Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko

Autobusová zastávka v Stredné Slovensko

V Stredné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 1 z 17

Košická, TESCO hypermarket, TESCO, TESCO,parkovisko, VÚB, VÚB, Hurbanova, Ul.Štefánikova, Spanyolova, nemocnica, Spanyolova, nemocnica, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Považská Bystrica,,ABŠO, Obchodná, Pri celulózke, Závodská, Hlinská, Matice slovenskej, Závodského, Závodského, Žitná, Carrefour, Vysokoškolákov, plaváreň, Veľká okružná, AUPARK, Považské Podhradie,priem.areál II, Považské Podhradie,priem.areál II, Poštová, Považská Teplá,Zálužie, Považská Teplá,Jednota, Považská Teplá,Zápotočie, Univerzitná, Považská Teplá,Vrtižer, Tulipánová, Predmestská, Smreková, Považská Teplá,chata, Považská Teplá,močiare, Považská Teplá,Zálužie, Jaseňová, Mostná, Považská Teplá,č.d.221, Považská Teplá,č.d.221, Sídl.Stred, Považská Teplá,č.d.56, Stodolova, Limbová, Polícia, Považská Teplá,močiare, Rudnayova, Poľná, Hálkova, Považská Teplá,Jednota, Rybné námestie, Fatranská, Svätých Cyrila a Metoda, Hlinská, IV.ZŠ, Považské Podhradie,LZ, Hurbanova

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 2 z 17

Považské Podhradie,LZ, Na Horevaží, TESCO hyper., Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Ul.Podhorská II, Zakvášov,konečná, Pri moste, MTS, Ul.Lečkova,IBV, MTS, Ul.Lečkova,IBV, Dom služieb, Mateja Bela, Slnečné námestie, Ul.Nálepkova, ZŠ sv.Augustína, Pekárne, Pekárne, SPŠ, Hromadné garáže, ZŠ sv.Augustína, Hromadné garáže, Ul.Podhorská I, Ul.Sl.partizánov I, Ul.Sl.partizánov I, Pošta, Ul.Štefánikova, SPŠ, Na Horevaží, TESCO hyper., Roveň,Kaufland, Roveň,Kaufland, TESCO hypermarket, Košická, TESCO hypermarket, Lúčky, Žilinská univerzita, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Nemocnica, Orange, Johnson Controls, Sekier,Tesco, Valaská, odbočka na sídlisko, Horný Badín, Sekier,Tesco, Plavisko,Billa, Plavisko,Billa, Fiľakovská cesta, Billa, Fiľakovská cesta, Billa, Môťová,Shell, Tesco, BILLA, Môťová,Shell, Ďubákovo, TESCO, TESCO, TESCO, TESCO, Lietavská Svinná, chaty, Hliník nad Hronom, pošta

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 3 z 17

Park, Hviezdoslavova, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Košúty BILLA, autobusová zastávka, Počúvadlo, tábor, Štefanov nad Oravou, Spanyolova, nemocnica, Podhradie,ZŠ, Banská Štiavnica, SAD, SAD, Námestie.Sv. J. Bosca, Námestie.Sv. J. Bosca, Štefánikovo námestie 2, Kysucké Nové Mesto, pri moste, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Banská Štiavnica, Úrad práce, Banská Štiavnica, Úrad práce, Lietavská Svinná, Barčiak, Partizánska cesta, rázcestie, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, Bratislavská, SAD, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Smreková, Priemyselná, Priemyselná, Závodská, Krásno nad Kysucou, sídlisko Struhy, Pod hájom, Rajecká, ELV, MHD Štadión TJ ZŤS, MHD Ul.Sládkovičova, Krásno nad Kysucou,pri moste, Lietavská Svinná, Lhota, Žilina,AS (7), Kragujevská, Kragujevská, Bánovská cesta, Galéria Ľ.Fullu, Lietavská Svinná, ObÚ, Bánovská cesta, Pri celulózke, Lietavská Svinná, ObÚ, Reštaurácia LUX, Kúpalisko, Okresný úrad, Reštaurácia LUX, Kúpalisko, Demänová rázcestie, Sliač, pomník, Mazorníkovo, Zdroj

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 4 z 17

Senica, otočka, Demänová rázcestie, Liptovský Mikuláš, AS, Demänová rázcestie, Senica, otočka, Lietavská Lúčka,cementáreň, sídl. západ ZŠ, Základná škola I, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Lietavská Lúčka,cementáreň, Pri moste, Babkov, Imrišek, THK, Furdekova, Demänovská Dolina,,Jaskyňa Slobody, THK, autobusová zastávka, Závodská, autobusová zastávka, THK, otočka, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Úrad PV SR, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Závodská, Považské Podhradie,cintorín, Žilina,AS (výstup), autobusová zastávka, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, Žilina,A.Bernoláka, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Kostiviarska, žst., Horný Vadičov, Bizík, Námestie Štefana Moysesa, Rooseveltova nemocnica, Oceliarska, Benzinol, Detva, ZŠ, autobusová zastávka, Oravská priehrada,koruna, Rooseveltova nemocnica, Považské Podhradie,kaštieľ, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Nemocnica, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Žilina,AS (5), Považské Podhradie,ZŠ, autobusová zastávka, Kostiviarska, autobusová zastávka, Detva, rešt. Siroň, Ul.Sl.partizánov II, Detva, rešt. Siroň, Kostiviarska, Rajecká, Stavomontáže, Ul.Sl.partizánov II, Horný Vadičov, Kamence, Rakytovce

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 5 z 17

Považské Podhradie,Križan, Kysucké Nové Mesto, Vajanského ul., Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Sliač, kult.dom, Svätokrížske námestie, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakové, Dolná Trnovská, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, autobusová zastávka, Kostiviarska, rázcestie, Kamenná, obchodné centrum, Kamenná, Domáce potreby, Západ III, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Kamenná, Domáce potreby, Saleziánska, Kamenná, obchodné centrum, Rakytovce, Magočovská, Ovocinárska, Horná Trnovská, Horná Trnovská, Dolná Trnovská, Nemocnica, Dom služieb, Šalková, rázcestie, Kultúrny dom, Podlavice, PD, Svätých Cyrila a Metoda, Šebešťanová,priem.areál, Čierny Balog, OcÚ, Považská Teplá,č.d.56, Ovocinárska, Jakub, kostol, Námestie hrdinov, Reštaurácia Hviezda, Jakub, rázcestie, Kyjevské námestie, Považská Teplá,autocamp., Jakub, ihrisko, Carrefour, Jakub, ihrisko, autobusová zastávka, Rosinská, VÚVT, Rajecká, ELV, Potoky, Bernolákova, Jakub, kostol, Zemiansky Kvašov II, Zemiansky Kvašov, Tulská, Vysokoškolákov, plaváreň, Na lány, Potoky, Reštaurácia Hviezda

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 6 z 17

Štefánikovo nábrežie, Banská Štiavnica, OSC, STK, Zvolenská cesta, stred, Ul.Lánska, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, Buková, Kremnička, TWD, Západ I, Veľká okružná, Horný Moštenec III, Košická ul., Západ I, Buková, Zvolenská cesta, sever, Ul.Lánska, Kostiviarska, rázcestie, Prievidza, Kopanice, lesný park, Rajecká, mliekarne, Prievidza, Včelárska, Rudlovská cesta, podjazd, Prievidza, Kopanice, V. Clementisa, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Úsvit, Úsvit, Rosinská, plem. podnik, Rosinská, VÚVT, Žilina, Kragujevská, Rosinská, plem. podnik, Prievidza, Kopanice, V. Clementisa, Rázusova, Banská Štiavnica, MÚ, Pažite, Rudlová, kpt. Jaroša, Iliaš, pri moste, Západ II, Š. Záhorského, Žilina,Mliekárne, Veľká okružná, Sásovská cesta, Banská Štiavnica, Piarska brána, Kremnica, Elba, Veľká okružná, AUPARK, Skubín, Jednota, Nám. S. H. Vajanského, Rázcestie Rudlová, Počúvadlo, Krížna, Špania Dolina, Skubín, Jednota, Banská Štiavnica, Nový zámok, STK, H. Vajanského, Rázcestie Rudlová, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Iliaš, pri moste, Uľanka, otočka, Kremnica, Rembíz, Uľanka, hl. cesta

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 7 z 17

Uľanka, otočka, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Uľanka, Chemika, Pršianska cesta, I., Uľanka, Chemika, Zadné Halny, píla, Národná, Pažite, Pršianska cesta, I., Národná, Uľanka, hl. cesta, Podvažie II, Rudohorská, stred, Rudohorská, stred, Žilina,A.Bernoláka, Krásno nad Kysucou,ústredie, Zvolenská cesta, juh, Zvolenská cesta, juh, Makovického,k Satelitom, Podvažie I, Haličská cesta, Gymnázium, Strieborné námestie, Podmanín,konečná, Karpatská, Partizánska cesta, čerp. stanica, Šebešťanová,kaplnka, Haličská cesta, Gymnázium, Krásno nad Kysucou, sídlisko Struhy, Strieborné námestie, Demänová. Vojenská akadémia, Brezno, Dolinka, Internátna, MHD Vrútky autobusová stanica, Pivovar, Cintorínska, Ondrašová, most, Šalková, rázcestie, Polícia, Dukelských hrdinov, Brezno, Vrch Dolinka, Cintorínska, Podháj, SZU, Brezno, Dolinka, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, ŽSR, autobusová zastávka, Hôrecká, autobusová zastávka, Partizánska cesta, čerp. stanica, Jadran, Hôrecká, Jadran, ČSA, Hliny,rázc., Varín, Základná škola, Hliny,Jednota, Partizánska cesta, SVP, Poštová, 10, Varín, Základná škola

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 8 z 17

Zemiansky Kvašov III, Uľanská cesta, Rajecké Teplice, Poluvsie, rázcestie, Uľanská cesta, Valaská, sídlisko, Cestárska, Tlačiareň, 4, Tlačiareň, Podvažie,lávka, Magurská, Brezno, Na rovniach, Partizánska cesta, ZVT, Podháj, SZU, Brezno, Na rovniach, Mýto, Rázcestie Špania Dolina, Štadlerovo nábrežie, Okružná, Mýto, Železničná stanica, Magurská, Ondrašová, kostol, Partizánska cesta, Ul.M.Benku IV (otoč), ZVT, Hrabovo,lanovka, Pivovar, Rajecké Teplice, Poluvsie, č.d. 47, Železničná stanica, Sliač, sídlisko, Rázcestie Špania Dolina, Štefánikovo nábrežie, Okružná, Nové Kalište, Železničná stanica, autobusová zastávka, Pod vinicou, MHD Ul.Červenej armády, Chlmecká, Moskovská, rázcestie, Zakvášov,konečná, Podlavická cesta, Praznov I, Predmestská, Podmanínska cesta, Ul.Kukučínova, Pod vinicou, Kremnička, Prievidza, Malá Lehôtka, dolný koniec, Mládežnícka, otočka, Chlmecká, Praznov,konečná, Podlavická cesta, Ondrašová, otočka, Cesta k nemocnici, K cintorínu, Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, Brezno, Podkoreňová otoč.

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 9 z 17

Starohorská, Pod Bánošom, Hodruša-Hámre, nám., Ul.Kukučínova, Cestárska, Hollého, autobusová zastávka, Šalková, rázcestie, Hollého, Závadka nad Hronom, Sigma, Starohorská, otočka, MED-ART, Sládkovičova, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Závadka nad Hronom, Paseka, Sliač, žel. priecestie, Štúrova, mestský úrad, Ul.Podhorská II, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., Bytčianska, Závadka nad Hronom, Zvolenská, Štúrova, mestský úrad, MHD Hotel TURIEC, Park, Kultúrny dom, autobusová zastávka, MED-ART, Starohorská, otočka, Jakub, Nový Svet I., autobusová zastávka, Orlové,cintorín, Ďumbierska, ŠZŠ, Moskovská, rázcestie, Jakub, Nový Svet II., Jaseňová, Sládkovičova, Závadka nad Hronom, Paseka, Ul.Helenská II (N), Kysucká, Kysucká, Mládežnícka, Počúvadlo, jazero, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Bánová, Colnica, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Mládežnícka, Ul.Helenská I (M), Na stanicu, Furdekova, Sliač, mestský úrad, Mostná, Kostiviarska, žst., Kysucký Lieskovec,Jednota, Kremnica, horná nemocnica, Banská Štiavnica, Okrúhla, Základná škola I, Bytčianska, STS, Ul.ČSA (F), Ul.Novomeského II

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 10 z 17

Bytčianska, STS, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, autobusová zastávka, Kmeťova, autobusová zastávka, Ul.Východná (H), Ul.M.Benku II (V.ZŠ), Brezno, Podkoreňová Kováčik, Kmeťova, Banský Studenec, Arborétum, Brezno, Podkoreňová Jednota, Švermova, ESC, Limbová, Oceliarska, Šašovské Podhradie, obec, Závadka nad Hronom, Riverk, Gymnázium, Pod Hôrkou, autobusová zastávka, MHD Ľadoveň, Jedľová, Rudohorská, horná, Gymnázium, III.ZŠ, Bodice, jednota, Ďumbierska, ZŠ, Opatová, vrch, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Plevník - Drienové, železničná stanica, Námestie slobody, Babkov, horáreň, MHD Sever, BETTY, Srnková, Zvolen, Zolná, rázc., Rudohorská, dolná, autobusová zastávka, Jedľová, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, Rudlovská cesta, podjazd, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Drieňová, Autobusová/Žel.stanica, Žitná, Ďumbierska, ŠZŠ, Farebná, Ružomberok, aut. st., Plevník - Drienové, železničná stanica, autobusová zastávka, Pavla Dobšinského, Ďumbierska, Kysucké N.Mesto, Dúbska cesta, cintorín, MHD č.2, Námestie slobody, Komenského, Stodolova, Rudohorská, dolná, Kremnička, 11

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 11 z 17

Internátna, Astra, Rudlovská cesta, Sliač, Jednota, Farebná, Kráľová,Jančiar, 21, Zvolen, Zolná, Jednota, Sliač, mestský úrad, Nové Kalište, Bagarova, 23, Dukelských hrdinov, Bagarova, 15, Tatranská, 12, Rajecké Teplice, Poluvsie, Katrena, Šibenice, STK, Internátna, Astra, Rosinky, Pri Kysuci, 17, 5, Rudlovská cesta, Pod Rybou, 7, Pri Kysuci, Pod Rybou, Pri Kysuci, 20, 18, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn, 6, 19, autobusová zastávka, Kremnička, TWD, 14, 8, 22, Na lány, 2, Banská Štiavnica, žel. st., Rosinky, Vozovňa, Kvačalova, DPMŽ, 3, 13, Vozovňa, 16, 9, 1, Demänová, Zvonica, Babkov, konečná, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), MHD Hlavná pošta, Ružomberok, sídl. SNP, BURGMAIER, Oslobodenia, Hrabovo,horáreň, Litovelská-Optika

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 12 z 17

Pieninská, Tajovského, Hrabovo,horáreň, Hričovská, Na chotári, Poľná, Mestský úrad, Ružomberok, sídl. SNP, Hviezdoslavova, Šalková, otočka, Pieninská, Demänová, Mlynisko, Rudnayova, Tajovského, Rudohorská, horná, Povstalecká cesta, Stavoprojekt, CAZ, Čierny Balog, obch. dom, Banská Štiavnica, Červená studňa, autobusová zastávka, MHD Ul.Hviezdoslavova II., Žilina, Nemocničná, Banská Štiavnica, OPP, Žilina,Rosinská, VÚVT, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Masarykova, Podlavice, Priehrada, Žilina, Nemocničná, autobusová zastávka, Rázcestie ku nemocnici, Parkovisko Mičinská, Starohorská, rázcestie, Sliač, cintoríny, Masarykova, autobusová zastávka, Skuteckého, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, autobusová zastávka, Mičinská, Kazačok, Pod hájom, Mičinská cesta, Kráľová, Kyjevské námestie, 1. mája č. 22, Skubín, HViezdoslavova, Alpinka, Nad Moskovskou, Letná, Mičinská, Kazačok, Mlynská otoč., Kostiviarska, Jelšová, Mičinská cesta, Šalková, mlyn, autobusová zastávka, Masarykova, Priehradná, Prieložná, MHD Ul.Hviezdoslavova, Hviezdoslavova

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 13 z 17

Prieložná, Nemocnica, Wolkerova, Šalková, Prievidza, RD, Demänová, Zvonica, Karpatská, Sliač, hosp. budova, Lopušné Pažite, Základná Škola, jakub, rázcestie, Nemocnica, autobusová zastávka, Sliač, hosp. budova, Sásovská cesta, Ďumbierska, Sliač, pomník, Kráľová,Tále, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Sliač, Jednota, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Prievidza, RD, Medený Hámor, Šašovské Podhradie, horáreň, Železničné priecestie, Praznov II, Rajecká, Stavomontáže, Lopušné Pažite, Materská Škola, Nitrianske Pravno, ÚNZ, Základná škola IV, Pršianska terasa, Mosadzná, Mlynská, Podvažie,konečná, Matice slovenskej, Na Karlove, Zvolenská, MHD A.Pietra, Námestie hrdinov, Baničné,K.Sidora,č.d.69, Šalková, Jednota, Slnečná Stráň, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Mlynská, Saleziánska, Základná škola IV, Autobusová zastávka-Prímestské linky, Bodice, kostol, Nitrianske Pravno, ÚNZ, Prievidza, Veľká Lehôtka, konečná, Na Karlove, Roveň, Podmanín I, Šalková, Jednota, Galéria Ľ.Fullu, autobusová zastávka, Kamenná, PRIUS, Garbanka, Centrálna, Prievidza, Kopanice, Cintorín horný koniec, Moskovská

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 14 z 17

Centrálna, Sekier, sídlisko, Horný Vadičov, Obecný Úrad, Internátna, Nemocnica, Banská Štiavnica, križovatka, Kvačalova, DPMŽ, SPŠ, Orlové,stred, Jastrabia, Horný Vadičov, Pošta, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, križovatka, Za štadiónom ŠLN, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Kalvária,pod cintorínom, Banská Štiavnica, križovatka, Kamenná, Kovošrot, Sekier, Dom dôchodcov, Jastrabia, Garbanka, autobusová zastávka, Prievidza, Veľká Lehôtka, dolný koniec, Hálkova, Sliač, ZŠ, Medený Hámor, Rajecká Lesná,RD, Banská Štiavnica, križovatka, Horný Vadičov,Papradie, Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Dolná, Pod Kozákom č. 5, Banská Štiavnica, štadión, Polícia, Sliač, ZŠ, Katolícka univerzita, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Praznov IV, Poľovnícka reštaurácia, MHD OÚNZ, Šalková, Jednota, Gaštanová, Internátna, Katolícka univerzita, Môťová,hájovňa, Bučina, aut. nást., Malohontská, Trstie, Na stanicu, Poľná, Dolný Vadičov, Vnuk, Malohontská, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Podlavice, Priehrada, Čierny Balog, Križno, Čierny Balog, obch. dom, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Tepláreň, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 15 z 17

Trnavá Hora, žel.st., Liptovský Mikuláš,Vitálišovce, Vl. Klementisa 1125, Baničné,I.Houdeka,otočka, autobusová zastávka, Labutia, Podbreziny, Juh, EUROPA SC, Liptovský Ján,,Wellness hotel Alexandra, Zadné Halny, píla, Skubín, otočka, Bytčica, Podbreziny, Otočka, Nad Tulskou, Varín, Obecný úrad, Nesluša, Janáčik, Letná, Tajovského, Predné Halny, Jarmočisko, Brezno, Vrch Dolinka, Banská Štiavnica, Povrazník, K.Sidora,zimný štadión, autobusová zastávka, Čierny Balog, Jergov, autobusová zastávka, Ul.Novomeského I, Prievidza, Hypernova, Varín, Obecný úrad, Hodruša-Hámre, horný závod, MHD Prior, Úrad PV SR, Banská Štiavnica, Povrazník, Terchová, Vrátňanská cesta, Terchová, Vrátňanská cesta, Sihoť,ZŠ, Pri Kysuci, Tulipánová, Tulská, záhradky, Okoličné, ZŠ, Predné Halny, Jarmočisko, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Povstalecká cesta, Jesenského, Orlové,cintorín, Lopušné Pažite, pod Lysou, Ploštín, ihrisko, Zvolenská č. 20, Poľná, Hodruša-Hámre, u Honvédov, K.Sidora,č.d.43, Handlová, centrum, Tajovského UMB, Rázusova, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Tajovského, UMB, Námestie hrdinov, Komenského, PF UMB, 29. augusta, Dolný Vadičov, ObÚ

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 16 z 17

autobusová zastávka, Hlboká, Handlová, centrum, Námestovo,servis, Hodruša-Hámre, kult. dom, Žilinská Lehota, Hlboká, Banská Štiavnica, Akusit, autobusová zastávka, Jesenský vŕšok, Vrania, Ul.Kozáčeka-Centrum, Zábrežná, Praznov III (KD), Tajovského, školy, Kortinská, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Komenského, PF UMB, Zuberec,pri kostole, Prípojná, Handlová, centrum, Fučíkova č. 1, autobusová zastávka, Tajovského, školy, autobusová zastávka, Jesenský vŕšok, Na chotári, Ul.Kozáčeka-Centrum, Terchová, B.Potok h.Diery, autobusová zastávka, Hospodárska budova, Budatínska, autobusová zastávka, Sekier, LOM, Banská Štiavnica, hájik, Banská Štiavnica, Svetro, Podmanínska cesta, autobusová zastávka, Podvažie,lávka, Zvolen, Lukové, Dolná Tižina, Jednota, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Hájnická č. 6, Mazorníkovo, ZŠ, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Hospodárska budova, Banská Štiavnica, Svetro, Brodňanská, Pršianska terasa, Medená, Tulská, stred, Jegorovova, Rajecká Lesná,rázc., Poľovnícka reštaurácia, Biely Potok,pri moste, 29. augusta, Camping, autobusová zastávka, Údolná, Tajovského, park, Podmanín I

Autobusová zastávka, Stredné Slovensko:, 17 z 17

Okoličné, ZŠ, Na Straník, autobusová zastávka, Kráľovce-Krnišov, Asanačný podnik, Ul.Podhorská I, Banská Štiavnica, SAD, Poľná, Kosec, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Ľ. Podjavorinskej, RETRO LC, Hliny,Jednota, Liptovský Ján, ZŠ, Krížna, Mazorníkovo, plaváreň, Poľná, Kosec, HYZA, Prievidza, Necpaly, u Borku, Dačov Lom lazy, Poľná, rázcestie, Demänovská dolina, Jasná, Horný Tisovník, Dolný Tisovník, Continental, autobusová zastávka, Tajovského, park, Iľanovo, Hollý, Nová Černová,rázcestie, Prievidza, Necpaly, u Borku, Poľná, rázcestie, Varín, žel. stanica, Pršianska terasa, Medená, Komenského, Demänovská Dolina,,Ľadová jaskyňa, Obchodná, Rykynčice,Dolné Rykynčice, Prípojná, Stredná odborná škola, Holel Luna, Dom služieb, Fatranská, Malá Čierna, ObÚ

autobusová zastávka inde

Banskobystrický kraj (2762x), Žilinský kraj (1422x), okres Banská Bystrica (543x), okres Žilina (503x), okres Zvolen (406x), Horehronie (389x), Liptov (318x), Banská Bystrica (315x), okres Žiar nad Hronom (307x), okres Brezno (290x), okres Veľký Krtíš (269x), Žilina (249x), okres Krupina (249x), Mikroregión Ekológ (247x), okres Žarnovica (233x), okres Čadca (214x), okres Liptovský Mikuláš (200x), Turiec (198x), okres Detva (187x), Mikroregión Podpoľanie (177x), okres Martin (170x), okres Lučenec (170x), okres Ružomberok (167x), Orava (140x), Mikroregión Sitno (136x), okres Banská Štiavnica (128x), Mikroregión Krupinská planina (118x), Mikroregión Žiarske Pohorie (117x), Radvaň (113x), Zvolen (110x)
autobusová zastávka v Banskobystrický kraj
autobusová zastávka v Žilinský kraj
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

Podobné, Stredné Slovensko:

4306x doprava, 3849x autobusová zastávka, 254x železničná stanica, 60x predaj lístkov, 41x automat na lístky, 40x autobusová stanica, 27x letisko, 16x heliport, 12x prístav, 7x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://stredne-slovensko.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.