Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko

Autobusová zastávka v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Košická, TESCO hypermarket, VÚB, TESCO, TESCO,parkovisko, VÚB, Hurbanova, Spanyolova, nemocnica, Ul.Štefánikova, Spanyolova, nemocnica, Železničná stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Obchodná, Považská Bystrica,,ABŠO, Matice slovenskej, Závodská, Hlinská, Žitná, Závodského, Závodského, Vysokoškolákov, plaváreň, Veľká okružná, AUPARK, Poštová, Považské Podhradie,priem.areál II, Pri celulózke, Považské Podhradie,priem.areál II, Univerzitná, Tulipánová, Predmestská, Smreková, Mostná, Stodolova, Jaseňová, Limbová, Považská Teplá,Zálužie, Považská Teplá,Zápotočie, Sídl.Stred, Považská Teplá,Zálužie, Považská Teplá,Jednota, Polícia, Považská Teplá,č.d.221, Považská Teplá,č.d.221, Rudnayova, Poľná, Hálkova, Považská Teplá,chata, Fatranská, Považská Teplá,močiare, Hlinská, Považská Teplá,Vrtižer, Rybné námestie, Na Horevaží, TESCO hyper., Považská Teplá,č.d.56, Hurbanova, IV.ZŠ, Považská Teplá,močiare, Považská Teplá,Jednota, Sv. Cyrila a Metoda, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Pekárne, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Ul.Podhorská II, Považské Podhradie,LZ, Zakvášov,konečná, Pri moste, Autobusová stanica, Hromadné garáže, Slnečné námestie, Mateja Bela, Ul.Štefánikova, Košická, TESCO hypermarket, Považské Podhradie,LZ, ZŠ sv.Augustína, SPŠ, Ul.Nálepkova, MTS, Ul.Lečkova,IBV, MTS, Pekárne, Ul.Lečkova,IBV, SPŠ, Hromadné garáže, ZŠ sv.Augustína, Atrium Dubeň, Dom služieb, 15, 6, Ul.Podhorská I, 14, 12, 5, 10, 16, 19, 11, 8, 17, 18, 9, 13, Pošta, Ul.Sl.partizánov I, Ul.Sl.partizánov I, 1, 7, 4, 2, Na Horevaží, TESCO hyper., 3, TESCO hypermarket, Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Žilinská univerzita, TESCO, Lúčky, Orange, Nemocnica

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 3 z 17

Sekier,Tesco, Johnson Controls, Valaská, odbočka na sídlisko, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, TESCO, Sekier,Tesco, Horný Badín, Môťová,Shell, BILLA, Fiľakovská cesta, Billa, Fiľakovská cesta, Billa, Tesco, TESCO, TESCO, Môťová,Shell, Ďubákovo, TESCO, Lietavská Svinná, chaty, Hliník nad Hronom, pošta, Hviezdoslavova, Park, Košúty BILLA, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Počúvadlo, tábor, Podhradie,ZŠ, Spanyolova, nemocnica, Štefanov nad Oravou, SAD, Banská Štiavnica, SAD, Štefánikovo námestie, Banská Štiavnica, Úrad práce, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Banská Štiavnica, Úrad práce, Námestie.Sv. J. Bosca, Kynceľová, rázcestie, Námestie.Sv. J. Bosca, Bratislavská, Na Hrbe, Žilina, Kragujevská, Kysucké Nové Mesto, pri moste, SAD, Lietavská Svinná, Lhota, Lietavská Svinná, ObÚ, Priemyselná, Priemyselná, MHD Štadión TJ ZŤS, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, otočka, MHD Ul.Sládkovičova, Kragujevská, Kragujevská

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Závodská, Sv. Cyrila a Metoda, Rajecká, ELV, Krásno nad Kysucou, sídlisko Struhy, Cestárska, Bánovská cesta, Mazorníkovo, Zdroj, Krásno nad Kysucou,pri moste, Žilina,AS (7), Reštaurácia LUX, Reštaurácia LUX, Bánovská cesta, Senica, otočka, Galéria Ľ.Fullu, Senica, otočka, Senica, Jednota, Sliač, pomník, Kúpalisko, Kúpalisko, Senica, Jednota, Pri moste, Lietavská Svinná, ObÚ, Lietavská Svinná, Barčiak, autobusová zastávka, Liptovský Mikuláš, AS, Babkov, Imrišek, Furdekova, Demänová rázcestie, Demänová rázcestie, Okresný úrad, Oravská priehrada,koruna, Demänová rázcestie, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, THK, Kostiviarska, žst., Lietavská Lúčka,cementáreň, Lietavská Lúčka,cementáreň, THK, Detva, ZŠ, THK, otočka, Žilina,AS (výstup), Závodská, Rooseveltova nemocnica, Úrad PV SR, Kostiviarska, Námestie Štefana Moysesa, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Kostiviarska, Oceliarska, Závodská, Matice slovenskej, Žilina,A.Bernoláka, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Detva, rešt. Siroň, THK, rázcestie, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Detva, rešt. Siroň

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 5 z 17

Dom služieb, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, autobusová zastávka, Rajecká, Stavomontáže, Považské Podhradie,kaštieľ, Žilina,AS (5), Rakytovce, ihrisko, Nemocnica, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, autobusová zastávka, Považské Podhradie,cintorín, autobusová zastávka, Stupy, otočka, Stupy, otočka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kysucké Nové Mesto, Vajanského ul., Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Považské Podhradie,ZŠ, Ul.Sl.partizánov II, Stupy, Jednota, Rakytovce, Podlavice, PD, Sliač, kult.dom, Kamenná, obchodné centrum, Saleziánska, Ul.Sl.partizánov II, Kamenná, Domáce potreby, Kamenná, obchodné centrum, Kamenná, Domáce potreby, Rakové, Sliač, kult.dom, Dolná Trnovská, Jakub, kostol, Čierny Balog, OcÚ, Magočovská, Na lány, Jakub, kostol, Kultúrny dom, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Svätokrížske námestie, Považské Podhradie,Križan, Buková, Dolná Trnovská, Reštaurácia Hviezda, Horná Trnovská, Ovocinárska, Prievidza, Kopanice, V. Clementisa, Ovocinárska, Rajecká, ELV, Námestie hrdinov, Banská Štiavnica, OSC, Prievidza, Kopanice, V. Clementisa

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 6 z 17

Prievidza, Kopanice, lesný park, Horná Trnovská, Považská Teplá,autocamp., Rosinská, VÚVT, Prievidza, Včelárska, Reštaurácia Hviezda, Buková, autobusová zastávka, Nemocnica, Zvolenská cesta, stred, Zemiansky Kvašov, Tulská, Potoky, Zvolenská cesta, stred, Potoky, Kyjevské námestie, Zvolenská cesta, sever, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Zvolenská cesta, sever, Šalková, rázcestie, STK, Atrium Dubeň, Vysokoškolákov, plaváreň, Kremnička, TWD, Kostiviarska, rázcestie, Horný Vadičov, Bizík, Skubín, Jednota, Banská Štiavnica, Nový zámok, Ul.Lánska, Ul.Lánska, Považská Teplá,č.d.56, Rosinská, plem. podnik, Skubín, Jednota, Veľká okružná, Rosinská, plem. podnik, Banská Štiavnica, Piarska brána, Rosinská, VÚVT, Zemiansky Kvašov II, Teplička nad Váhom,Záhradníctvo, Horný Moštenec III, H. Vajanského, Rudlovská cesta, podjazd, Žilina,Mliekárne, Horný Vadičov, Kamence, Bernolákova, STK, Iliaš, pri moste, Štefánikovo nábrežie, Úsvit, Zadné Halny, píla, Úsvit, Rajecká, mliekarne, Iliaš, pri moste, Šebešťanová,priem.areál, Špania Dolina, Nám. S. H. Vajanského, Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Rudlová, kpt. Jaroša, Rudohorská, stred

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 7 z 17

Pršianska cesta, I., Kokava nad Rimavicou, nám., Žilina,Mliekárne, Kokava nad Rimavicou, nám., Rudohorská, stred, Partizánska cesta, čerp. stanica, Banská Štiavnica, MÚ, autobusová zastávka, Dukelských hrdinov, Rázcestie Rudlová, Rázusova, ŽSR, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta, Sásovská cesta, Uľanka, otočka, sídl. západ ZŠ, Pažite, Polícia, Brezno, Dolinka, Sásovská cesta, Uľanka, otočka, Žilina,A.Bernoláka, Brezno, Vrch Dolinka, Veľká okružná, AUPARK, Národná, Národná, Zvolenská cesta, juh, Sásovská cesta, Brezno, Dolinka, Zvolenská cesta, juh, Š. Záhorského, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta, Strieborné námestie, Podvažie II, Strieborné námestie, Krásno nad Kysucou, sídlisko Struhy, Tlačiareň, Valaská, sídlisko, Podmanín,konečná, Podvažie I, Partizánska cesta, SVP, Počúvadlo, Krížna, Krásno nad Kysucou,ústredie, MHD Vrútky autobusová stanica, ČSA, Veľká okružná, 10, Jadran, Tlačiareň, Internátna, 4, Cintorínska, Jadran, Haličská cesta, Gymnázium, Šalková, rázcestie, Cintorínska, Haličská cesta, Gymnázium, Rajecké Teplice, Poluvsie, Katrena

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 8 z 17

Partizánska cesta, čerp. stanica, Mýto, Praznov II, Partizánska cesta, Poľovnícka reštaurácia, Hôrecká, Brezno, Na rovniach, Rajecké Teplice, Poluvsie, rázcestie, Pri celulózke, Štefánikovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Brezno, Na rovniach, Varín, Základná škola, Podháj, SZU, Cesta k nemocnici, Varín, Základná škola, Poštová, Pivovar, Partizánska cesta, Mýto, Hviezdoslavova, Magurská, Pod vinicou, Uľanská cesta, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Počúvadlo, jazero, MHD Hotel TURIEC, Podlavická cesta, Hôrecká, MHD Ul.Červenej armády, Magurská, Hrabovo,lanovka, autobusová zastávka, Rajecké Teplice, Poluvsie, č.d. 47, Pod vinicou, Podmanínska cesta, Hollého, ZVT, ZVT, K cintorínu, Predmestská, Okružná, Praznov,konečná, autobusová zastávka, Podháj, SZU, Železničná stanica, Cestárska, Závadka nad Hronom, Jakub, Nový Svet II., Šebešťanová,kaplnka, Okružná, Jakub, Nový Svet I., Nové Kalište, Pivovar, Jakub, Nový Svet II., autobusová zastávka, Karpatská, Chlmecká, Jakub, Nový Svet I.

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 9 z 17

Rázcestie Špania Dolina, Železničná stanica, Rázcestie Špania Dolina, Závadka nad Hronom, Sigma, Hollého, Železničná stanica, Závadka nad Hronom, Paseka, Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, Chlmecká, Ul.M.Benku IV (otoč), Kmeťova, Ul.Kukučínova, Kremnica, horná nemocnica, Kmeťova, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Bytčianska, Zvolenská, Demänová. Vojenská akadémia, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Ul.Kukučínova, Brezno, Podkoreňová otoč., Kremnica, Elba, autobusová zastávka, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Na stanicu, Závadka nad Hronom, Paseka, Starohorská, Pod Bánošom, Základná škola I, Prievidza, Malá Lehôtka, dolný koniec, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Jedľová, Bytčianska, STS, Moskovská, rázcestie, Kostiviarska, žst., Kysucký Lieskovec,Jednota, Starohorská, otočka, autobusová zastávka, Rudlovská cesta, podjazd, Kremnica, Rembíz, Pavla Dobšinského, Limbová, MED-ART, Ul.Novomeského II, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, Kultúrny dom, Mládežnícka, otočka, Mostná, Ondrašová, otočka, Sládkovičova, Stodolova, Autobusová/Žel.stanica, Kysucká, MHD Ľadoveň, Západ III, Jaseňová, Furdekova, Ul.ČSA (F), Námestie slobody

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 10 z 17

Jedľová, Bytčianska, STS, Závadka nad Hronom, Riverk, Starohorská, otočka, autobusová zastávka, Sládkovičova, Ul.Východná (H), Ružomberok, aut. st., Bánová, Colnica, Sliač, mestský úrad, Dukelských hrdinov, Orlové,cintorín, Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody, autobusová zastávka, Kysucká, MED-ART, Ul.Novomeského I, Autobusová/Žel.stanica, Pri Kysuci, Banská Štiavnica, Okrúhla, Pri Kysuci, 5, Zvolen, Zolná, Jednota, Srnková, Hviezdoslavova, Rudlovská cesta, Rudlovská cesta, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn, 16, autobusová zastávka, Kremnička, MHD Ul.Hviezdoslavova II., CAZ, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, autobusová zastávka, Šalková, rázcestie, 3, 17, 12, Žitná, 19, autobusová zastávka, Opatová, vrch, 8, Moskovská, rázcestie, 18, 23, Švermova, ESC, 13, 1, MHD Sever, BETTY, Kremnička, Bagarova, 2, 14, Sliač, žel. priecestie, Kysucké N.Mesto, Dúbska cesta, cintorín, MHD č.2, 9, Bagarova

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 11 z 17

autobusová zastávka, Ondrašová, kostol, 6, autobusová zastávka, MHD Hlavná pošta, 11, 15, Brezno, Podkoreňová Jednota, autobusová zastávka, Brezno, Podkoreňová Kováčik, 22, Banská Štiavnica, Drieňová, 21, 7, Oceliarska, Rosinky, Ondrašová, most, 20, Kremnička, TWD, Nové Kalište, Podlavice, Priehrada, Šibenice, STK, Vozovňa, autobusová zastávka, Rudohorská, horná, Farebná, Sliač, Jednota, Tajovského, Plevník - Drienové, železničná stanica, Banská Štiavnica, Červená studňa, Ďumbierska, ŠZŠ, Farebná, Mládežnícka, Oslobodenia, Sliač, mestský úrad, Ďumbierska, ZŠ, Banský Studenec, Arborétum, Na lány, autobusová zastávka, Ďumbierska, Plevník - Drienové, železničná stanica, Kvačalova, DPMŽ, Rudohorská, dolná, Čierny Balog, obch. dom, III.ZŠ, Pod Hôrkou, Rudnayova, Internátna, Astra, Rudohorská, dolná, Pod Rybou, Pri Kysuci, Internátna, Astra, HViezdoslavova, Alpinka, Mládežnícka, Vozovňa, Západ II, Stavoprojekt, Tajovského, Pod Rybou, Bodice, jednota

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 12 z 17

MHD A.Pietra, Západ I, Skuteckého, rázcestie, Hviezdoslavova, Banská Štiavnica, žel. st., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Masarykova, Povstalecká cesta, Štúrova, mestský úrad, Západ I, Masarykova, Mlynská otoč., Masarykova, Štúrova, mestský úrad, Poľná, Babkov, konečná, Litovelská-Optika, Smreková, Rázcestie ku nemocnici, Tatranská, Žilina,Rosinská, VÚVT, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Skubín, MHD Ul.Hviezdoslavova, Mestský úrad, Rosinky, Na Karlove, autobusová zastávka, jakub, rázcestie, Makovického,k Satelitom, Parkovisko Mičinská, Kyjevské námestie, Sliač, cintoríny, Nitrianske Pravno, ÚNZ, BURGMAIER, Kostiviarska, Jelšová, Rudohorská, horná, Na chotári, Žilina, Nemocničná, Mičinská, Kazačok, Žilina, Nemocničná, Nad Moskovskou, Šalková, otočka, Hričovská, Na Karlove, Letná, Kráľová,Jančiar, Pieninská, Mičinská cesta, Prievidza, RD, Pieninská, Prievidza, RD, Pod hájom, Mičinská, Kazačok, Mičinská cesta, Pod hájom, Nitrianske Pravno, ÚNZ, Wolkerova, Starohorská, rázcestie

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 13 z 17

Ďumbierska, ZŠ, Sliač, sídlisko, Autobusová zastávka-Prímestské linky, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Sliač, sídlisko, Základná škola I, Slnečná Stráň, Mlynská, Šalková, mlyn, Základná škola IV, Nemocnica, Sliač, pomník, Priehradná, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Nemocnica, autobusová zastávka, Mlynská, Prievidza, Kopanice, Cintorín horný koniec, Za štadiónom ŠLN, MHD OÚNZ, Základná škola IV, Komenského, Rajecká, Stavomontáže, Prieložná, Jastrabia, Sásovská cesta, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Saleziánska, Zvolenská, Jastrabia, Kráľová, Sliač, Jednota, Šalková, Šašovské Podhradie, horáreň, Bodice, kostol, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., autobusová zastávka, Prieložná, Banská Štiavnica, OPP, Demänová, Zvonica, Karpatská, Pršianska terasa, Mosadzná, Ďumbierska, Demänová, Mlynisko, Pažite, Medený Hámor, 1. mája č. 22, Galéria Ľ.Fullu, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Podmanín I, Katolícka univerzita, Šalková, Jednota, Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, križovatka, Kráľová,Tále, autobusová zastávka, Gaštanová, Šašovské Podhradie, obec

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 14 z 17

Banská Štiavnica, križovatka, Centrálna, Nemocnica, Hálkova, Lopušné Pažite, Základná Škola, Internátna, Zadné Halny, píla, Centrálna, Katolícka univerzita, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Podvažie,konečná, Sliač, ZŠ, Moskovská, Sliač, ZŠ, MHD Nemocnica, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Garbanka, Prievidza, Veľká Lehôtka, konečná, Kvačalova, DPMŽ, Podvažie,lávka, Sliač, hosp. budova, Šalková, Jednota, Námestie hrdinov, Sliač, hosp. budova, Garbanka, Orlové,stred, Čierny Balog, Križno, Malohontská, Skubín, otočka, Železničné priecestie, autobusová zastávka, Sekier, sídlisko, Banská Štiavnica, križovatka, Hliny,rázc., Medený Hámor, Sekier, Dom dôchodcov, EUROPA SC, Čierny Balog, obch. dom, Horný Vadičov, Pošta, autobusová zastávka, Nesluša, ZŠ, Trstie, Lopušné Pažite, Materská Škola, Demänová, Zvonica, Polícia, Dolná, autobusová zastávka, Praznov IV, Nesluša, ZŠ, Podlavice, Priehrada, Banská Štiavnica, križovatka, Horný Vadičov, Obecný Úrad, Brezno, Vrch Dolinka, Prievidza, Veľká Lehôtka, dolný koniec, autobusová zastávka, Vl. Klementisa 1125, Labutia, Zemiansky Kvašov III, Hliny,Jednota

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 15 z 17

Malohontská, Pod Kozákom č. 5, Internátna, Horný Vadičov,Papradie, Tajovského, Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, Povstalecká cesta, Zuberec,pri kostole, Námestovo,servis, Predné Halny, Jarmočisko, Jesenského, Kamenná, Kovošrot, Predné Halny, Jarmočisko, 29. augusta, Rajecká Lesná,RD, Na stanicu, Park, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Prievidza, Hypernova, Kamenná, PRIUS, Banská Štiavnica, štadión, Prípojná, Trnavá Hora, žel.st., Šalková, Jednota, Dolný Vadičov, Vnuk, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nad Tulskou, Gymnázium, Tulipánová, Ružomberok, sídl. SNP, Letná, Komenského, PF UMB, Jesenský vŕšok, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Úrad PV SR, Vrania, Tajovského, školy, Môťová,hájovňa, Tulská, záhradky, autobusová zastávka, Poľná, autobusová zastávka, Ul.Helenská I (M), Ul.Helenská II (N), Pri Kysuci, Varín, Obecný úrad, Ružomberok, sídl. SNP, Nesluša, Janáčik, Tajovského, UMB, Gymnázium, Jesenský vŕšok, Mazorníkovo, ZŠ, Zvolenská č. 20, Komenského, PF UMB, Terchová, B.Potok h.Diery, 29. augusta, autobusová zastávka, Tajovského, školy, Ul.M.Benku II (V.ZŠ)

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 16 z 17

Varín, Obecný úrad, Tajovského UMB, Jegorovova, Čierny Balog, Jergov, Continental, Bučina, aut. nást., Okresná správa ciest, Rázusova, Terchová, Vrátňanská cesta, Košická ul., autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Praznov III (KD), Obchodná, Námestie hrdinov, Handlová, centrum, Fatranská, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Povrazník, Zvolen, Lukové, Tepláreň, Banská Štiavnica, Akusit, Handlová, centrum, Fučíkova č. 1, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Krížna, Orlové,cintorín, autobusová zastávka, Zábrežná, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Bytčica, Banská Štiavnica, Povrazník, Prípojná, Handlová, centrum, Terchová, Vrátňanská cesta, Komenského, Podmanínska cesta, Hlboká, Praznov I, Liptovský Mikuláš,Podbreziny,stred, Hlboká, Banská Štiavnica, Svetro, Banská Štiavnica, hájik, Hronec, nám., Hrabovo,horáreň, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Hrabovo,horáreň, Lopušné Pažite, pod Lysou, Podbreziny, Stred, Pršianska terasa, Medená, Dolný Vadičov, ObÚ, Komenského, Biely Potok,pri moste, Podborová,žel.prechod, Camping, Prievidza, Necpaly, u Borku, Poľná, Železničná stanica

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 17 z 17

Do Baničného,rázcestie, Banská Štiavnica, Svetro, Hodruša-Hámre, nám., Zakvášov,konečná, Poľovnícka reštaurácia, Brodňanská, Tajovského, park, Cesta k nemocnici, Tulská, stred, Prievidza, Necpaly, u Borku, autobusová zastávka, Tajovského, park, Údolná, Asanačný podnik, Kollárova, Roveň, Ul.Podhorská I, Pršianska terasa, Medená, Prievidza, Kopanice, lesný park, Banská Štiavnica, SAD, autobusová zastávka, Svitavská, Hodruša-Hámre, kult. dom, Ľ. Podjavorinskej, RETRO LC, Skuteckého, Podvažie,lávka, Hájnická č. 6, Hodruša-Hámre, horný závod, Zadné Halny, tehelňa, Rajecká Lesná,rázc., Krušetnica,vyšný koniec, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, MHD Nábrežná ul., autobusová zastávka, Liptovský Ján, ZŠ, Prievidza, Veľkonecpalská, Dolná Tižina, Jednota, Hliny,Jednota, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), HYZA

autobusová zastávka inde

Banskobystrický kraj (2783x), Žilinský kraj (1432x), okres Banská Bystrica (543x), okres Žilina (504x), okres Zvolen (406x), Horehronie (389x), Liptov (318x), Banská Bystrica (315x), okres Žiar nad Hronom (307x), okres Brezno (290x), okres Veľký Krtíš (269x), Žilina (250x), okres Krupina (249x), Mikroregión Ekológ (247x), okres Žarnovica (233x), okres Čadca (217x), okres Liptovský Mikuláš (200x), Turiec (198x), okres Detva (188x), Mikroregión Podpoľanie (178x), okres Lučenec (177x), okres Martin (170x), okres Ružomberok (167x), Orava (141x), Mikroregión Sitno (136x), okres Banská Štiavnica (128x), Mikroregión Krupinská planina (118x), Mikroregión Žiarske Pohorie (117x), Radvaň (113x), Zvolen (110x)
autobusová zastávka v Banskobystrický kraj
autobusová zastávka v Žilinský kraj
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

Podobné, Stredné Slovensko:

4353x doprava, 3881x autobusová zastávka, 265x železničná stanica, 61x predaj lístkov, 43x autobusová stanica, 41x automat na lístky, 27x letisko, 16x heliport, 12x prístav, 7x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://stredne-slovensko.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.