Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » duchovno » kostol

Kostol, Stredné Slovensko

Kostol v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Drevený kostolík Všetkých svätých, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätého Jána Bosca, svätého Gorazda, Evanjelický kostol, svätej Trojice, Povýšenia svätého Kríža, kostol, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, kaplnka sv. Anny, Ducha Svätého Podlavice, Synagóga Brezno, Drevený artikulárny kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka svätej Hildegardy, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, Božieho milosrdenstva, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), svätého Ondreja, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätého Františka, Kostol evanjelický a.v., Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Kostol, Stredné Slovensko:, 2 z 17

kostol, kostol, Božského srdca, kostol, Svätého Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, kaplnka Jergištôlňa, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätej Barbory, Kaplnka sv. Ondreja, kostol, Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, Farský kostol sv. Jána Nepomuckého, kostol, Evanjelický kostol, Kostol svätej Kataríny, kostol, kostol, Kostol Panny Márie Snežnej, Božieho hrobu, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, svätého Andreja, svätých Heleny a Krista Kráľa, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Márie, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Štefana, kostol, kostol, Kostol sv. Joachima a Anny, svätého Ladislava, obrátenia svätého Pavla, svätého Jakuba, svätého Michala archanjela, svätých Cyrila a Metoda, narodenia Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, Panny Márie (saleziáni), kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie

Kostol, Stredné Slovensko:, 3 z 17

kostol, Farský úrad, svätej Anny, svätého Jána Nepomuckého, svätého Matúša, ecav, kostol, 2. zastavenie, 3. zastavenie, 1. zastavenie, Sedembolestnej Panny Márie, pastoračné centrum, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Fantiška z Assissi, Panny Márie, svätého Martina, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, svätého Ladislava, Synagóga, kostol, Najsvätejšej Trojice, Kaplnka navštívenia panny Márie, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Kráľovnej anjelov, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kaplnka u Dobrého pastiera, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätätého Michala archanjela, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Božského srdca Ježišovho, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Perta z Alkantary, svätej Kataríny, kostol, kostol, kostol, kostol, neologická synagóga

Kostol, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Všetkých svätých, svätého Juraja, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, svätého Jána Evanielistu, kostol, kostol, kostol, kostol, Ježiš Kristus, Trojjediného Boha, Zvonica, Zvonica, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, svätých Šimona a Júdu, Krista Kráľa, Povýšenia svätého kríža, kostol, Kaplnka, Kostol sv. Kozmu a Damiána, kostol, Kríž, svätej Barbory, kostol, Dobrého Pastiera, Zvonica, Kaplnka, kostol, Kostol Brezovica, kostol, kostol, Kostol sv. Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Kostol svätej Alžbety, svätého Jána, Kaplnka pod Skalkou, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, Kaplnka sv. Floriána, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, svätých Joachima a Anny

Kostol, Stredné Slovensko:, 5 z 17

kostol, Dom sv. Faustíny, kostol, Kaplnka, kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, Povýšenie svätého kríža, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätého Štefana Kráľa, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätej Alžbety, kostol, Kaplnka sv. Pia z Pietrelciny, kostol, Jehovisti, kostol, svätej Alžbety, kostol, svätého Ladislava, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, kostol, sv. Alžbety, kostol, svätého Jozefa, Kostol najsvätejšej trojice, kostol, svätého Matúša, kostol, kostol, Ježiš dobrý pastier, svätého Štefana Uhorského, Nemocničná kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ducha svätého, kostol, kostol, Povýšenie svätého kríža, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Obetovanie Pána, Kostol svätého Klimenta, Zvonica, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 6 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Matúša, kostol, svätého Matúša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Čabrad, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, Evanielicky kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätej Márie Magdalény, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, Evanjelická fara, kostol, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, Najsvätejšej trojice, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, ECAV, svätého Martina, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka nad Poluvsím, Kostol Božského Srdca Pána Ježiša v Oravská Polhora, kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 7 z 17

kostol, svätého Ladislava, Kostol Sv. Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Pany Márie, kostol, kostol, Svätej Trojice, svätej Alžbety, kostol, Kaplnka sv. Michala, kostol, kostol, Kostol československej cirkvi husitskej, svätých Filipa a Jakuba, sv.Cyril a Metod, kostol, svätého Jána, Kostol sv. Dominika, kostol, svätého Ondreja, svätej Anny, Panny Márie, svätého Jozefa, kostol, Kostol Sv. Alžbety, kostol, svätého Lukáša, kostol, 1, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, Synanogóga, svätého Ondreja, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, svätých Šimona a Júdu, 2, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 8 z 17

kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Zvonica, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Kaplnka sv.Barbora, ECAV, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Demetera, kostol, kostol, Kaplnka, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Ondreja, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Michala, Michala archanjela, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie

Kostol, Stredné Slovensko:, 9 z 17

Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Farský kostol Panny Márie Snežnej, kostol, Banícka kaplnka, Kaplnka, kostol, Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, sv, Anna, svätého Martina, Božského srdca, kostol, Premenenia Pána, svätého Michala Archaniela, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka piesky, kostol, kostol, kostol, ECAV, kostol, Navštívenia Panny Márie v Rabči, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, kostol, Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, svätého Jána, svätého Mikuláša, kostol, Kaplnka Nanebovzatie Panny Márie, kostol, Panny Márie, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, starý kostol, Zvonica, kostol, Apsida Kostola Márie kráľovnej anjelov, svätého Anjela strážcu, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 10 z 17

Bazilika Narodenia Panny Márie, svätého Vendelína, kostol, kostol, kaplnka sv.Jána Nepomuckého, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätej trojice, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Kaplnka, kostol, sv. Jána Evanjelistu, svätého Antona opáta, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, Kostol nad Kalváriou, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, kostol, kostol, kaplnka Sv. Urbana, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol ECAV, kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 11 z 17

svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Františka Serafínskeho, kostol, kostol, svätej Trojice, kostol, sv. Juraja, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Marie Magdalény, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ladislava, svätého Michala, kostol, svätého Františka z Assisi, Panny Márie Karmelskej, Božského srdcea Ježišovo, Evanielický kostol, kostol, kostol, panny Márie, kostol, kostol, Povýšenie Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, Kostol Sv. Michala, svätého Michala, najsvätejšej Trojice, kostol, Dom smútku, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Hrobka Ostroluckých, panny Márie Fatimskej, svätých Svorada a Benedikta, svät. Jána Krstiteľa, kostol, Povýšenia svätého Kríža

Kostol, Stredné Slovensko:, 12 z 17

kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Martina, Sv.Jána Nepomuckého, Nový Kostol Brezovica, Nanebevzatie Panny Márie, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Martina biskup, kostol Sv. Ladislava, kostol, svätej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Cintorínska kaplnka, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, svätého Ondreja, kostol, Kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Modlitebňa v Jakubovanoch, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, svätej Anny, svätého Juraja, Panny Márie, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Panny Márie Lurdskej

Kostol, Stredné Slovensko:, 13 z 17

svätej Barbory, Kaplnka sv. Michala archanjela, Nájdenia sv. Kríža, kostol, kostol, kostol, Kostol Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, zvonica, kostol, Kaplnka, Kostol Sv. Gála, svätého Antona Paduánskeho, Sedembolestnej Panny Márie, Narodenia Panny Márie, kostol, Kaplnka Sedembol. P. Márie, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Božškého srdca, kostol, kostol, Kostol Sv. Gála, Kaplnka Panny Márie, sv. Mária, sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Meno Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, sv. Martina, Kríž - Červené, kostol, Krista Kráľa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, Sionská hora matky božej, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol, kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 14 z 17

Kostol Povýšenia svätého Kríža v Sihelné, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Artikulárny kostol sv. Michala, kostol, kostol sv. Kataríny, Panny Márie ružencovej, kostol, svätého Michala Archanjela, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Kaplnka Sv. Michala, svätäho Jozefa, kostol, dom smútku, kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Premenenia Pána, kostol, kostol Najsvätejšej Trojice, svätého Martina, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, Sv.Michal, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Navštívenia Panny Márie, kostol, svätej Terézie z Lisieux, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 15 z 17

Všetkých svätých, Všetkých svätých, svätého Gála, Očišťovania Panny Márie, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Povýšenia svätého kríža, Všetkých svätých, kostol, kostol, Káplonka (historický názov), inak Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, Mauzóleum, kostol, sv. J. Nepomucký, kostol, Narodenia Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Všetkých svätých, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, Najsvätejšej trojice, kostol, kostol, Kaplnka, Zvestovania Panny Márie, kostol, kostol, Babtisti - Cirkevný zbor, Nanebovzatie Panny Márie, kostol, kostol, Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého

Kostol, Stredné Slovensko:, 16 z 17

kostol, svätého Jakuba, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, svätého Michala, svätého Imricha, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, svätého Jakuba, kostol, Sv. Mária, Všetkých svätých, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Mikuláša, kostol, svätého Michala, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, svätého Galusa, svätých Šimona a Judy, kostol, svätej Margity, kostol, Evanjelický kostol, sv. Kataríny, kostol, kostol, kostol, kostol, ECAV, kostol, kostol, kostol, Sv.Jozef, kostol, Panny Márie, Cintorínska kaplnka, kostol, svätého Juraja, svätého Mikuláša, Všech svätých, kostol

Kostol, Stredné Slovensko:, 17 z 17

kostol, kostol, kostol, evanjelický a.v. kostol, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, Zvonica, kostol, svätej Alžbety, svätého Jána Krstiteľa, svätej Alžbety, kostol, sv. Mária, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, svätej Kataríny, svätej Márie, Kostol Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kostol sv. Márie Magdalény, Dobrého Pastiera, kostol, kostol, kostol, svätých Filipa a Jakuba, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

kostol inde

Banskobystrický kraj (878x), Žilinský kraj (742x), Liptov (248x), okres Ružomberok (171x), Orava (146x), Horehronie (142x), okres Liptovský Mikuláš (132x), okres Žilina (126x), okres Veľký Krtíš (111x), okres Brezno (97x), okres Banská Bystrica (94x), Mikroregión Sitno (89x), okres Rimavská Sobota (87x), okres Žiar nad Hronom (85x), okres Dolný Kubín (80x), okres Banská Štiavnica (80x), okres Lučenec (78x), okres Čadca (75x), okres Žarnovica (74x), Mikroregión Ekológ (69x), Turiec (63x), okres Bytča (60x), okres Revúca (59x), okres Kysucké Nové Mesto (57x), okres Námestovo (55x), okres Zvolen (54x), okres Krupina (49x), Ružomberok (48x), Banská Štiavnica (48x), okres Tvrdošín (48x)
kostol v Banskobystrický kraj
kostol v Žilinský kraj
kostol v Liptov

Podobné, Stredné Slovensko:

3747x duchovno, 1464x kostol, 1209x cintorín, 746x kríž, 323x kaplnka, 5x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://stredne-slovensko.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.