Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » duchovno » kostol

Kostol, Stredné Slovensko

Kostol v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 ks kostol.

kostol inde

Banskobystrický kraj (921x), Žilinský kraj (857x), Liptov (253x), Orava (183x), Kysuce (169x), Horehronie (166x), okres Ružomberok (136x), okres Rimavská Sobota (129x), okres Žilina (125x), okres Čadca (119x), okres Liptovský Mikuláš (118x), okres Veľký Krtíš (112x), okres Lučenec (89x), okres Žiar nad Hronom (89x), Turiec (84x), okres Brezno (84x), okres Banská Bystrica (82x), okres Námestovo (70x), okres Martin (62x), okres Žarnovica (62x), Mikroregión Ekológ (62x), okres Tvrdošín (59x), okres Revúca (57x), okres Krupina (55x), okres Dolný Kubín (54x), Mikroregión Sitno (53x), okres Kysucké Nové Mesto (52x), okres Bytča (44x), Mikroregión Hlinické Pohronie (43x), okres Banská Štiavnica (43x)

Kostol, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Synagóga, Drevený artikulárny kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Kaplnka sv. Klimenta, Kostol Všetkých svätých, Kostol Panny Márie Snežnej, Kresťanské spoločenstvo Martin, svätého Jána Krstiteľa, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Alžbety, Tolerančný evanjelický a.v. kostol, Synagóga, Kostol Svätého Kríža, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Kostol Povýšenia sv. Kríža, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Evanjelický kostol a. v., Kostol Panny Márie Kráľovnej pokoja, Evanjelický kostol Svätej Trojice, Kostol sv. Kríža, Panny Márie Ružencovej, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Jána Bosca, Kostol sv. Martina, Evanjelický kostol a.v., Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Ondreja, Kostol Najsvätejšej Trojice, Evanejlický a. v. kostol, Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., sv. Štefana Kráľa, Bazilika Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Gála, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Alžbety, kostol, Kostol sv. Ladislava, Kostol sv. Mikuláša, Drevený artikulárny kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Nájdenia sv. Kríža, Evanjelický kostol a. v., Kostol svätej Kataríny, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Zborový dom Karola Salvu, Kostol Sv. Šimona a Júdu, Kostol sv. Juraja, Kostol povýšenia Svätého kríža, Kostol Premenenia Pána, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., svätého Jakuba, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov

Kostol, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol premenenia Pána, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Michala archanjela, Ducha Svätého Podlavice, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Juraja, Evanjelický a. v. kostol, Pastoračné centrum, Kostol sv. Ondreja, Kostol sv. Gorazda, Kostol Narodenia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Synagóga, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Juraja, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Barbory, Rotunda sv. Margity Antiochijskej, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., svätého Gorazda, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Filipa a Jakuba, obrátenia svätého Pavla, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol sv. Matúša, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Alžbety, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Kostol sv. Alžbety, Kaplnka Mena Panny Márie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Petra a Pavla, Piaristická kaplnka, Kaplnka Panny Márie Kráľovnej, Kalvínsky kostol, Kaplnka Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Jána Pavla II.

Kostol, Stredné Slovensko:, 3 z 17

Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický kostol a. v., Kaplnka svätej Hildegardy, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Imricha, Kostol Krista Kráľa, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Anny, Kaplnka Panny Márie Fatimskej, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Kostol Božieho milosrdenstva, Kostol sv. Mikuláša, Evanjelický kostol a. v., Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický a. v. kostol, svätého Michala, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Jozefa, Evanjelický kostol, Bazilika Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Martina, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Povýšenie Svätého kríža, Evanjelický kostol a. v., Pútnická kaplnka Panny Márie, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Prícestná kaplnka, kostol, Evanjelický a. v. kostol, svätého Juraja, Kaplnka Panny Márie, pomocnice kresťanov, Kostol sv. Perta z Alkantary, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol sv. Matúša, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Evanjelický a. v. artikulárny kostol sv. Michala, Kostol Blahoslavenej Matky, Kostol navštívenia Panny Márie, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Mária 1937, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol sv. Anny, Evanjelický kostol a. v., Katedrála Najsvätejšej Trojice, Evanjelický kostol a. v.

Kostol, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Bratská jednota baptistov, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Ladislava, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Božského Srdca Ježišovho, Evanjelický kostol a. v., Baptisti - Cirkevný zbor, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, svätej Anny, Evanjelický kostol a. v., Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Evanjelický a. v. kostol, Panna Mária, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Františka z Assisi, Povýšenia Svätého kríža, kostol, Kostol sv. Alžbety, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka v Hámričkách, Kríž v Pažitiach, Kaplnka sv. Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jozefa, Dobrého Pastiera, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Novorománska kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Ludrovej - Kúte, Lurdská jaskyňa, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Floriána, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Bartolomeja, kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Mikuláša, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., kostol, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Kláštorný chrám Premenenia Pána, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Evanjelický kostol a. v., Bratská jednota baptistov, Kostol sv. Martina, Kostol sv. Štefana, Evanjelický kostol a. v., Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 5 z 17

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol sv. Šimona a Júdu, Všetkých svätých, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol sv.Ladislava, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Petra a Pavla, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Šimona a Júdu, kostol, kostol, Kostol sv. Františka z Assisi, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Všetkých svätých, Kostol dvoch Sŕdc, kostol, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Božieho milosrdenstva, Kaplnka Sedemboleestnej Panny Márie, kostol, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kaplnka Panny Márie, Evanjelický kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Gála, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Svätého kríža, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Alžbety, Evanjelický a. v. kostol, Sionská hora matky božej, svätého Ondreja, Kostol sv. Márie Magdalény, Breznianska Kalvária, Kostol sv. Vendelína, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka Všetkých svätých, kostol, kostol, Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kostol sv. Martina, Kaplnka sv. Jána Vianney, Kaplnka svätého Krištofa, Kostol Božieho milosrdenstva, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 6 z 17

kostol, Kostol sv. Gála, Kostol sv. Barbory, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, Reformovaný kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Chrám Svätej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Panny Márie Lurdskej, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Jakuba, kostol, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Reformovaný kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Anny, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, Kostol sv. Gála, Kostol sv. Žofie, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Najsvätejšieho Tela Kristovho, Kostol sv. Antona Pustovníka, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Ducha svätého, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Márie Magdalény, Kostol sv. Joachyma a Anny, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Žofie, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol sv. Anny, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Martina, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Panny Márie Fatimskej, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Chrám Najsvätejšej Trojice, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 7 z 17

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Modlitebňa Bratskej jednoty Baptistov, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol Povýšenia sv. Kríža, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Jozefa robotníka, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Svätej rodiny, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Jozefa robotníka, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol, Kostol Poslednej večere, Kostol Panny Márie Kráľovnej, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka sv. Gála, Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Martina, svätého Jána Evanielistu, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostolík sv. Márie Goretti, Kaplnka sv. Anny, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, Kaplnka sv. Ondreja, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Kostol sv. Joachima a Anny, Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Evanjelický kostol, Lurdská jaskyňa, Biskupice Sv. Stefana, Kostol sv. Egídia, Nemocničná kaplnka, Všetkých svätých, Svätý hrob, Kostol sv. Ondreja, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Štefana kráľa, svätého Mikuláša, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Božského srdca, Kostol Panny Márie, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Kostol sv. Rodiny, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätých Abdona a Sennena, svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka sv. Štefana Uhorského, Kostol Mena Panny Márie, Evanjelický kostol, Kostol sv. Imricha, Kostol Navštívenia Panny Márie, Božieho hrobu

Kostol, Stredné Slovensko:, 8 z 17

svätej Alžbety, Michala archanjela, Kostol sv. Michala, archanjela, Evanjelický a. v. kostol, svätého Jakuba, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätých Antona a Pavla pustovníkov, Kostol Svätého Martina, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Kostol sv. Ladislava, Božského srdca, Rio de Klin, Evanjelický kostol a. v., kostol, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Mena Panny Márie, Panny Márie Kráľovnej svätého Ruženca, Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol sv. Martina, svätého Martina, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, Zvonica a kaplnka Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, sv. Michala, archanjela, Kostol československej cirkvi husitskej, Nemocničná kaplnka, svätého Jána Nepomuckého, Všetkých svätých, kostol, kostol, Kostol sv. Jozefa, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol Svätého Šimona a Júdu, Kostol Povýšenia sv. Kríža, svätého Imricha, kostol, kostol, Kaplnka sv. Michala, Kostol sv. Matúša, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Lukáša, Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Imricha, kostol, Kostol sv. Mikuláša a sv. Štefana Uhorského

Kostol, Stredné Slovensko:, 9 z 17

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, svätého Martina, svätého Mikuláša, Kostol Všetkých svätých, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Bazilika sv. Benedikta, Kalvária, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol sv. Ladislava, Kaplnka Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol Panny Márie Kráľovnej, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, svätého Martina, kostol, Kostol sv. Mikuláša, Kaplnka Navštívenia Panny Márie, ECAV, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, svätého Demetera, kostol, Kostol Všetkých svätých, Evanjelický a. v. kostol, Kostol svätého Štefana Uhorského, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, sv. Petra a Pavla, Kostol sv. Terézie z Lisieux, kostol, Nepoškvrneného počatia, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Svätej rodiny, Kostol sv. Ondreja, Kostol Božieho milosrdenstva, Všech svätých, svätätého Michala archanjela, kostol, Evanjelická modlitebňa, Kostol sv. Štefana kráľa, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Panny Márie Kráľovnej, Kostol sv. Michala archanjela, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 10 z 17

Kostol sv. Michala, kostol, Kostol Dobrého pastiera, Chapel of St. John of Nepomuk, Evanjelický kostol, kaplnka Sv. Urbana, kostol, kostol, Stredoveký kostol, Ružencovej Panny Márie, svätého Jána Boska, Kostol sv. Michala archanjela, Fatimskej Panny Márie, kostol, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kalvínsky kostol, svätého Vendelína, Kostol svätých anjelov strážcov, Kostol sv. Ladislava, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kalvária, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, sv. Gorazda, kostol, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kaplnka u Dobrého pastiera, Banícky kostolík, svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kostol sv. Martina, kostol, kostol, kostol, Ružencovej panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Filipa apoštola, Kostol sv. Martina, Kaplnka Krista Kráľa, svätého Juraja, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., svätej Marie Magdalény, Mária, kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 11 z 17

kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Barbory, svätého Ladislava, kostol, kostol, svätého Vavrinca, kostol, Kostol Návštevy Panny Márie, Kaplnka sv. Petra a Pavla, kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, kostol, Kostol sv. Mikuláša, Povýšenia Svätého kríža, kostol, sv. Kríža, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, kostol, kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, Panny Márie, kostol, Ježiš Kristus, svätej Margity, svätého Jána, Lurdská jaskyňa, Kostol sv. Alžbety, Kostol sv. Alžbety, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, svätého Cyrila a Metoda, kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., kaplnka Nepoškvrneného srdca, kostol, Kostol svätého Štefana Kráľa, kostol, Kaplnka na Veterníku, kostol, kostol, kostol, kostol, Filiálny kostol Božského srdca Ježišovho, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Lukáša, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 12 z 17

Kostol Božieho milosrdenstva, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Evanjelický kostol, svätej Kataríny, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Mikuláša, Kaplnka sv. Floriána, Prícestná kaplnka, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Panny Márie, kostol, kostol, Prícestná kaplnka, kostol, svätých Joachima a Anny, Kostol Svätej Rodiny, svätých Joachima a Anny, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Lurdskej, Lurdská jaskyňa, kostol, Kaplnka Panny Márie, kostol, Kostol Všetkých svätých, Kaplnka Panny Márie Kráľovnej, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Pavol Bradiak - horár, kostol, kostol, kostol, VI., X., II., XII., III., XIII., VII., IV., XI., VIII., Panny Márie, IX.

Kostol, Stredné Slovensko:, 13 z 17

svätej Alžbety Uhorskej, XIV., kostol, I., V., Pútnické miesto Živčáková, kostol, sv. Alžbety, Kostol sv. Klimenta, kostol, kostol, kostol, svätého Matúša, kostol, Lurdská jaskyňa, Kostol sv. Urbana a Donáta, kostol, svätej Alžbety, Bratska Jednota Baptistov, kostol, kostol, Ducha svätého, Povýšenie svätého kríža, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Kataríny, Kostol sv. Vendelína, kostol, zrúcanina, kostol, Kostol sv. Juraja, kostol, Kostol Panny Márie, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kaplnka Bolestnej Matky Božej, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Ukrižovania, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Oškerda, svätäho Jozefa, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Lurdská jaskyňa, kostol, kostol, kostol, Evanjelický a. v. kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 14 z 17

kostol, kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Margity Antiochijskej, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Kostol sv. Martina, kostol, Trojjediného Boha, Obetovanie Pána, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, Kostol Krista Kráľa, kostol, Kaplnka Lurdskej Panny Márie, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Ondreja, Kostol sv. Dominika, kostol, kostol, Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka Panny Márie Ružencovej zo Zborova, Kaplnka sv. Ondreja, kostol, svätého Petra, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Nepomuckého

Kostol, Stredné Slovensko:, 15 z 17

kostol, Kostol Letničnej cirkvi, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Štefana Uhorského, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Kaplnka sv. Tadeáša, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Panny Márie, Evanjelický kostol a.v., kostol, sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv.Marie, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, Panna Mária, kostol, svätého Demetera, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, Kostol Sv. Michala, svätých Petra a Pavla, Panna Mária, kostol, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Jozefa robotníka, kostol, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Ondreja, Kaplnka sv.Barbora, kostol, kostol, kostol, Evanjelický a. v. kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 16 z 17

kostol, Dobrého pastiera, kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, sv, Anna, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Kostol sv. Juraja, Kaplnka Panny Márie, kostol, Kostol sv. Mikuláša, Ekumenický kostol Božieho milosrdenstva, Kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Synagóga, kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, starý kostol, kostol, Kostol sv. Juraja, Lurdská jaskyňa, kostol, kostol, Kaplnka Povýšenia Svätého kríža, Bratská jednota baptistov, kostol, kostol, Kaplnka sv. Lazára z Betánie, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Božského srdca, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, kostol, kostol, kostol, kostol, Skala, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 17 z 17

kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Anjela strážcu, XII., Kostol sv. Michala archanjela, svätého Mikuláša, kostol, kostol, ECAV, Kostol sv. Gála, kostol, kostol, kostol, Apsida Kostola Márie kráľovnej anjelov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Evanjelický a. v. kostol, svätého Michala, kostol, Misionárska kaplnka, Panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kaplnka Panny Márie Kráľovnej, kostol, kostol, kostol, Evanjelický a. v. kostol, kostol

kostol inde

Banskobystrický kraj (921x), Žilinský kraj (857x), Liptov (253x), Orava (183x), Kysuce (169x), Horehronie (166x), okres Ružomberok (136x), okres Rimavská Sobota (129x), okres Žilina (125x), okres Čadca (119x), okres Liptovský Mikuláš (118x), okres Veľký Krtíš (112x), okres Lučenec (89x), okres Žiar nad Hronom (89x), Turiec (84x), okres Brezno (84x), okres Banská Bystrica (82x), okres Námestovo (70x), okres Martin (62x), okres Žarnovica (62x), Mikroregión Ekológ (62x), okres Tvrdošín (59x), okres Revúca (57x), okres Krupina (55x), okres Dolný Kubín (54x), Mikroregión Sitno (53x), okres Kysucké Nové Mesto (52x), okres Bytča (44x), Mikroregión Hlinické Pohronie (43x), okres Banská Štiavnica (43x)
kostol v Banskobystrický kraj
kostol v Žilinský kraj
kostol v Liptov

Podobné, Stredné Slovensko:

1777x kostol, 1426x cintorín, 1316x kríž, 1083x kaplnka, 1x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
Kostol, Stredné Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku stredne-slovensko.oma.sk duchovno kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.