, Trojmezí CZ/SK/PL, Sídlo II. partizánskej brigády Za oslobodenie Slovanov, Ján Hovorka, Pomník padlým hrdinom, 1848 boj za slobodu, Pamätník Technickej univerzity, Morový stĺp, Židovská náboženská obec vo Zvolene, Prvá Svetová Vojna, Generál Ján Golian a generál Rudolf Viest, Prvá Svetová Vojna, A. H. Skultety, SNP, Sídlo revolučných národných výborov, Ignác a Vojtech Wittmannovci, Pamätná tabuľa Bieberova dedičná štôlňa, Socha sv. Jána Nepomuckého, Súsošie Panny Márie, Mikuláš Štefan Ferienčík

Pamätník, Stredné Slovensko:, 2 z 14

Pomník Jána Bahýľa, Matúš Tomaník, Dve ženy, Sídlo štábu ľudovej milície, SNP, Filip Nikolai a Ján Gregori, Rudolf Blažovský, pamätník, 1. a 2. svetová vojna, M. J. Milov, Červenej armáde, P. O. Hviezdoslav, Ján Vojtaššák, spišský viskup, Hrdinom SNP, Zvolenský manifest, Josef Šnejdárek, Trójstyk granic PL-SK-CZ, Jozef Kozáček, Ľudovít Štúr, Karol Kuzmány, Valentín Balaša, Upálenie zaživa SNP-19.II.1945, Dievča s miskou, Jozef Levák, pamätník, Pamätník "Mor ho!", Pieseň, Čierny obelisk, Monument Hochwies/Paulisch, Jozef Gabčík, pamätník, MUDr. Albert Škarvan, Morový stĺp, Pamätník povstaleckým letcom, Jozef Cíger Hronský, Obete 2. svetovej vojny a SNP, pamätník, Cesta bez návratu, Pomník padlím oslobodzujúcim vojakom v II.sv.v., Andrej Kmeť, pamätník, J. Chalupka, SNP Špania dolina, Michal Matunák, Martin Rázus, Ján Chalupka, Adolf Peter Záturecký, Martin Rázus, Jozef Dekrét Matejovie, M. R. Štefánik, P. O. Hviezdoslav, Kálmáná Mikszátha, Ľudovít Štúr, Zvolenská ľudová banka, pamätník, Socha partizána, Jozef Kozáček, vrchol, Ružomberská vzbura, pamätník, Anton Šalát, Pamätník SNP

Pamätník, Stredné Slovensko:, 3 z 14

pamätník, Živena, Mariánsky stĺp, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Kaštieľ, Obelisk nádeje, Obelisk nádeje, Cesta pokory, Cesta pokory, FRANCISCI Ján, Georges Barazer de Lannurien, Padlým občanom Lipt.Jána, Zolo Palugyay, Rodný dom prof. Dr. Jána Stanislava, pamätník, Plačúca fontána, Ján Cikker, Josef Miloslav Hurban, Jozef Dobrovodský, A. S. Jegorov, pamätník, Vojnový pamätník, pamätník, Verš P.O.Hviezdoslav, pamätník, pamätník, Milan Rastislav Štefánik, Pamätnik SNP, pamätník, pamätník, Pomník padlým v 2.svetovej vojne, Socha padlým v 1.sv. vojne, Sculptura, Sculptura, Andrej Hlinka, Rodný dom Ing. Antona Hatiara, Pamätník padlým sovietskym vojakom, Tompa Mihály pomník, Pamätník 1. a 2. Svetovej vojny, Myšlienky tu budú blúdiť navždy, pamätník, Francisco Kohári, Pamätník vyhorenia mesta, Scluptura, Andrej Sládkovič, Rumplovská, pamätník, Pamätník SNP, Pamatnik Karola Roberta IV, Pamätník SNP, Pamätník palatína Jozefa, pamätník padlým v 1. svetovej vojne, Pamätník M.R. Štefánika, Hrdinom SNP, pamiatka partízánskej jednotke Michal, pamätník, SNP

Pamätník, Stredné Slovensko:, 4 z 14

Pamätník francúzskym partizánom, Premostenie Demänovky, Politickým väzňom, pamätník, Jef Ondriáš, Socha, Matka SNP, Pamätník padlým železničiarom, Dvojkríž, Obetiam vojny, Pamätník obetiam 1 a 2 svetovej vojny, Pamätník B.S.Timravy, Pamätník obetiam komunizmu, Morový stĺp, pamätník, sk znak, pamätník, pamätník, horár Sever, pamätník, Dr.Ing. Milan Žuffa 1887-1942, Doc. MuDr. Ivan Stodola, pamätník, symbolický cintorín - Vrátna, Pomník padlým vojakom Sovietskej armády, Pamätník padlých vojakov, pamätník, Pomník padlým vojakom Sovietskej armády, Tomáš Hromada (1793 - 1870), pamätník, pamätník, Prvá budova Matice slovenskej, pamätník, pamätník, Sladké ZBOHOM..., Banské hunte, Jazdecká socha J.M.Hurbana, Hrob Dr. J. Ormai 1851-1914, Pamätník SNP, pamätník, pamätník, Johanna Miloslava Lehotska, Delo, kamenný pranier, Pamatník SNP, pamätník, Padlým hrdinom z II. svetovej vojny, František Wisner, Kríž Slovanskej vzájomnosti, Slovenský dvojkríž, pamätník, 1.sv.vojne 1914-1918, pamätník, Pomník neznámemu partizanu, 1525-2010, Rad SNP 1. triedy, Valéria Horvátová, pamätník, pamätník, Pamätník SNP, Ján Golian, Rudolf Viest

Pamätník, Stredné Slovensko:, 5 z 14

Pamätník SNP, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník Štefana Moyzesa, Pamätná tabuľa prestavby veže kostola, Pamätná tabuľa prestavby veže kostola, Pamätník SNP, Padlým v SNP, Socha Cyrila a Metoda, SNP, Postavil Váhostav 1977-1982, Druhá budova Matice slovenskej, Pamätník Slovenskej národnej rady 1848, pamätník, SNP 1944 Kľačianska dolina, Martinák 2012, pamätník, pamätník, Pamätník pobytu Ľ.Štúra, 6.8.1781, Pamätník SNP, Pamätník SNP, Tu žil a zomrel Dušan Makovický, Pamätná tabuľa - Janko Kráľ, Andrej Hlinka, Pamätník Mila Urbana, Viliam Hulita, Pomník Obetiam 2. svetovej vojny, Slovenké národné povstanie, SNP, Ukladanie do hrobu, pamätník, Pamatnik SNP, rodný dom Dušan Makovický, Ján Lukáč, SNP, pamätník, Mariánsky stĺp, VTNP - PTP, Pamätník Technickej univerzity, pamätník, pamätník, Banský hunť, SNP, pamätník, Revitaliácia 2010, Pamätník padlým v boji s Banderovcami, Panna Mária ružencová, Dr. Ivan Hálek, pamätník, Jurečka 1877, pamätník, pamätník, Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, DRAK, Turul, Tu stála osada Piesky, pamätník, pamätník, Malenčík 1916-2003

Pamätník, Stredné Slovensko:, 6 z 14

DRAK, Duško Holý-lavína, Pamätník SNP, SNP, Založenie prvého robotníckeho spotrebného družstva na Horehroní (1875), pamätník, J. Dekrét Matejovie, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Obetiam 2. svetovej vojny, Mátiás Király, Sculptura, Pamätná tabuľa osvetovej činnosti v čase SNP, Pamätná tabuľa osvetovej činnosti v čase SNP, Krista Bendová, pamätník, Pamätná tabuľa povstaleckej tlače, Pamätná tabuľa povstaleckej tlače, pamätník, SNP 1945, pamätník, pamätník, Samo Chalupka, pamätník, Založenie prvého JRD v Banskobystrickom okrese, pamätník, P. O. Hviezdoslav, pamätník, Pamätník SNP, Rodákom padlým v 1. a 2. sv vojne, pamätník, SNP, A.Hlinka, Strážmajster SNB Salaš 1947, Pamätník obetiam Západných Tatier, Karolína Bullová, Padlým v boji proti fašizmu, pamätník, pamätník, Czinka Panna, Padlým Bulharským partizánom počas II.svetovej vojny, pamätná tabuľa k návšteve A. Hlinku, sv. Anton Paduánsky, Vybudovali Poľnohospodárske stavby 1985-1988, Tinuška, SNP v Tatrách, Jozef Škultéty, Pamätník, Pomník neznámych partizánov 1945, Jozef Dekret Matejovie, Pamätník SNP, Delo II.sv. vojna, Tu mŕtva láska ožila, 1. a 2. svetová vojna, pamätník, pamätník, Banícke povstanie 1526

Pamätník, Stredné Slovensko:, 7 z 14

I. a II. sv. vojna, Ján Nepomucky, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Holokaust, Pamätník SNP, Bálint Balassi, Nemocnica, Arany János a Madách Imre, 1914-1918, 1939-1945, P.O. Hviezdoslav, Jozef Tiso, Ivan Krasko, pamätník, Vojenská a partizánska nemocnica, Božena Němcová, Osloboditeľom a budovateľom, Grillparzer Franz, pamätník, Padlým v I. svetovej vojne, pamätník, pamätník, Socha Medveďa, SNP, pamätník, pamätník, Tomáš Uhorčík, pamätník, Tank T-34, Padlým v II. svetovej vojne, pamätník, pamätník, Chránená archeologicka pamiatka - kostol sv.Ducha, Pomník SNP, pamätník, Pamätník oslobodenia 1918, pamätník, Hrdinom SNP, Pavol E. Dobšinský, pamätník, Hlava, Štefan Tuček, Sv. Ján Nepomucký, pamätník, pamätník, Pamätník Dr. V. Clementisa, 1. a 2. svetová vojna, Heinrich David Wilckens, pamätník, SNP, SŠimon Chyla, SNP, Horár Sever, krtko, Posa Lajos, Jozef Messerchmidt, pamätník, Anděl strážný

Pamätník, Stredné Slovensko:, 8 z 14

pamätník, Radnóti Miklós, pamätník, Partyzán, pamätník, Pavol E. Dobšinský, Drak, pamätník, pamätník, pamätník, Zajac, 1.sv.vojna 1914-1918, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Socha, SNP, pamätník, Lurdská jaskyňa, pamätník, pamätník, Muchotrávka, pamätník, František Strunga, Pamätník SNP, pamätník, Pamätník stavitelom cesty na Smrekovicu 1935, Karol Salva, pamätník, SNP 1944, pamätník, Pamätník padlým v prvej svetovej vojne, pamätník, SNP, SNP, pamätník, pamätník, Tompa Mihaly mellszobra, pamätník, 1914-1918, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, SNP, pamätník, pamätník, pamätník, SNP, pamätník, pamätník, pamätník, Matej Bel Funtík, pamätník, Socha Panny Márie s dieťaťom, SNP, pamätník, pamätník

Pamätník, Stredné Slovensko:, 9 z 14

Samuel Reuss, Rudolf Viest, pamätník, Kríž, pamätník, pamätník, pamätník, Ján Okál, Pamätník hrdinov SNP, pamätník, Jozef Kútnik-Šmálov, Pamätník oslobodenia ovce Liesek, pamätník, pamätník, Pomník obetiam II. svetovej vojny, Tomáš Chovan, Sovietsky veliteľ, Obrnený transportér OT-35, Štefan Olos, Peter Galan-Skalanovič, pamätník, pamätník, Dr. Gustáv Mauricius Reuss, Principi Augusto de Saxo Coburg et Gotha, pam. tabuľa J. Kérymu, pamätník, pamätník, Pomník SNP - Kľak, pamätník Zdenky Schelingovej, Pomník Rumunským osloboditeľom, pamätník, Božie muky, Spoločný hrob obetí 21.1.1945, pamätník, pamätník, Partizánsky zväz Stalin, pamätník, pamätník, pamätník, Pacho, Ján Pavol II., pamätník, Ľudovít Greiner, Stanislav Lučanský, Viest, pamätník, I. a II. sv. vojne, Tompa Mihály, pamätník, SNP, pamätník, Aradi vértanúk emlékműve, pamätník, Ferko Sádek, Pamätník obetiam I. svetovej vojny, Spominame na Jozefa 1986, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätnik obetiam totalitného režimu

Pamätník, Stredné Slovensko:, 10 z 14

Jozef Májek 1936, Pavol Horský 1924-1995, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Kamenný most, Kríž, Partizáni SNP, pamätník, Pamätník SNP, pamätník, Pamätník Francúzskych partizánov, pamätník, 1928, pamätník, pamätník, Monument Ježiša Krista, pamätník, Monument Jána Pavla II, pamätník, Zakľadatelia kúpeľov Dudince, Pamätník 2. svetovej vojny, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Letecké nešťastie 7. 10. 1944, pamätník, Rowlandov kameň, pamätník, Poluvsianská skalná ihla, Pamätník popravených, Štyria neznámi Sovjetskí vojaci, Kamenná žena, Panski Kopec, Pomník zasypaným lavínou, pamätník SNP, 1969, Benický 1939, pamätník, pamätník, Vladimír Žikeš, pamätník, pamätník Jána Švermu, pamätník, pamätník, Neznámi bojovníci, pamätník, pamätník, pamätník, Hory naše hory, 1.sv.vojny, Pamätník obetiam Semetešskej tragédie, Pamätník SNP, Evka 1978-2004, kôl, A. S. Jegorov, Horár Sever, kôl

Pamätník, Stredné Slovensko:, 11 z 14

pamätník, Pamätník SNP, Pamatník SNP, kôl, SNP 31.X.1944, kôl, Pamätník leteckého nešťastia, kôl, Banská mohyla, SNP 26.3.1945, kôl, pamätník, Pomník leteckého nešťastia, Memory Tinka 1988-2014, Menhiry Banská Štiavnica, Pamätník neznámemu bojovníkovi, pamätník, Partizánsky pamätník, Pertizán Vasil Jarošenko Minor, Pamätník Michala Krála, kríž, Nehoda 1.6.2017, Masarykova cesta, Aspirantom ČSLA, SNP 1945, pamätník, pamätník, Pamätník SNP, pamätník, pamätník, pamätník, Letecka katastrofa 1980, Tragicky zahynul 26 r., 1934, Blesk 10.7.1932, Pamätník SNP, pamätník, Kremnička, Pamätník SNP, pamätník, Ing. Milan Jurečka, Kríž Jána Pavla II. 2003, pamätník, Na pamiatku Štefana Babica 9.IIX.1925, Pomník hrdinom SNP, Pomník obetiam Veľkej Fatry, pamätník, pamätník, Pamätník SNP, Pamätník Poľovnícke združenie Jánska dolina, Memory SNP - Hybe, pamätník, Jozef Gabčík, Hrdinom SNP, 30 SNP, Pamätník pádu lietadla s bojovníkmi SNP, pamätník, 34 SNP, pamätník, Lesnícky Symbolický cintorín

Pamätník, Stredné Slovensko:, 12 z 14

Slavošovský tunel, neznámy vojak, Pomník obetiam Lavíny, Kríž, pamätník, Pamätné miesto SNP, Antón Smieška 13.4.1986, pamätník, pamätník, 2. sv. vojna, 1. sv. vojna, SNP, SNP, SNP, SNP, Šlávka 2004, SNP, pamätník, pamätník, Pamätník padlým, Pamätník padlým v SNP, pamätník, Geocachce Javorovy Vrch, 18. XI. 1977, pamätník, Stavba Liptovskej Mary, Görgey memorial, pamätník, Jan Široký, Pamätník vysadení lesa, Lavína-r.2000, pamätník, pamätník, Partizánsky cintorín, Dr. Pavol Hložný (1904 - 1944), pamätník, pamätník, Pamätník padlým v SNP, Pomník Václava Vraného, Pomník padlým v I. svetovej vojne, memory Peter Mlynárik, Pamätník hrdinom SNP, pamätník, pamätník, Ján Marušin, Alojz Babic 1941, Pamätník obetiam II. svetovej vojny, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník SNP, pamätník, Symbolický cintorín pri Zverovke, pamätník, Tri kríže, pamätník, pamätník, Marián Havlíček

Pamätník, Stredné Slovensko:, 13 z 14

Hrdinom SNP, pamätník, Pamätník I. československého armádneho zboru, Pamätník obetiam fašizmu, SNP 2.2.1945, pamätník, Pád vrtuľníka, Pomník partizánskej brigády Suvorova, Pamätník SNP, Miesto artikulárneho kostola Paludza, pamätník, pamätník, Poľná nemocnica, SNP, pamätník, J.F.Pustovgar, pamätník, pamätník, Pomnik sv. Cyrila a Metoda, pamätník, Piatrová, pamätník, pamätník, SNP, kolkáreň, Jan Mec, Pamätník SNP, Partizánsky kanón, B2 Sovietskych vojakov, C4 Sovietskych vojakov, A3 Sovietskych vojakov, pamätník, Pomník Sovietskej armády, Miro Kuc, D3 Sovietskych vojakov, D1 Sovietskych vojakov, D6 Sovietskych vojakov, Štefan Javorka 6.II.2003, Národná kultúrna pamiatka Kalište, A3 Sovietskych vojakov, Pomník padlým v SNP, Pamätná tabuľa Václavovi Hanuliakovi, kaplnka, D4 Sovietskych vojakov, A1 Sovietskych vojakov, D2 Sovietskych vojakov, Pamätník boju 2. svetové vojny, B1 Sovietskych vojakov, Pamätnik francúzskych partizanov, D5 Sovietskych vojakov, 21 Sovietskych vojakov, pamätník, Pomník Kráľovskej rumunskej armády, RALLYE TATRY, C2 Sovietskych vojakov, pamätník, B3 Sovietskych vojakov, C3 Sovietskych vojakov, C1 Sovietskych vojakov, Ökoturizmus kopjafa, B4 Sovietskych vojakov, Božie muky

Pamätník, Stredné Slovensko:, 14 z 14

pamätník, SNP, pamätník, Krížová cesta, Pamätník Prof. Klementa Hubača, Pamätník prof. Bezačinského, pamätník, pamätník, pamätník, Syseľ pasienkový, Tri kríže, SNP, Les Škurátka, pamätník, pamätník, Pamätné miesto SNP, Peter Chvorost, pamätník, pamätník, pamätník, Zaniknutá obec Svätý Štefan, Na mapěť přechodu I. ČS partizanské brigády J. Žižky ze Slovenska na Moravu dne 28. IX. 1944, pamätník, pamätník

pamätník inde

Banskobystrický kraj (468x), Žilinský kraj (347x), Liptov (203x), okres Liptovský Mikuláš (117x), okres Zvolen (113x), Horehronie (109x), okres Ružomberok (86x), okres Veľký Krtíš (70x), Zvolen (67x), okres Brezno (63x), Mikroregión Ekológ (61x), okres Banská Bystrica (48x), okres Rimavská Sobota (48x), Turiec (47x), okres Martin (42x), okres Žilina (40x), Ružomberok (39x), Orava (34x), okres Revúca (29x), Kysuce (25x), okres Čadca (24x), Partizánska Ľupča (23x), Martin (22x), Mikroregión Čierny Hron (22x), okres Lučenec (21x), Rimavská Sobota (21x), okres Žiar nad Hronom (20x), Mikroregión Sitno (20x), Mikroregión Poiplie (19x), okres Žarnovica (19x)
pamätník v Banskobystrický kraj
pamätník v Žilinský kraj
pamätník v Liptov

Podobné, Stredné Slovensko:

1411x pamiatka, 804x pamätník, 134x hraničný kameň, 110x fontána, 109x socha, 98x vojenský bunker, 82x hrad, 39x zrúcanina, 18x kaštieľ, 15x banícka šachta, 2x architekt
Hľadáme pamatnik, OSM tagy: historic = 'memorial' or historic = 'monument'.
ilustračný obrázok k Pamätník, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stredne-slovensko.oma.sk/pamiatka/pamatnik

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.