Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko

Autobusová zastávka v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Košická, TESCO hypermarket, TESCO,parkovisko, VÚB, TESCO, VÚB, Hurbanova, Ul.Štefánikova, Spanyolova, nemocnica, Spanyolova, nemocnica, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Považská Bystrica,,ABŠO, Obchodná, Pri celulózke, Závodská, Hlinská, Matice slovenskej, Žitná, Závodského, Závodského, Carrefour, Vysokoškolákov, plaváreň, Veľká okružná, AUPARK, Považské Podhradie,priem.areál II, Považské Podhradie,priem.areál II, Považská Teplá,Zápotočie, Poštová, Považská Teplá,Jednota, Považská Teplá,Vrtižer, Univerzitná, Predmestská, Tulipánová, Smreková, Považská Teplá,močiare, Jaseňová, Považská Teplá,Zálužie, Považská Teplá,Zálužie, Považská Teplá,chata, Považská Teplá,č.d.221, Považská Teplá,Jednota, Sídl.Stred, Mostná, Považská Teplá,č.d.221, Stodolova, Limbová, Považská Teplá,č.d.56, Považská Teplá,močiare, Polícia, Hálkova, Poľná, Rybné námestie, Rudnayova, IV.ZŠ, Fatranská, Hlinská, Hurbanova, Považské Podhradie,LZ, Považské Podhradie,LZ

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Na Horevaží, TESCO hyper., Sv. Cyrila a Metoda, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Pekárne, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Ul.Podhorská II, Pri moste, SPŠ, Hromadné garáže, Autobusová stanica, Ul.Sl.partizánov I, Ul.Sl.partizánov I, Pošta, Ul.Štefánikova, Mateja Bela, Slnečné námestie, Ul.Nálepkova, Pekárne, MTS, MTS, Ul.Lečkova,IBV, Ul.Lečkova,IBV, ZŠ sv.Augustína, 13, 12, 9, 10, 15, 16, 14, 17, 8, 18, Hromadné garáže, 5, 19, 6, 11, Dom služieb, Zakvášov,konečná, Ul.Podhorská I, SPŠ, ZŠ sv.Augustína, 3, 2, 7, 4, 1, Na Horevaží, TESCO hyper., Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, TESCO hypermarket, Košická, TESCO hypermarket, Lúčky, Žilinská univerzita, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Nemocnica, Orange

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 3 z 17

Johnson Controls, Sekier,Tesco, Valaská, odbočka na sídlisko, Horný Badín, TESCO, Sekier,Tesco, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, Fiľakovská cesta, Billa, Fiľakovská cesta, Billa, Môťová,Shell, Tesco, BILLA, Môťová,Shell, Ďubákovo, TESCO, TESCO, TESCO, Lietavská Svinná, chaty, Hliník nad Hronom, pošta, Park, Hviezdoslavova, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Košúty BILLA, autobusová zastávka, Počúvadlo, tábor, Štefanov nad Oravou, Spanyolova, nemocnica, Podhradie,ZŠ, Banská Štiavnica, SAD, SAD, Štefánikovo námestie, Námestie.Sv. J. Bosca, Námestie.Sv. J. Bosca, Lietavská Svinná, Lhota, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kysucké Nové Mesto, pri moste, Banská Štiavnica, Úrad práce, Partizánska cesta, rázcestie, Banská Štiavnica, Úrad práce, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, Bratislavská, Žilina, Kragujevská, SAD, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, otočka, Priemyselná, Priemyselná, MHD Štadión TJ ZŤS, Rajecká, ELV, Závodská, Sv. Cyrila a Metoda, Krásno nad Kysucou, sídlisko Struhy

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Žilina,AS (7), Kragujevská, MHD Ul.Sládkovičova, Kragujevská, Krásno nad Kysucou,pri moste, Lietavská Svinná, Barčiak, Bánovská cesta, Galéria Ľ.Fullu, Bánovská cesta, Pri celulózke, Lietavská Svinná, ObÚ, Lietavská Svinná, ObÚ, Okresný úrad, Reštaurácia LUX, Reštaurácia LUX, Kúpalisko, Kúpalisko, Demänová rázcestie, Senica, otočka, Liptovský Mikuláš, AS, Senica, otočka, Mazorníkovo, Zdroj, Demänová rázcestie, Cestárska, Demänová rázcestie, Sliač, pomník, Senica, Jednota, sídl. západ ZŠ, Lietavská Lúčka,cementáreň, Lietavská Lúčka,cementáreň, Senica, Jednota, Základná škola I, Pri moste, autobusová zastávka, THK, autobusová zastávka, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, THK, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, autobusová zastávka, Závodská, THK, otočka, Závodská, Úrad PV SR, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Detva, ZŠ, Žilina,AS (výstup), Oceliarska, autobusová zastávka, Námestie Štefana Moysesa, Plážové kúpalisko, Považské Podhradie,kaštieľ, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Žilina,A.Bernoláka, Kostiviarska, žst., Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 5 z 17

Oravská priehrada,koruna, Žilina,AS (5), Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Nemocnica, Považské Podhradie,cintorín, Horný Vadičov, Kamence, Kostiviarska, Kostiviarska, Ul.Sl.partizánov II, Rajecká, Stavomontáže, Považské Podhradie,ZŠ, autobusová zastávka, Ul.Sl.partizánov II, Detva, rešt. Siroň, Detva, rešt. Siroň, Kysucké Nové Mesto, Vajanského ul., Sliač, kult.dom, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Považské Podhradie,Križan, Sliač, kult.dom, Rakytovce, Stupy, otočka, Svätokrížske námestie, Rakové, Považská Teplá,autocamp., Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, autobusová zastávka, Stupy, otočka, Dolná Trnovská, Kamenná, Domáce potreby, Západ III, Kostiviarska, rázcestie, Horný Vadičov, Bizík, Saleziánska, Rakytovce, Horný Moštenec III, Kamenná, obchodné centrum, Magočovská, Kamenná, Domáce potreby, Kamenná, obchodné centrum, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Šalková, rázcestie, Podlavice, PD, Ovocinárska, Dom služieb, Považská Teplá,č.d.56, Ovocinárska, Horná Trnovská, Kultúrny dom, Dolná Trnovská, Horná Trnovská, Čierny Balog, OcÚ, Nemocnica, Vysokoškolákov, plaváreň, Jakub, kostol, Rajecká, ELV, Kyjevské námestie

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 6 z 17

Reštaurácia Hviezda, Carrefour, Na lány, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Bernolákova, Potoky, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Potoky, Reštaurácia Hviezda, Zemiansky Kvašov, autobusová zastávka, Tulská, Rosinská, VÚVT, Námestie hrdinov, Košická ul., Západ I, Veľká okružná, Zvolenská cesta, sever, Štefánikovo nábrežie, Buková, Zvolenská cesta, stred, Buková, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, STK, Kremnička, TWD, Ul.Lánska, Ul.Lánska, Zemiansky Kvašov II, Západ I, Banská Štiavnica, OSC, Úsvit, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Rosinská, VÚVT, Banská Štiavnica, MÚ, Kostiviarska, rázcestie, Úsvit, Prievidza, Kopanice, V. Clementisa, Prievidza, Včelárska, Rosinská, plem. podnik, Rosinská, plem. podnik, Žilina,Mliekárne, Rázusova, Rudlová, kpt. Jaroša, Prievidza, Kopanice, V. Clementisa, Rajecká, mliekarne, Rudlovská cesta, podjazd, Prievidza, Kopanice, lesný park, Veľká okružná, AUPARK, Š. Záhorského, Západ II, Iliaš, pri moste, Banská Štiavnica, Piarska brána, Iliaš, pri moste, Sásovská cesta, Žilina,Mliekárne, STK, Kremnica, Elba

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 7 z 17

Skubín, Jednota, Sásovská cesta, Banská Štiavnica, Nový zámok, Počúvadlo, Krížna, Rázcestie Rudlová, Veľká okružná, Skubín, Jednota, H. Vajanského, Špania Dolina, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Nám. S. H. Vajanského, Kremnica, Rembíz, Pršianska cesta, I., Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Podvažie II, Uľanka, hl. cesta, Zadné Halny, píla, Uľanka, otočka, Rudohorská, stred, Uľanka, Chemika, Národná, Rudohorská, stred, Uľanka, hl. cesta, Pažite, Uľanka, otočka, Národná, Uľanka, Chemika, Pršianska cesta, I., Podvažie I, Žilina,A.Bernoláka, Krásno nad Kysucou,ústredie, Haličská cesta, Gymnázium, Zvolenská cesta, juh, Šebešťanová,kaplnka, Strieborné námestie, Haličská cesta, Gymnázium, Zvolenská cesta, juh, Krásno nad Kysucou, sídlisko Struhy, Karpatská, Šebešťanová,priem.areál, Strieborné námestie, Partizánska cesta, čerp. stanica, Makovického,k Satelitom, Teplička nad Váhom,Záhradníctvo, Šalková, rázcestie, Cintorínska, Pivovar, Brezno, Vrch Dolinka, Hôrecká, Ondrašová, most, ŽSR, autobusová zastávka, Babkov, Imrišek, Podháj, SZU, Brezno, Dolinka, Polícia, Cintorínska, Demänová. Vojenská akadémia, MHD Vrútky autobusová stanica

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 8 z 17

Brezno, Dolinka, Dukelských hrdinov, Počúvadlo, jazero, Internátna, Varín, Základná škola, Tlačiareň, Cestárska, Partizánska cesta, SVP, Praznov II, 10, autobusová zastávka, Kokava nad Rimavicou, nám., Poštová, Valaská, sídlisko, Ondrašová, otočka, Partizánska cesta, čerp. stanica, Hliny,rázc., Varín, Základná škola, Uľanská cesta, 4, ČSA, Jadran, Tlačiareň, Kokava nad Rimavicou, nám., Jadran, Rajecké Teplice, Poluvsie, rázcestie, Poľovnícka reštaurácia, Uľanská cesta, Hôrecká, Štadlerovo nábrežie, Rázcestie Špania Dolina, Ondrašová, kostol, Partizánska cesta, Hrabovo,lanovka, Sliač, sídlisko, Nové Kalište, Mýto, Železničná stanica, ZVT, Brezno, Na rovniach, Okružná, ZVT, Mýto, Brezno, Na rovniach, Železničná stanica, Partizánska cesta, Pivovar, Podvažie,lávka, autobusová zastávka, Rázcestie Špania Dolina, Podháj, SZU, Magurská, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Magurská, Železničná stanica, Štefánikovo nábrežie, Okružná, Cesta k nemocnici, Hollého, Pod vinicou

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 9 z 17

Ul.Kukučínova, Šalková, rázcestie, Hodruša-Hámre, nám., autobusová zastávka, Ul.Kukučínova, Predmestská, K cintorínu, Prievidza, Malá Lehôtka, dolný koniec, Praznov IV, Praznov I, Podmanínska cesta, Brezno, Podkoreňová otoč., Furdekova, Podmanínska cesta, MHD Ul.Červenej armády, Moskovská, rázcestie, Kremnička, Podlavická cesta, Starohorská, Pod Bánošom, Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, Chlmecká, Hollého, Podlavická cesta, Pod vinicou, Mládežnícka, otočka, Chlmecká, autobusová zastávka, Kultúrny dom, Moskovská, rázcestie, Sliač, žel. priecestie, MED-ART, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Závadka nad Hronom, Sigma, Závadka nad Hronom, Jakub, Nový Svet II., Zvolenská, Starohorská, otočka, Štúrova, mestský úrad, Štúrova, mestský úrad, Starohorská, otočka, MED-ART, Jaseňová, Jakub, Nový Svet I., Sládkovičova, Orlové,cintorín, Závadka nad Hronom, Paseka, Orlové,cintorín, Sládkovičova, autobusová zastávka, Bytčianska, MHD Hotel TURIEC, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., Ďumbierska, ŠZŠ, Hliny,Jednota, Kysucká, autobusová zastávka, Kmeťova, autobusová zastávka, Bánová, Colnica

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 10 z 17

Ul.M.Benku II (V.ZŠ), Mládežnícka, Brezno, Podkoreňová Kováčik, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Ul.Helenská I (M), autobusová zastávka, Mostná, autobusová zastávka, Závadka nad Hronom, Paseka, Banská Štiavnica, Okrúhla, Kmeťova, Ul.Východná (H), Ul.Novomeského II, Na stanicu, Kremnica, horná nemocnica, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Brezno, Podkoreňová Jednota, Kostiviarska, žst., Bytčianska, STS, Sliač, mestský úrad, Banský Studenec, Arborétum, Mládežnícka, Bytčianska, STS, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Kysucký Lieskovec,Jednota, Furdekova, Kysucká, Ďumbierska, ŠZŠ, Autobusová/Žel.stanica, Farebná, Rudohorská, dolná, Stodolova, Rudlovská cesta, podjazd, Jedľová, Srnková, Limbová, Ďumbierska, Plevník - Drienové, železničná stanica, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, MHD Sever, BETTY, Gymnázium, Zvolen, Zolná, rázc., Pod Hôrkou, Šašovské Podhradie, obec, Kremnička, Ďumbierska, ZŠ, Námestie slobody, Opatová, vrch, autobusová zastávka, Kysucké N.Mesto, Dúbska cesta, cintorín, MHD č.2, Námestie slobody, autobusová zastávka, Švermova, ESC, III.ZŠ, Ružomberok, aut. st., Závadka nad Hronom, Riverk, Plevník - Drienové, železničná stanica, Pavla Dobšinského, Jedľová

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 11 z 17

Bodice, jednota, Babkov, horáreň, autobusová zastávka, MHD Ľadoveň, autobusová zastávka, Autobusová/Žel.stanica, Banská Štiavnica, Drieňová, Rudohorská, horná, Oceliarska, Rudohorská, dolná, Gymnázium, Žitná, Autobusová/Žel.stanica, 17, Dukelských hrdinov, 22, 3, autobusová zastávka, 16, Rudlovská cesta, Pri Kysuci, 23, Kráľová,Jančiar, Rajecké Teplice, Poluvsie, Katrena, 20, Tatranská, Vozovňa, Bagarova, Internátna, Astra, Vozovňa, Farebná, 7, Banská Štiavnica, žel. st., 5, Rosinky, Internátna, Astra, 15, Sliač, mestský úrad, 19, 18, Kremnička, TWD, Rosinky, 12, 9, Rudlovská cesta, Sliač, Jednota, 21, Nové Kalište, Pod Rybou, 13, 14, Pri Kysuci, Zvolen, Zolná, Jednota, 8, Bagarova, Na lány, Pod Rybou, 6, Kvačalova, DPMŽ, Pri Kysuci

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 12 z 17

Šibenice, STK, 1, 2, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn, 11, MHD Hlavná pošta, Tulipánová, Hrabovo,horáreň, Tajovského, Banská Štiavnica, Červená studňa, Podmanín,konečná, Smreková, Litovelská-Optika, Pieninská, Hrabovo,horáreň, Poľná, Šalková, otočka, Ružomberok, sídl. SNP, Tajovského, BURGMAIER, Rudnayova, Povstalecká cesta, Stavoprojekt, Rudohorská, horná, Hviezdoslavova, CAZ, Oslobodenia, Pieninská, Demänová, Zvonica, Demänová, Mlynisko, Hričovská, Ružomberok, sídl. SNP, Mestský úrad, Čierny Balog, obch. dom, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Na chotári, Žilina, Nemocničná, Parkovisko Mičinská, autobusová zastávka, Mičinská, Kazačok, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Skubín, Pod hájom, Rázcestie ku nemocnici, Pod hájom, Žilina,Rosinská, VÚVT, autobusová zastávka, Rajecké Teplice, Poluvsie, č.d. 47, Masarykova, HViezdoslavova, Alpinka, Nad Moskovskou, Mičinská, Kazačok, Mlynská otoč., Šalková, mlyn, Kostiviarska, Jelšová, Masarykova, Banská Štiavnica, OPP, Žilina, Nemocničná, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 13 z 17

Podlavice, Priehrada, Mičinská cesta, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Masarykova, Letná, Ďumbierska, ZŠ, Sliač, cintoríny, Mičinská cesta, MHD Ul.Hviezdoslavova II., Pažite, Starohorská, rázcestie, 1. mája č. 22, Skuteckého, rázcestie, Kráľová, Kyjevské námestie, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Nemocnica, Sliač, hosp. budova, Šalková, Prieložná, Šalková, Nemocnica, Prievidza, RD, Základná škola I, Karpatská, Kráľová,Tále, Komenského, Hviezdoslavova, Lopušné Pažite, Základná Škola, Demänová, Zvonica, jakub, rázcestie, Sliač, pomník, Ďumbierska, Priehradná, Wolkerova, MHD Ul.Hviezdoslavova, Prievidza, RD, Prieložná, Sliač, Jednota, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sliač, hosp. budova, Sásovská cesta, HYZA, Námestie hrdinov, Galéria Ľ.Fullu, Na Karlove, Základná škola IV, Prievidza, Veľká Lehôtka, konečná, Nitrianske Pravno, ÚNZ, Mlynská, Na Karlove, Lopušné Pažite, Materská Škola, Podvažie,konečná, Šalková, Jednota, Slnečná Stráň, Baničné,K.Sidora,č.d.69, Medený Hámor, Základná škola IV, Saleziánska, Železničné priecestie

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 14 z 17

Podmanín I, Zvolenská, Autobusová zastávka-Prímestské linky, Ul.M.Benku IV (otoč), autobusová zastávka, MHD A.Pietra, Mlynská, Matice slovenskej, Bodice, kostol, Šalková, Jednota, Šašovské Podhradie, horáreň, Pršianska terasa, Mosadzná, Roveň, Nitrianske Pravno, ÚNZ, Rajecká, Stavomontáže, Horný Vadičov, Pošta, autobusová zastávka, Hálkova, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Internátna, Garbanka, autobusová zastávka, Kalvária,pod cintorínom, Orlové,stred, Kamenná, Kovošrot, Centrálna, SPŠ, Banská Štiavnica, križovatka, autobusová zastávka, Nemocnica, Centrálna, Sekier, Dom dôchodcov, Banská Štiavnica, križovatka, Kvačalova, DPMŽ, Za štadiónom ŠLN, Asanačný podnik, Prievidza, Veľká Lehôtka, dolný koniec, Prievidza, Kopanice, Cintorín horný koniec, Jastrabia, Banská Štiavnica, križovatka, Garbanka, Moskovská, Sekier, sídlisko, Kamenná, PRIUS, Jastrabia, Horný Vadičov, Obecný Úrad, Park, Polícia, Dolná, Zemiansky Kvašov III, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Katolícka univerzita, Hliny,Jednota, Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, MHD OÚNZ, Banská Štiavnica, križovatka, Internátna, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Nesluša, ZŠ

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 15 z 17

Banská Štiavnica, štadión, Rajecká Lesná,RD, Nesluša, ZŠ, Praznov,konečná, Sliač, ZŠ, Gaštanová, Sliač, ZŠ, Medený Hámor, Katolícka univerzita, Šalková, Jednota, Horný Vadičov,Papradie, Môťová,hájovňa, Pod Kozákom č. 5, Zadné Halny, píla, Podbreziny, Juh, Čierny Balog, obch. dom, Trstie, Poľná, Liptovský Mikuláš,Vitálišovce, autobusová zastávka, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Čierny Balog, Križno, Malohontská, Labutia, Bučina, aut. nást., Banská Štiavnica, Poľovnícka, Podlavice, Priehrada, Podbreziny, Juh, autobusová zastávka, Malohontská, Vl. Klementisa 1125, Údolná, Tepláreň, Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, autobusová zastávka, Trnavá Hora, žel.st., EUROPA SC, Na stanicu, Dolný Vadičov, Vnuk, Skubín, otočka, Budatínska, Baničné,I.Houdeka,otočka, Banská Štiavnica, Povrazník, autobusová zastávka, Ul.Helenská II (N), autobusová zastávka, Čierny Balog, Jergov, Tulská, záhradky, Ul.Novomeského I, Ul.ČSA (F), Pri Kysuci, Bytčica, Brezno, Vrch Dolinka, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Varín, Obecný úrad, Terchová, Vrátňanská cesta, Hodruša-Hámre, horný závod, Zvolenská č. 20, Letná, Sihoť,ZŠ

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 16 z 17

Hodruša-Hámre, kult. dom, Nesluša, Janáčik, Terchová, Vrátňanská cesta, K.Sidora,zimný štadión, Povstalecká cesta, Predné Halny, Jarmočisko, Predné Halny, Jarmočisko, Nad Tulskou, Jesenského, Varín, Obecný úrad, Banská Štiavnica, Povrazník, Tajovského, Úrad PV SR, Lopušné Pažite, pod Lysou, MHD Nemocnica, autobusová zastávka, Prievidza, Hypernova, Fučíkova č. 1, autobusová zastávka, Námestovo,servis, Fatranská, Praznov III (KD), autobusová zastávka, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, Tajovského UMB, Rázusova, Kortinská, Dolný Vadičov, ObÚ, autobusová zastávka, 29. augusta, K.Sidora,č.d.43, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Zuberec,pri kostole, Poľná, autobusová zastávka, Handlová, centrum, Jesenský vŕšok, Jesenský vŕšok, Hlboká, Handlová, centrum, Terchová, B.Potok h.Diery, Banská Štiavnica, Akusit, autobusová zastávka, Námestie hrdinov, Hlboká, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Handlová, centrum, Vrania, autobusová zastávka, Tajovského, UMB, Tajovského, školy, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Na chotári, Podvažie,lávka, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Dolná Tižina, Jednota, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 17 z 17

Banská Štiavnica, Svetro, autobusová zastávka, Iľanovo, Otočka, Brodňanská, Camping, autobusová zastávka, Jegorovova, Rajecká Lesná,rázc., Hospodárska budova, Hospodárska budova, Sekier, LOM, Mazorníkovo, ZŠ, autobusová zastávka, Brodňanská, Zvolen, Lukové, Banská Štiavnica, hájik, Zakvášov,konečná, Hájnická č. 6, Banská Štiavnica, Svetro, 29. augusta, Tulská, stred, Poľovnícka reštaurácia, autobusová zastávka, Biely Potok,pri moste, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Pršianska terasa, Medená, Na Straník, Banská Štiavnica, SAD, Demänovská dolina, Jasná, Železničná stanica, Podmanín I, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Mazorníkovo, plaváreň, Poľná, Kosec, Krížna, Ul.Podhorská II, Poľná, rázcestie, Tajovského, park, Prievidza, Necpaly, u Borku, Dačov Lom lazy

autobusová zastávka inde

Banskobystrický kraj (2769x), Žilinský kraj (1424x), okres Banská Bystrica (543x), okres Žilina (504x), okres Zvolen (406x), Horehronie (389x), Liptov (318x), Banská Bystrica (315x), okres Žiar nad Hronom (307x), okres Brezno (290x), okres Veľký Krtíš (269x), Žilina (250x), okres Krupina (249x), Mikroregión Ekológ (247x), okres Žarnovica (233x), okres Čadca (214x), okres Liptovský Mikuláš (200x), Turiec (198x), okres Detva (187x), Mikroregión Podpoľanie (177x), okres Martin (170x), okres Lučenec (170x), okres Ružomberok (167x), Orava (140x), Mikroregión Sitno (136x), okres Banská Štiavnica (128x), Mikroregión Krupinská planina (118x), Mikroregión Žiarske Pohorie (117x), Radvaň (113x), Zvolen (110x)
autobusová zastávka v Banskobystrický kraj
autobusová zastávka v Žilinský kraj
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

Podobné, Stredné Slovensko:

4325x doprava, 3858x autobusová zastávka, 263x železničná stanica, 60x predaj lístkov, 41x autobusová stanica, 41x automat na lístky, 27x letisko, 16x heliport, 12x prístav, 7x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://stredne-slovensko.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.