Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » pamiatky » pamätník

Pamätník, Stredné Slovensko

Pamätník v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza 602 kusov pamätník.

Pamätník, Stredné Slovensko:, 1 z 11

Slovenská národná knižnica, Morový stĺp sv. Trojice, Pamätník Memoranda národa slovenského, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, Pamätník SNP - Pancierový vlak Hurban, Prva budova Matice slovenskej, Rodný dom Ľudovíta Fullu, Rodný dom P.O. Hviezdoslava, Anton Bernolák, pamätník, pamätník, Tank T-34, pamätník, 34 SNP, SNP, Martin Rázus, Jozef Dekrét Matejovie, M. R. Štefánik, Ján Chalupka, Adolf Peter Záturecký, Martin Rázus, J. Chalupka, Michal Matunák, Pamätník SNP, pamätník, Pomník Jána Bahýľa, Pamatnik Karola Roberta IV, P. O. Dobšinského, pamätník, 1. a 2. svetová vojna, Hrdinom SNP, socha, Morový stĺp, Pomník padlým hrdinom, Milan Rastislav Štefánik, Upálenie zaživa SNP-19.II.1945, Andrej Hlinka, Pamätník padlým v prvej svetovej vojne, Pamätník "Mor ho!", Jozef Gabčík, Tompa Mihály pomník, Andrej Kmeť, Cesta bez návratu, pamätník, Pamätník padlým sovietskym vojakom, SNP Špania dolina, pamätník, Socha sv. Jána Nepomuckého, Súsošie Panny Márie, Súsošie Dve ženy, Červenej armáde, Anton Šalát, Kaštieľ, pamätník, Pamätník železničiarom, pamätník, Hrdinom SNP, Georges Barazer de Lannurien, P. O. Hviezdoslav, Ján Cikker, pamätník, Pamätník SNP

Pamätník, Stredné Slovensko:, 2 z 11

Zolo Palugyay, pamätník, Pamätná tabuľa sídla vojenskej a partizánskej nemocnice, pamätník, Pamätná tabuľa akademikovi Jánovi Hovorkovi, FRANCISCI Ján pomník, Pamätná tabuľa Bieberova dedičná štôlňa, pamätník, pamätník, Blaha Lujza busta, Obelisk nádeje, pamätník, pamätník, Rodný dom prof. Dr. Jána Stanislava, Cesta pokory, Padlým občanom Lipt.Jána, SNP, Busta Štefana Višňovského, Pamätná tabuľa obetiam 2. svetovej vojny, Pamätník Zvolenského manifestu, Pamätník povstaleckým letcom, pamätník, pamätník, pamätník, Josef Miloslav Hurban, Súsošie Pieseň, pamätník, Benického dom, pamätník vyhorenia mesta, Pamätník Štefana Moyzesa, Morový stĺp, Socha padlým v 1.sv. vojne, Pomník padlým v 2.svetovej vojne, pamätník, Pamätník 1. a 2. Svetovej vojny, Čierny obelisk, Rodný dom Ing. Antona Hatiara, DRAK, Pamätník M.R. Štefánika, Socha partizána, Rumplovská, DRAK, Pamätník palatína Jozefa, Andrej Sládkovič, Pamätná tabuľa sídla Samostatného partizánskeho oddielu S. Nógrádyho, Socha Dievča s miskou, pamätník, Jef Ondriáš, pamätník, pamiatka partízánskej jednotke Michal, Pamätná tabuľa M. J. Milovovi, Ján Vojtaššák, spišský viskup, Pamätník SNP, Pamätník SNP, Pamätná tabuľa Matúšovi Tomaníkovi, Matka SNP, pamätník, Pamätník SNP, Morový stĺp, Pamätník B.S.Timravy

Pamätník, Stredné Slovensko:, 3 z 11

Pamätník padlým železničiarom, pamätník, pamätník, Obetiam vojny, pamätník, Pamätná tabuľa umučeným evanjelikom, Dvojkríž, pamätník, Pamätník obetiam 1 a 2 svetovej vojny, Hrob Dr. J. Ormai 1851-1914, Pamätná tabuľa - Janko Kráľ, Pamätná tabuľa Rudolfovi Blažovskému, Pamätník obetiam komunizmu, Socha Živena, Padlým hrdinom z II. svetovej vojny, František Wisner, Pamatník SNP, Pamätná tabuľa Židovskej náboženskej obce vo Zvolene, Pamätník padlých vojakov, Pamätná tabuľa sídla štábu ľudovej milície, Pamätník SNP, Delo, Pomník padlým vojakom Sovietskej armády, pamätník, Jazdecká socha J.M.Hurbana, pamätník, 1525-2010, pamätník, SNP, 1.sv.vojne 1914-1918, pamätník, Tomáš Hromada (1793 - 1870), pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Padlým v SNP, kamenný pranier, Johanna Miloslava Lehotska, Pamätník SNP, Slovenský dvojkríž, pamätník, Prvá budova Matice slovenskej, Pamätník SNP, pamätník, Pamätník SNP, Ján Golian, Rudolf Viest, atrakcia, Immaculata, P. O. Hviezdoslav, Pamätná tabuľa Zvolenského manifestu, Pamätník pobytu Ľ.Štúra, Pamätná tabuľa Ignácovi a Vojtechovi Wittmannovcom, Pamätná tabuľa Jozefovi Levákovi, Busta Jozefa Kozáčeka, Martinák 2012, pamätník, Pamätná tabuľa Jozefovi Kozáčekovi, Pamätná tabuľa sídla revolučných národných výborov, Pamätná tabuľa Karolovi Kuzmánymu, Pamätná tabuľa Mikulášovi Štefanovi Ferienčíkovi

Pamätník, Stredné Slovensko:, 4 z 11

Postavil Váhostav 1977-1982, Pamätná tabuľa k 750. výročiu obnovenia mestských privilégií mestu Zvolen, Busta Jozefa Cígera Hronského, Pamätná tabuľa Ľudovítovi Štúrovi, Pamätná tabuľa prestavby veže kostola, pamätník, Pamätná tabuľa Josefovi Šnejdárekovi, Pamätník Ľudovíta Štúra, Druhá budova Matice slovenskej, Pamätník Mila Urbana, pamätník, pamätník, Pamätná tabuľa Valentínovi Balašovi, Tu žil a zomrel Dušan Makovický, Pamätná tabuľa sídla II. partizánskej brigády Za oslobodenie Slovanov, Ján Lukáč, SNP, Mauzóleum Andreja Hlinku, Andrej Hlinka, pamätník, pamätník, rodný dom Dušan Makovický, Pomník padlím oslobodzujúcim vojakom v II.sv.v., pamätník, pamätník, Banský hunť, SNP, Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, Pamätník Technickej univerzity, VTNP - PTP, Jurečka 1877, Pamatnik SNP, Pamätník generálom Jánovi Golianovi a Rudolfovi Viestovi, Revitaliácia 2010, Mariánsky stĺp, pamätník, Francisco Kohári, pamätník, pamätník, Pamätník padlým v boji s Banderovcami, pamätník, pamätník, pamätník, Krista Bendová, Turul, Tu stála osada Piesky, Založenie prvého JRD v Banskobystrickom okrese, SNP, pamätník, J. Dekrét Matejovie, pamätník, SNP 1945, Obetiam 2. svetovej vojny, pamätník, Založenie prvého robotníckeho spotrebného družstva na Horehroní (1875), Rodákom padlým v 1. a 2. sv vojne, A.Hlinka, pamätník, Socha A. S. Jegorova, Pamätná tabuľa povstaleckej tlače, Pamätná tabuľa osvetovej činnosti v čase SNP

Pamätník, Stredné Slovensko:, 5 z 11

symbolický cintorín - Vrátna, pamätník, Mátiás Király, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Pomník obetiam 2. svetovej vojny a SNP, pamätník, Pamätník Plačúca fontána, Delo II.sv. vojna, Pamätník obetiam Západných Tatier, Padlým v boji proti fašizmu, I. a II. sv. vojna, Jozef Dekret Matejovie, Pomník neznámych partizánov 1945, pamätník, Pamätník, P.O. Hviezdoslav, Karolína Bullová, Tinuška, Arany János a Madách Imre, Czinka Panna, pamätník, Nemocnica, Vojenská a partizánska nemocnica, Božena Němcová, pamätník, 1914-1918, 1939-1945, Jozef Tiso, Banícke povstanie 1526, Ján Nepomucky, Jozef Škultéty, Grillparzer Franz, Tu mŕtva láska ožila, pamätník, pamätník, Socha Medveďa, Ivan Krasko, pamätník, pamätník, pamätník, Hrdinom SNP, SNP, Pomník padlým, pamätník, pamätník, Drak, pamätník, Padlým v II. svetovej vojne, pamätník, pamätník, Zajac, Pavol E. Dobšinský, pamätník, krtko, 1. a 2. svetová vojna, 1.sv.vojna 1914-1918, Štefan Tuček, Chránená archeologicka pamiatka - kostol sv.Ducha

Pamätník, Stredné Slovensko:, 6 z 11

pamätník, pamätník, SŠimon Chyla, Jozef Messerchmidt, pamätník, Padlým v I. svetovej vojne, pamätník, pamätník, Hlava, Heinrich David Wilckens, Pavol E. Dobšinský, pamätník, Socha, SNP, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník Dr. V. Clementisa, Anděl strážný, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník stavitelom cesty na Smrekovicu 1935, SNP, Pamätník SNP, Matej Bel Funtík, pamätník, Pamätník SNP, pamätník, SNP, pamätník, SNP 1944, pamätník, Karol Salva, pamätník, SNP, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník Na skalách, Kríž, Socha Panny Márie s dieťaťom, pamätník, pamätník, Principi Augusto de Saxo Cobutg et Gotha, Samuel Reuss, Ján Okál, Rudolf Viest, Jozef Kútnik-Šmálov, Peter Galan-Skalanovič, pamätník, pamätník, Pomník Rumunským osloboditeľom, Štefan Olos, SNP, Partizánsky zväz Stalin

Pamätník, Stredné Slovensko:, 7 z 11

Tomáš Chovan, Dr. Gustáv Mauricius Reuss, pamätník, Stanislav Lučanský, Pomník obetiam II. svetovej vojny, Ján Pavol II., Pamätník hrdinov SNP, Sovietsky veliteľ, Božie muky, pamätník Zdenky Schelingovej, pamätník, Ľudovít Greiner, Viest, pamätník, SNP, I. a II. sv. vojne, pamätník, Pacho, pamätník, Pamätník SNP, pamätník, pamätník, pamätník, Bálint Balassi, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, sv. Anton Paduánsky, pamätník, pamätná tabuľa k návšteve A. Hlinku, pamätník, pamätník, Kamenný most, pamätník, Pamätník Francúzskych partizánov, Pamätník SNP, pamätník, pamätník, Partizáni SNP, 1914-1918, pamätník, Pamätník SNP, 1928, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník 2. svetovej vojny, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Letecké nešťastie 7. 10. 1944, pamätník, SNP, pamätník, pamätník, pamätník, Rowlandov kameň, Štyria neznámi Sovjetskí vojaci

Pamätník, Stredné Slovensko:, 8 z 11

Kamenná žena, Pomník zasypaným lavínou, Benický 1939, pamätník SNP, Duško Holý-lavína, Pomník SNP, Vladimír Žikeš, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Hrob padlých hrdinov SNP, pamätník Jána Švermu, Neznámi bojovníci, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Hory naše hory, SNP 31.X.1944, 1.sv.vojny, Horár Sever, SNP 26.3.1945, Pamatník SNP, Banská mohyla, Memory Tinka 1988-2014, Pamätník Michala Krála, Pamätník SNM, Pamätník Michala Krála, Aspirantom ČSLA, kôl, pamätník, kôl, kôl, A. S. Jegorov, kôl, Evka 1978-2004, pamätník, kôl, kríž, kôl, Pertizán Vasil Jarošenko Minor, Tragicky zahynul 26 r., Masarykova cesta, pamätník, Partizánsky pamätník, vrchol, 1934, Pamätník leteckého nešťastia, pamätník, Pamätník SNP, pamätník, Letecka katastrofa 1980, Ing. Milan Jurečka, Pamätník neznámemu bojovníkovi, Kríž Jána Pavla II. 2003, Kremnička, pamätník, pamätník

Pamätník, Stredné Slovensko:, 9 z 11

30 SNP, Pomník obetiam Veľkej Fatry, Pamätník pádu lietadla s bojovníkmi SNP, pamätník, Memory SNP - Hybe, Pamätník popravených, Memory MAŤO 1963-2013, Pamätník Poľovnícke združenie Jánska dolina, pamätník, pamätník, Hrdinom SNP, pamätník, Jozef Gabčík, Kríž, Samo Chalupka, Pamätník SNP, Pamätník SNP, Lesnícky Symbolický cintorín, Pamätné miesto SNP, SNP, pamätník, pamätník, Geocachce Javorovy Vrch, 1. sv. vojna, Pomník SNP, SNP, SNP, pamätník, Šlávka 2004, 2. sv. vojna, Antón Smieška 13.4.1986, SNP, SNP, Pamätník SNP, pamätník, Ján Marušin, Pamätník hrdinom SNP, Panski Kopec, pamätník, Banska, pamätník, Pamätník padlým v SNP, Dr. Pavol Hložný (1904 - 1944), pamätník, pamätník, Alojz Babic 1941, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník padlým, pamätník, Kríž Slovanskej vzájomnosti, pamätník, SNP, SNP, pamätník, J.F.Pustovgar, pamätník, pamätník, pamätník

Pamätník, Stredné Slovensko:, 10 z 11

pamätník, Pamätník SNP, Tri kríže, pamätník, Hrdinom SNP, Ökoturizmus kopjafa, Pamätník SNP, pamätník, Pomník Václava Vraného, Symbolický cintorín pri Zverovke, Národná kultúrna pamiatka Kalište, memory Peter Mlynárik, Partizánsky cintorín, Oravcové, pamätník, pamätník, Pamätník I. československého armádneho zboru, Tri kríže, pamätník, Pomník hrdinom SNP, pamätník, Lavína-r.2000, pamätník, pamätník, J.F.Pustovgar, Miro Kuc, pamätník, Marián Havlíček, Božie muky, Poľná nemocnica, SNP, RALLYE TATRY, Miesto artikulárneho kostola Paludza, pamätník, SNP, Pamätník SNP, Pomník padlým v SNP, pamätník, Piatrová, pamätník, Pád vrtuľníka, SNP, pamätník, Pomník Kráľovskej rumunskej armády, pamätník, pamätník, Pamätník Prof. Klementa Hubača, Pamätná tabuľa Václavovi Hanuliakovi, Pamätník prof. Bezačinského, pamätník, Partizánsky kanón, pamätník, Pamätnik francúzskych partizanov, Jan Mec, Pomník Sovietskej armády, pamätník, pamätník, pamätník, Monument Jána Pavla II, pamätník, Monument Ježiša Krista, pamätník

Pamätník, Stredné Slovensko:, 11 z 11

Hrob rumunských a sovietskych partizánov, Mogiła żołnierza

pamätník inde

Banskobystrický kraj (440x), Žilinský kraj (278x), Liptov (159x), okres Liptovský Mikuláš (102x), Horehronie (85x), okres Zvolen (85x), okres Ružomberok (85x), okres Brezno (74x), okres Veľký Krtíš (68x), Mikroregión Ekológ (59x), okres Banská Bystrica (55x), okres Rimavská Sobota (41x), Zvolen (39x), okres Žilina (32x), okres Martin (31x), Ružomberok (30x), okres Revúca (29x), Turiec (25x), okres Žiar nad Hronom (22x), Mikroregión Čierny Hron (22x), okres Lučenec (22x), okres Žarnovica (21x), Mikroregión Poiplie (19x), Orava (19x), Mikroregión Sitno (18x), okres Banská Štiavnica (18x), Partizánska Ľupča (18x), obec Demänovská Dolina (16x), Banská Štiavnica (16x), Mikroregión CHOPOK - JUH (15x)
pamätník v Banskobystrický kraj
pamätník v Žilinský kraj
pamätník v Liptov

Podobné, Stredné Slovensko:

1005x pamiatka, 602x pamätník, 92x fontána, 85x vojenský bunker, 78x hrad, 73x socha, 28x zrúcanina, 19x hraničný kameň, 14x kaštieľ, 13x banícka šachta, 1x zámok
Hľadáme pamatnik, OSM tagy: historic = 'memorial' or historic = 'monument'.
ilustračný obrázok k Pamätník, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://stredne-slovensko.oma.sk/pamiatka/pamatnik

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.