Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Stredné Slovensko

Pitná voda v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Vrt H-1, Vrt MA - 2, Šťavica, prístrešok, altánok, Prameň Kollar, Vrt HV - 31, Živena TJ-3, Vrt B - 4, prameň, prameň, prameň, Minerálna voda Teplica, Nižňanský medokýš, prameň, Horný Badín, pitná voda, Viera, prameň, Jegorovov prameň, Prameň v Jelšine, Vajcovka I, prameň, Vrt LŠH-1, Medokyš, prameň, Medokýš pri cintoríne, prameň, Studňa, Štiavnik, Výver pod záhradou č. d. 97, Antonín, Falukút, prameň, prameň Európa, Prameň Pod dubom, prameň, Vojtech II, Kyslá, Vrt B-6, Vojtech I, Jozef II Z-1, prameň, prameň, Kováčová, Prameň Dolná Kyslá, Vyvieračka, prameň, Vojtech, Irena, Vajcovka, Ľudový, Viera, Banský, Medokýš, Prameň pri dom. č. 70, Vajcovka 1, Prameň, Prameň v potoku, Vajcovka 2, Kúpeľný prameň

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Rudolf, Valentína BJ-101, prameň, Teplý prameň, Sirkový prameň, prameň, Studnička, Studnička, prameň, Maštinská voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Adam, prameň, Lenkey, Bystrica, Nový prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Rimavice, Kadlub na svahu, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, Termálny prameň Zlá voda, Sliačanská minerálka, prameň, prameň, prameň Veterníček, prameň, prameň, prameň, prameň, Horná Kyslá, prameň, prameň, Prameň vytekajúci zo stromu, vyvieračka "Studnička", Vyvieračka Forrás, vyvieračka, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kúpeľný kráter, Vyvieračka Pivničná diera

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 3 z 17

prameň, Jasenianska kyslá, Medokýš, prameň, Prameň za domom č. 494, prameň, Na láne, prameň, Zástupy, Slatina pri Turci, prameň, prameň, prameň, Kyselka v Račkovej doline, Pod Pätkovom, prameň, Nový Polom, prameň, prameň, prameň, Rakytová, Čičkov žliebok, Bruchačka, Prameň Ladislava Chudíka, prameň, prameň, prameň, prameň, Uňatínsky mlyn, prameň, prameň, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, prameň, prameň, prameň, Vajcovka pred hájovňou, prameň, Studnička, Prameň pre jasienok, Prameň Boženy Nemcovej, termal, prameň, Prameň Kalvária, prameň, Termal, Prameň v štôlni, Nový Matúš, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, Studnička, prameň

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 4 z 17

prameň, Studnička u Dudúka, Artézka voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň 1955-2015, prameň, prameň, Kadlub, prameň, prameň

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 5 z 17

studnička, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Márna, prameň, prameň, Studnička, prameň, Dobrá voda, prameň, Prameň Kováčová, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, Pramienka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 6 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň pod Grúnikom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Studený prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, Jánošík, Studnička pod Dubom, prameň, prameň, prameň, prameň, Žimerová, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Hrabovský medokýš, pitná voda, Podlanický medokýš, prameň, pitná voda, Medokýš, Prameň Delená voda, Podlysecký (Prdľavka), Prameň v lese, Šťavica, Ludrová

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 7 z 17

Vrt HV-103, Prameň v lese, pitná voda, Horná Kyslá, pitná voda, Medokýš, Vyšňanský medokýš, pitná voda, Kadlub, Žofia, Medokýš pri ihrisku, Záluská kyselka, Vrt B-1, Divá kyslá, Kyselka pod Bôrom, Prameň na lúke, Vrt B-4, Medokýš pri novom moste, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Medokýš, Kyselka, Medokýš, Kadlub pri mlyne, Medokýš, Vajcovka pod Pilskom, pitná voda, Medokýš v búdke, Bory, Vajcovka pod Babiou Gorou, Vajcovka v lese, Prameň Krokava, Prameň Lahôdka, Vajcovka, Kyselka na pasienku, Medokýš, Nový prameň, Vrt J-2, Vajcovka 2, prameň, Vajcovka 1, prameň, Prameň pod Kameničkou, prameň, Vajcovka, prameň, Stella, prameň, prameň, prameň, Vajcovka-Lazy, prameň, Medokýš Hlinavá, Vrt v záreze železnice, prameň, Prameň pri potoku, Vrt HV-107, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 8 z 17

prameň, Medokýš, Dolná Kyslá, prameň, prameň, Vrt HNT-7, prameň, Medokýš pred Starým mlynom, prameň, Ráztoky, Vyvieranie, Kúpeľný prameň, Slatina pod lesom, Medokýš, Kyslá pod obecnou lúkou, Medokýš pod lesom, Malužinská kyslá voda, Ďumbier PJ - 104, Nový medokýš, prameň, Kyselka, Sírny medokýš, Suchá vyvieračka, Prameň pri poľnej ceste, pitná voda, Šťavica, Prameň pod Žiarom II, Vajcovka na ľavom brehu potoka, Horný medokýš, Bešenovský Medokýš, prameň, Ondrej BC - 1, Suchá vyvieračka, pod Studenou dierou, Medokýš, Šťavica, prameň, Rakytov, prameň, prameň, Starý medokýš, Cenovský medokýš, Budiš II B-1, Vepor PJ - 101, Medvedie, Medokýš pod horou, Šťavica pred domom J. Dananaja, Vajcovka, studnička, pitná voda, Prameň pod Žiarom I, Dolný Medokýš, Prameň pri potoku, pitná voda, Paula, Bachláč na lúke, prameň, Prameň za travertínovým lomom, U Kurčíkov, Medokýš v lese

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 9 z 17

prameň, Prameň Hrončok, prameň, Vajcovka 1, Prameň Kumštová, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, Medokýš, Horný medokýš, Medokýš Pektorová, prameň, Dikula, občasná vyvieračka, Turianka, Prameň pri ceste, prameň, Prameň Horná Kyslá, Horná Kyslá, Studnička, prameň, pitná voda, Červený medokýš, prameň, Štefánik, Šťavica, Medokyš, prameň, Smradľavá voda, prameň, Medokýš v Konskéj, občasná, prameň, Ludrovčianka, Studnička, Medokýš pod chatou, Očianka, prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Dobrá voda spod Borovej, prameň, Vajcovka Poľany, prameň, Vajcovka pri lesnej ceste, prameň, prameň, Medokýš u Gibalov, prameň, prameň, Hutník, Hájsky medokýš, prameň, Medokýš Kúty

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 10 z 17

prameň, Medokýš pri Holcovom dvore, prameň, prameň, prameň, Medokýš, prameň, prameň, Sírny prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, Pekelná 1, Vápenica, prameň, prameň, prameň, prameň Ipľa, prameň, prameň, prameň, Kyslá voda, Čertová, Prameň, Medokýš v Jakubovanoch, prameň, prameň, prameň, Istebne, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Grand, prameň, Mária, prameň, prameň, Medokýš pri potoku, Salatínka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pekelná 3, prameň

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 11 z 17

Michaľová, prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka, prameň, prameň, prameň, Rohačky, Stankovo, Seče, prameň, prameň, prameň, Ostredok, prameň, prameň, prameň, Podsalašky, Hrachovisko, prameň, Gážďovo, prameň, prameň, Dielca, prameň, Vyvieračka, Široká, prameň, Studnička PEC, prameň, Pod Javorom, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, Pod Kámením, prameň, prameň, Studnička, Pekelná 2, prameň, Pred Vápenicou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Tôranovo - Na peci, prameň Kečka, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sokolčianka

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 12 z 17

prameň rieky Revúca, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vápenica - Zrasce, prameň, prameň, prameň, prameň, Lackove tŕstia, prameň, prameň, prameň, prameň, Vŕšky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Tvoranovo - pod Úplazom, prameň, Studánka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pod Dlhými lazmi, Posledná voda, Michaľová - dolinka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kečka, prameň, Tvoranovo - na skale, prameň, prameň, prameň, Pätkovo, prameň, Studnička, prameň

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 13 z 17

Krivý jarok, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, Minerálny prameň, prameň, prameň, prameň, VRT, vyvieračka, prameň, prameň, v Skruži, prameň, prameň, prameň, Maštinská voda, prameň, prameň, prameň, Studnička Magine slzy, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračky, Prameň rieky Biela Orava, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, Studnička, vyvieračka Patro, prameň, prameň, prameň, Rinka, prameň, prameň

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 14 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kráľová studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Dobrá voda, Zimná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Snoža, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 15 z 17

pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Budiná, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Minerálna voda Uhorčianka, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod chodníkom, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 16 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Válovce, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Lovinka, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Studnička 2006, prameň, Studnička, Prameň Brankovského vodopádu, prameň, rúrka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka v Kečke, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Stredné Slovensko:, 17 z 17

prameň, Prameň Richtárová, prameň, Trlenská, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička pod Šimiacim, prameň, Studnička, prameň, Vyvieračka v Tichom, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Červený kameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň

pitná voda inde

Žilinský kraj (1150x), Banskobystrický kraj (738x), Liptov (718x), okres Ružomberok (552x), okres Liptovský Mikuláš (319x), Ružomberok (237x), Horehronie (202x), okres Brezno (191x), okres Banská Bystrica (141x), okres Žilina (119x), Mikroregión Ekológ (110x), okres Martin (99x), Ľubochňa (89x), okres Zvolen (84x), okres Žiar nad Hronom (81x), okres Čadca (80x), okres Dolný Kubín (78x), Dúbrava, okres LM (72x), okres Rimavská Sobota (60x), Podsuchá (56x), Biely Potok (54x), Partizánska Ľupča (53x), Mikroregión Čierny Hron (51x), Turiec (48x), Liptovská Štiavnica (47x), Orava (45x), okres Detva (45x), Mikroregión Horehron (42x), Mikroregión Starohorská dolina (42x), okres Revúca (41x)
pitná voda v Žilinský kraj
pitná voda v Banskobystrický kraj
pitná voda v Liptov

Podobné, Stredné Slovensko:

3900x stravovanie, 1617x pitná voda, 816x pohostinstvo, 769x reštaurácia, 184x kaviareň, 165x rýchle občerstvenie, 118x bar, 104x pizzéria, 18x donáška, 17x hamburger, 15x kebab, 14x ázijská reštaurácia, 14x pivovar, 13x talianska reštaurácia, 10x verejný gril, 9x automat na mlieko, 7x čína, 4x pálenica, 2x čajovňa, 2x palacinkáreň, 1x indická reštaurácia, 1x sushi
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://stredne-slovensko.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.