Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » duchovno » kostol

Kostol, Stredné Slovensko

Kostol v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Drevený kostolík Všetkých svätých, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätého Jána Bosca, Evanjelický kostol, Povýšenia svätého Kríža, kostol, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, svätého Gorazda, kaplnka sv. Anny, Ducha Svätého Podlavice, Synagóga Brezno, Drevený artikulárny kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka svätej Hildegardy, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, Božieho milosrdenstva, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), svätého Ondreja, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätého Františka, kostol, svätého Juraja, Kostol evanjelický a.v., Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Kostol, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Svätého Kríža, Božského srdca, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kaplnka Jergištôlňa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätej Barbory, kostol, Kaplnka sv. Ondreja, Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kostol svätej Kataríny, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Božieho hrobu, Kostol Panny Márie Snežnej, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, svätého Andreja, svätých Heleny a Krista Kráľa, Kaplnka sv. Márie, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kostol sv. Joachima a Anny, obrátenia svätého Pavla, svätého Jakuba, Panny Márie (saleziáni), narodenia Panny Márie, svätého Ladislava, svätého Michala archanjela, svätých Cyrila a Metoda, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Farský úrad, svätého Matúša, ecav

Kostol, Stredné Slovensko:, 3 z 17

svätého Jána Nepomuckého, svätej Anny, kostol, 2. zastavenie, 3. zastavenie, 1. zastavenie, pastoračné centrum, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Martina, Panny Márie, svätého Fantiška z Assissi, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka, kostol, svätého Ladislava, kostol, Synagóga, Najsvätejšej Trojice, kostol, Panny Márie Kráľovnej anjelov, kostol, kostol, Kaplnka, Kaplnka u Dobrého pastiera, svätätého Michala archanjela, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, svätého Jozefa, kostol, svätého Perta z Alkantary, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Všetkých svätých, Jehovisti, svätých Cyrila a Metoda

Kostol, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Sedembolestnej Panny Márie, svätej Kataríny, svätého Juraja, kostol, neologická synagóga, kostol, kostol, Zvonica, kostol, kostol, Nemocničná kaplnka, Trojjediného Boha, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, svätých Šimona a Júdu, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Povýšenia svätého kríža, svätej Barbory, kostol, Kríž, kostol, kostol, kostol, Kostol Brezovica, Dobrého Pastiera, Zvonica, kostol, Kostol sv. Martina, kostol, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, Kaplnka pod Skalkou, Kostol svätej Alžbety, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kalvínsky kostol, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, Dom sv. Faustíny, kostol, svätého Martina, Povýšenie svätého kríža

Kostol, Stredné Slovensko:, 5 z 17

Kaplnka, kostol, kostol, Kaplnka sv. Floriána, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Jána Evanielistu, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Štefana Kráľa, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, svätej Alžbety, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Pia z Pietrelciny, sv. Alžbety, svätého Ladislava, svätého Štefana Uhorského, Ježiš dobrý pastier, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Matúša, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol najsvätejšej trojice, Zvonica, kostol, kostol, kostol, kostol, Obetovanie Pána, kostol, Povýšenie svätého kríža, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Ducha svätého, kostol, Kostol svätého Klimenta, kostol, Zvonica, Čabrad, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Evanielicky kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, sv. Matúša

Kostol, Stredné Slovensko:, 6 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Matúša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej trojice, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, Evanjelická fara, kostol, kostol, Krista Kráľa, Narodenia Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, ECAV, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Pany Márie, kostol, kostol, Kostol Sv. Michala, kostol, kostol, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 7 z 17

kostol, Kaplnka nad Poluvsím, kostol, Svätej Trojice, kostol, kostol, kostol, Kostol Božského Srdca Pána Ježiša v Oravská Polhora, kostol, kostol, svätých Filipa a Jakuba, Kostol československej cirkvi husitskej, svätého Ondreja, svätého Jána, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jozefa, Kostol Sv. Alžbety, kostol, Kostol sv. Dominika, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätých Šimona a Júdu, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Synanogóga, kostol, svätého Ondreja, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, Zvonica, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, ECAV, kostol, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť

Kostol, Stredné Slovensko:, 8 z 17

kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv.Barbora, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Joachima a Anny, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Ondreja, narodenia Panny Márie, svätého Michala, Kaplnka, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Demetera, Jána Krstiteľa, Banícka kaplnka, Premenenia Pána, Premenenia Pána, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, sv, Anna, kostol, svätého Martina, svätého Michala, kostol, Kaplnka, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Farský kostol Panny Márie Snežnej, Božského srdca, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 9 z 17

svätých Cyrila a Metoda, svätého Michala Archaniela, kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Jána, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Kaplnka piesky, kostol, Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie v Rabči, kostol, kostol, kostol, kostol, ECAV, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Zvonica, kostol, svätého Antona Paduánskeho, svätého Vendelína, kaplnka sv.Jána Nepomuckého, Panny Márie, starý kostol, kostol, Kaplnka Nanebovzatie Panny Márie, kostol, kostol, Apsida Kostola Márie kráľovnej anjelov, kostol, kostol, kostol, Bazilika Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Anjela strážcu, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 10 z 17

svätého Michala, svätého Antona opáta, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Povýšenia svätého kríža, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, kostol, sv. Jána Evanjelistu, Svätej trojice, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, sv.Cyril a Metod, Sv. Michala Archanjela, Kostol nad Kalváriou, svätej Trojice, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kaplnka Sv. Urbana, kostol, kostol, kostol, svätej Marie Magdalény, kostol, kostol, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Františka Serafínskeho, kostol, sv. Juraja

Kostol, Stredné Slovensko:, 11 z 17

kostol, svätej Trojice, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, svätého Ladislava, Božského srdcea Ježišovo, kostol, najsvätejšej Trojice, panny Márie, svätého Františka z Assisi, Evanielický kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Karmelskej, Povýšenie Svätého kríža, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätých Svorada a Benedikta, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Martina, Hrobka Ostroluckých, Sv.Jána Nepomuckého, svätých Cyrila a Metoda, Povýšenia svätého Kríža, narodenia Panny Márie, kostol, panny Márie Fatimskej, kostol, svätých Petra a Pavla, svät. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, Nanebevzatie Panny Márie, Nový Kostol Brezovica, kostol, kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 12 z 17

kostol, kostol, Modlitebňa v Jakubovanoch, svätého Martina biskup, kostol, kostol, svätého Ondreja, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, Cintorínska kaplnka, kostol, kostol Sv. Ladislava, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, Kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Mária, Kostol Sv. Gála, kostol, Kaplnka Sedembol. P. Márie, kostol, Panny Márie, Nájdenia sv. Kríža, sv. Cyrila a Metoda, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Ružencovej Panny Márie, svätého Juraja, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, Panny Márie Lurdskej

Kostol, Stredné Slovensko:, 13 z 17

Panny Márie, Narodenia Panny Márie, Božškého srdca, Kaplnka sv. Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Cyrila a Metoda, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Sv. Gála, kostol, kostol, svätej Barbory, kostol, zvonica, svätého Antona Paduánskeho, svätej Anny, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, svätäho Jozefa, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Mikuláša, svätého Martina, Meno Panny Márie, kostol, Artikulárny kostol sv. Michala, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, Krista Kráľa, kostol, kostol, Panny Márie ružencovej, kostol, kostol, Kostol Povýšenia svätého Kríža v Sihelné, kostol, kostol, Kaplnka Sv. Michala, kostol, Kríž - Červené, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 14 z 17

kostol, Sionská hora matky božej, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol sv. Kataríny, kostol, sv. Martina, dom smútku, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Povýšenia svätého kríža, Premenenia Pána, Navštívenia Panny Márie, kostol Najsvätejšej Trojice, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, Sv.Michal, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, Očišťovania Panny Márie, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, svätého Gála, kostol, kostol, Káplonka (historický názov), inak Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, svätej Terézie z Lisieux, Všetkých svätých, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 15 z 17

kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, Babtisti - Cirkevný zbor, kostol, kostol, kostol, kostol, Mauzóleum, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, Najsvätejšej trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Nanebovzatie Panny Márie, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, Petra a Pavla, sv. J. Nepomucký, svätého Jakuba, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Zvestovania Panny Márie, Kaplnka, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, Sv. Mária, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla

Kostol, Stredné Slovensko:, 16 z 17

svätého Imricha, kostol, svätých Šimona a Judy, svätého Mikuláša, svätého Juraja, svätej Kataríny, kostol, svätého Jozefa, svätého Jakuba, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, ECAV, sv. Kataríny, Evanjelický kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Galusa, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, svätej Margity, kostol, svätej Anny, Všech svätých, kostol, kostol, sv. Mária, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, kostol, Božského Srdca Ježišovho, Kostol Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, kostol, Všetkých svätých, Panny Márie, kostol, Sv.Jozef, evanjelický a.v. kostol, Kostol sv. Márie Magdalény, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 17 z 17

kostol, svätej Alžbety, kostol, svätého Juraja, Cintorínska kaplnka, kostol, kostol, kostol, svätých Filipa a Jakuba, kostol, kostol, svätého Mikuláša, svätej Márie, kostol, Zvonica, Dobrého Pastiera, Panny Márie, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Panny Márie, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol

kostol inde

Banskobystrický kraj (876x), Žilinský kraj (735x), Liptov (247x), okres Ružomberok (169x), Orava (142x), Horehronie (142x), okres Liptovský Mikuláš (133x), okres Žilina (125x), okres Veľký Krtíš (111x), okres Brezno (97x), okres Banská Bystrica (94x), Mikroregión Sitno (89x), okres Rimavská Sobota (87x), okres Žiar nad Hronom (85x), okres Banská Štiavnica (80x), okres Dolný Kubín (79x), okres Lučenec (77x), okres Čadca (75x), okres Žarnovica (74x), Mikroregión Ekológ (69x), Turiec (63x), okres Bytča (60x), okres Revúca (58x), okres Kysucké Nové Mesto (57x), okres Námestovo (55x), okres Zvolen (54x), okres Krupina (49x), Banská Štiavnica (48x), okres Martin (47x), Ružomberok (46x)
kostol v Banskobystrický kraj
kostol v Žilinský kraj
kostol v Liptov

Podobné, Stredné Slovensko:

3728x duchovno, 1455x kostol, 1206x cintorín, 741x kríž, 321x kaplnka, 5x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://stredne-slovensko.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.