Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » duchovno » kostol

Kostol, Stredné Slovensko

Kostol v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Drevený kostolík Všetkých svätých, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätého Jána Bosca, Povýšenia svätého Kríža, Evanjelický kostol, svätého Gorazda, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätej Trojice, Ducha Svätého Podlavice, kostol, Synagóga Brezno, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, kaplnka sv. Anny, Kaplnka svätej Hildegardy, Drevený artikulárny kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), svätého Ondreja, Božského Srdca Ježišovho, kostol, svätého Františka, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Svätého Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, kaplnka Jergištôlňa, kostol, Božského srdca, Povýšenie svätého kríža, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Kaplnka sv. Ondreja, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kostol Panny Márie Snežnej, Panny Márie, Božieho hrobu, Farský kostol sv. Jána Nepomuckého, kostol, Evanjelický kostol, Kostol svätej Kataríny, svätých Šimona a Júdu, kostol, kostol, kostol, kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, svätého Andreja, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, svätého Jakuba, obrátenia svätého Pavla, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Joachima a Anny, kostol, narodenia Panny Márie, Kostol evanjelický a.v., svätého Michala archanjela, kostol, kostol, svätého Matúša, nanebovzatia Panny Márie, kostol, Panny Márie (saleziáni), svätých Heleny a Krista Kráľa, kostol, svätého Ladislava

Kostol, Stredné Slovensko:, 3 z 17

ecav, Farský úrad, 1. zastavenie, svätého Jána Nepomuckého, pastoračné centrum, svätého Martina, 3. zastavenie, 2. zastavenie, svätej Anny, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, svätého Fantiška z Assissi, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Ladislava, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Juraja, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, kostol, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, Synagóga, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Panny Márie Kráľovnej anjelov, Najsvätejšej Trojice, Božského srdca Ježišovho, kostol, svätätého Michala archanjela, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jozefa, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätého Juraja, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Barbory, svätej Kataríny, neologická synagóga, kostol, Ježiš Kristus, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Kostol, Stredné Slovensko:, 4 z 17

kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kostol Brezovica, kostol, kostol, Dobrého Pastiera, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, Kostol sv. Martina, kostol, svätého Jána, kostol, Dom sv. Faustíny, kostol, Zvonica, kostol, svätej Márie Magdalény, Kaplnka pod Skalkou, kostol, Kaplnka, Kostol svätej Alžbety, kostol, Najsvätejšej Trojice, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Kaplnka sv. Floriána, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol svätého Štefana Kráľa, kostol, kalvínsky kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, Jehovisti, kostol, svätej Alžbety, kostol, kostol, sv. Margity Antiochijskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ježiš dobrý pastier, Kostol svätého Klimenta, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ladislava, svätého Štefana Uhorského, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, svätého Jána Evanielistu, svätej Alžbety, Povýšenie svätého kríža, kostol, Kaplnka sv. Márie, svätého Matúša, Kaplnka sv. Pia z Pietrelciny, sv. Alžbety, svätého Perta z Alkantary, kostol, Ducha svätého, Nemocničná kaplnka, kostol, Zvonica, kostol, kostol, Trojjediného Boha, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätého Martina, kostol, Všetkých svätých, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 6 z 17

Kostol najsvätejšej trojice, Obetovanie Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, svätého Martina, ECAV, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Svätej Trojice, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, kostol, Čabrad, kostol, Krista Kráľa, Kaplnka nad Poluvsím, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Matúša, Evanjelická fara, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ladislava, svätého Jána, Kostol Božského Srdca Pána Ježiša v Oravská Polhora, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanielicky kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 7 z 17

kostol, svätého Matúša, kostol, kostol, Kostol Sv. Michala, kostol, Kaplnka Pany Márie, kostol, Najsvätejšej trojice, Kostol sv. Dominika, svätého Ondreja, Kostol československej cirkvi husitskej, kostol, Všetkých svätých, svätého Jána, Synanogóga, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, Kresťanské spoločenstvo Milosť, svätého Michala, svätej Anny, svätých Filipa a Jakuba, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, Kostol Sv. Alžbety, svätej Barbory, kostol, svätého Ondreja, kostol, kostol, Kríž, kostol, Zvonica, Kaplnka sv. Michala, Zvonica, kostol, Kaplnka sv.Barbora, kostol, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, ECAV, 2, kostol, kostol, Zvonica, Kaplnka, 1, kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 8 z 17

svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Božského srdca, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, narodenia Panny Márie, svätého Ondreja, kostol, kostol, kostol, Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Demetera, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, svätých Šimona a Júdu, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätých Joachima a Anny, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Farský kostol Panny Márie Snežnej, svätej Kataríny Alexandrijskej, Premenenia Pána, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Panny Márie Pomocnice kresťanov, Banícka kaplnka, svätého Martina, sv, Anna, svätých Petra a Pavla

Kostol, Stredné Slovensko:, 9 z 17

kostol, Premenenia Pána, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Štefana, kostol, Kaplnka piesky, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Michala, svätého Vendelína, kostol, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie v Rabči, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archaniela, ECAV, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, starý kostol, kaplnka sv.Jána Nepomuckého, kostol, svätého Michala, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Anjela strážcu, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, Apsida Kostola Márie kráľovnej anjelov, Bazilika Narodenia Panny Márie, kostol, Kaplnka Nanebovzatie Panny Márie, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 10 z 17

kostol, Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv.Cyril a Metod, Povýšenia svätého kríža, Panny Márie, kostol, kostol, Zvonica, Kaplnka, kostol, svätého Antona opáta, Povýšenia svätého kríža, sv. Jána Evanjelistu, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätej Trojice, kostol, svätého Františka Serafínskeho, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Kostol sv. Michala Archanjela, kaplnka Sv. Urbana, Sedembolestnej Panny Márie, Svätej trojice, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Božského srdcea Ježišovo, kostol, Kostol ECAV, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 11 z 17

svätého Ladislava, kostol, Sv. Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, sv. Juraja, Kostol Sv. Michala, Povýšenie Svätého kríža, kostol, Panny Márie Karmelskej, kostol, najsvätejšej Trojice, panny Márie Fatimskej, Kostol sv. Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv.Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, Nový Kostol Brezovica, svätých Petra a Pavla, narodenia Panny Márie, kostol, Dom smútku, panny Márie, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, Nanebevzatie Panny Márie, svätej Marie Magdalény, svätých Svorada a Benedikta, svätého Františka z Assisi, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Martina biskup, kostol, Kostol nad Kalváriou

Kostol, Stredné Slovensko:, 12 z 17

kostol, kostol, kostol, Modlitebňa v Jakubovanoch, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Evanielický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Povýšenia svätého Kríža, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svät. Jána Krstiteľa, Kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol Sv. Ladislava, kostol, Najsvätejšej Trojice, svätého Antona Paduánskeho, Cintorínska kaplnka, kostol, Kaplnka Sedembol. P. Márie, svätej Panny Márie, kostol, Narodenia Panny Márie, Nájdenia sv. Kríža, kostol, svätého Štefana, Hrobka Ostroluckých, kostol, kostol, svätého Ondreja, Kaplnka Panny Márie, svätej Márie, svätej Barbory, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol, svätého Michala Archanjela, Kostol Sv. Gála, kostol, kostol, zvonica, Sionská hora matky božej

Kostol, Stredné Slovensko:, 13 z 17

kostol sv. Kataríny, kostol, Kaplnka Sv. Michala, Kostol Sv. Gála, kostol, kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Božškého srdca, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätej Anny, sv. Mária, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, Božieho milosrdenstva, sv. Martina, kostol, Kaplnka, kostol, Kríž - Červené, Povýšenia svätého kríža, svätých Kozmu a Damiána, kostol, Panny Márie Lurdskej, Meno Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie ružencovej

Kostol, Stredné Slovensko:, 14 z 17

svätého Jozefa, sv. Cyrila a Metoda, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Cyrila a Metoda, kostol, Kostol Povýšenia svätého Kríža v Sihelné, svätého Gála, svätäho Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Artikulárny kostol sv. Michala, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Očišťovania Panny Márie, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Michala archanjela, dom smútku, kostol, Všetkých svätých, kostol Najsvätejšej Trojice, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Krista Kráľa, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätej Márie, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 15 z 17

Sv.Michal, kostol, kostol, kostol, svätej Terézie z Lisieux, Premenenia Pána, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, Káplonka (historický názov), inak Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Babtisti - Cirkevný zbor, kostol, kostol, kostol, svätej Margity, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Najsvätejšej trojice, kostol, kostol, Nanebovzatie Panny Márie, Mauzóleum, kostol, kostol, svätého Jakuba, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, ECAV, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. J. Nepomucký, Všetkých svätých, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Juraja, svätého Imricha, kostol, sv. Kataríny, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 16 z 17

Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jakuba, kostol, Kaplnka, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Zvonica Povina, Dobrého Pastiera, Zvonica, kostol, svätej Márie, kostol, evanjelický a.v. kostol, kostol, svätého Galusa, kostol, Sv. Mária, kostol, svätej Kataríny, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, sv. Mária, Zvestovania Panny Márie, kostol, Kaplnka, svätého Mikuláša, svätých Šimona a Judy, kostol, Kostol Božského Srdca Ježišovho, svätých Filipa a Jakuba, kostol, kostol, svätej Anny

Kostol, Stredné Slovensko:, 17 z 17

kostol, kostol, Kostol sv. Márie Magdalény, kostol, kostol, kostol, Všech svätých, kostol, Božského Srdca Ježišovho, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv.Jozef, Cintorínska kaplnka, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Panny Márie Kráľovnej v Povine, kostol, Panny Márie, Najsv. Trojice, kostol, kostol, svätého Jozefa, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol

kostol inde

Banskobystrický kraj (878x), Žilinský kraj (748x), Liptov (250x), okres Ružomberok (174x), Orava (147x), Horehronie (142x), okres Liptovský Mikuláš (131x), okres Žilina (127x), okres Veľký Krtíš (112x), okres Brezno (97x), okres Banská Bystrica (94x), Mikroregión Sitno (89x), okres Rimavská Sobota (87x), okres Žiar nad Hronom (85x), okres Dolný Kubín (80x), okres Banská Štiavnica (80x), okres Lučenec (77x), okres Čadca (76x), okres Žarnovica (74x), Mikroregión Ekológ (69x), Turiec (63x), okres Bytča (60x), okres Revúca (59x), okres Kysucké Nové Mesto (58x), okres Námestovo (56x), okres Zvolen (54x), Ružomberok (51x), okres Krupina (49x), Banská Štiavnica (48x), okres Tvrdošín (48x)
kostol v Banskobystrický kraj
kostol v Žilinský kraj
kostol v Liptov

Podobné, Stredné Slovensko:

3769x duchovno, 1469x kostol, 1212x cintorín, 746x kríž, 337x kaplnka, 5x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stredne-slovensko.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.